הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה מיום 4.9.11

     
אלי מלין    06.09.11
המועצה אישרה פה אחד הסכם סופי עם מינהל מקרקעי ישראל לתיכנון, פיתוח ושיווק מגרשים בשלב ב'


עדכוני ראש המועצה

* ראש המועצה הודיע על דחיית חג הישוב בשל יציאת תושבים רבים להפגנה הגדולה שהתקיימה במוצ"ש, 3.9.11 בתל אביב. שני אוטובוסים יצאו מכפר ורדים ותושבים רבים נוספים הגיעו ברכבם הפרטי. סיון הביע דעתו כי המחאה חשובה וחשוב שישמע גם קולם של תושבי כפר ורדים.

* יחיאלי דיווח כי שנת הלימודים נפתחה באופן יוצא מהכלל. כל מוסדות החינוך נפתחו כסדרם. ההתרגשות היתה גדולה וזו היתה חוויה נפלאה. השקט והשלווה בלטו בגני הילדים. סיון הודה לצוות החינוכי, למנהלת מחלקת החינוך, ד"ר יפעת שאשא-ביטון ולצוות המועצה שעבד ללא לאות כדי ששנת הלימודים תיפתח באפס תקלות.

מאיר גרינפלד העיר כי יש לסיים את שיפוץ האודיטוריום בחטיבת הביניים אמירים, שישמש את בית הספר והקהילה.

סיון הוסיף כי בבית הספר קשת נעשו שיפוצי קיץ וגם בחט"ב אמירים, בעיקר בחצר, בה הותקנו מתקני הצללה.

* בניית בית הכנסת של הקהילה הקונסרבטיבית מתקדמת כשורה. נעשו שם התאמות בהתאם לצרכים המיוחדים.

* כביש הגישה לבית הספר תפן, שיבנה בקרית החינוך, מתקדם יפה.

* קו הביוב הדולף הוחלף וחובר.

* באולם ההתעמלות ההולך ונבנה בבית ספר קשת במקום הבלון יצקו כבר צד אחד. יהיה זה אולם יפה וגדול שישרת היטב את התלמידים ואת הקהילה.

* המועצה אישרה פה אחד את הארכת מינויה של רואת החשבון ורדה טליסמן כדירקטורית מטעם המועצה בתאגיד המים "מעיינות זיו".

* המועצה דנה בדו"חות הכספיים החצי שנתיים מינואר עד יוני 2011. הגרעון מגיע לכדי 590 אלף ₪. מאיר גרינפלד ויעקב זיו מסיעת אופק הזהירו מפני חריגה תקציבית הנסמכת על הכנסות עתידיות שאינן ודאיות. יחיאלי הסביר כי איזון תקציבי איננו מטרה בפני עצמה והשרות לתושב הוא מטרה לא פחות חשובה.

 

המועצה אישרה פה אחד הסכם סופי עם מינהל מקרקעי ישראל לתכנון, פיתוח ושיווק מגרשים בשלב ב'

לאחר שלוש שנים, בהן לא נמכרו מגרשים בשלב ב', הושלמה סוף סוף טיוטת הסכם בין המועצה לבין מינהל מקרקעי ישראל לגבי המשך תכנון, פיתוח ושיווק מגרשים בשלב ב'. מדובר ב-76 מגרשים מהם יפותחו וישווקו בשלב ראשון 35 מגרשים.

המועצה עובדת על הסכם זה כבר שלוש שנים. מאז הפסקת פעילותה של החברה לפיתוח המועצה ניסתה להיכנס לנעליה של החברה, אך המינהל הערים קשיים רבים שמנעו את המשך פיתוח ושיווק המגרשים. ראש המועצה אמר כי היה זה מהלך קשה ללא תקדים. משמעות המעבר מחברה לפיתוח למועצה מקומית לא הובנה על ידי המינהל במשך תקופה ארוכה. מי שהוציא את הערמונים מן האש היה היועץ המשפטי של המועצה, עדי הרטל. הגענו להסכמות עם המינהל שבסופו של יום המינהל נסוג מהם ועכשו חזרנו לאותו רעיון – המועצה נכונה לפתח את 76 המגרשים הנותרים בשלב ב' ולשווק אותם. "אנו יוצאים לדרך חדשה שתשנה את כל התמונה,כולל השלמות פיתוח בשלב ב' אותן לא ביצעה החברה לפיתוח. היתה זו עבודה סיזיפית. כל הזמן לחצנו ולחצנו". יחיאלי הודה לעו"ד עדי הרטל שניהל את המשא ומתן עם המינהל ועשה עבודה יוצאת מן הכלל וכן הודה לציון, מנהל מחלקת ההנדסה, שהניח בפני המינהל נתונים מדויקים ושכנע את אנשי המינהל באמיתותם ולאילן עמרם הגזבר.

