מרוץ אתגר בכפר 2010

צילום: אמיר שקד

Get Adobe Flash Player.