הדלקת נרות חנוכה בהשתתפות נציגי קבוצת הנערים, הנהלת א.ס, מועצה ורכזת התרבות

צילום: בן-עמי מוסק

Get Adobe Flash Player.