עו"ד עדי הרטל תאר את השתלשלות העניינים ואמר כי המו"מ נתקע במשך שנה וחצי – שנתיים."לא הצלחנו להגיע אליהם. היה נתק, לא היה עם מי לדבר. המועצה לקחה נשימה וטוב שהחלטנו שלא ללכת לבית משפט זוהי דרך קלה. הנסיונות למצוא פתרונות היו יותר קשים. בסופו של דבר הגענו לתוצאה מצוינת. אמרנו שאנחנו מועצה ולא חברה מפתחת וכי אנו מחויבים לפתח מגרשים לטובת התושבים. ציון הניח בפני המינהל חישובים מדויקים והוכיח שהחברה לפיתוח השאירה בור של למעלה מ-30 מליון ₪. המו"מ היה פתוח. אנשי המינהל הבינו שאף אחד לא מנסה לעבוד עליהם. הם מאוד התרככו ובסופו של דבר דחפו קדימה".

המינהל הסכים בסופו של דבר לדרישתנו שמחיר המגרש יכלול מעבר לעלויות הפיתוח הממשיות גם "תשתיות על" שיממנו את כל מה שהחברה לפיתוח החסירה בפיתוח שלב ב' וכן את הלוואת הביוב בסך 4 מליון ₪ שהמועצה לקחה בשם החברה לפיתוח ושלא הוחזר עד היום למועצה.

מאיר גרינפלד העלה את ממצאי דו"ח מבקר המדינה, שהצדיק, לדבריו, את כל הטענות שהיו לועד המנהל כנגד המינהל והחברה לפיתוח. לדעת גרינפלד, דו"ח המבקר השפיע על הליכת המינהל לקראתנו ועל גיבוש ההסכם. גרינפלד ציטט 2 קטעים בדו"ח המבקר:

"מממצאי הביקורת עולה שהשינויים שהתחוללו, לרבות הקמתה של המועצה המקומית, וחלוף הזמן חייבו את המינהל לבחון מחדש אם להמשיך ולפתחו על פי המודל שנקבע לפני כשלושים שנה. אף שחלפו כשלושה עשורים מראשית הקמת היישוב, נדרשות עדיין השלמות פיתוח ובניית מבני ציבור מכוח הסכם ההרשאה עם החברה לפיתוח כפר ורדים. סוגיה זו הפכה סלע מחלוקת בין המועצה המקומית, החברה לפיתוח והמשתכנים. על המינהל היה לבדוק את המצאי ביישוב, להעביר לחברה לפיתוח רשימה מפורטת של עבודות פיתוח ומבני ציבור שעליה להשלים על פי לוחות זמנים מחייבים, ולהתנות את המשך ההרשאה בעמידה בהתחייבויות אלה. במקום זאת בחר המינהל לעצום עין מהנעשה ביישוב ולהימנע מפיקוח ובקרה ועל העבודות על עלויותיהן.

בתום ההרשאה, בסוף שנת 2007, הביא המינהל למצב שאף שטרם הושלמו מלוא העבודות אין מי שיישא באחריות לפתוח היישוב, שכן הוא הגביל את יכולתה של המועצה המקומית לתפקד, הורה לחברה לפיתוח להפסיק את פעילותה ביישוב, והותיר את התושבים, אשר שילמו מראש ממיטב כספם, ללא מלוא התמורה".

מסביר גרינפלד: לדעת המבקר המינהל זרוע של המדינה, לא סיפק ללקוחותיו – אזרחים שבחרו לגור בכפר ורדים – את המגיע להם בתמורה לכספים ששולמו למינהל ולחברה שפעלה בשטח על פי הרשאתו – החברה לפיתוח כפר ורדים. העוול שנגרם לתושבים מועצם לאור העובדה שהמבקר מציין שלקוחות אחרים של המינהל באזורנו זוכים לתשתיות ומבני ציבור הרבה מעבר למתבקש מהתשלומים המופחתים ששילמו, בהשוואה לסכומים ששולמו על ידי תושבי הכפר.

המסקנה המתבקשת הינה שאם המינהל/הממשלה רוצים לתקן את העוול, עליהם לממן את התשתיות ומבני הציבור החסרים ממקורות ציבוריים ולא על חשבון תושבי הכפר.

סיכום פעילות הקיץ של סיירת הורים

עופר יעקב, מרכז סיירת הורים, הציג בפני חברי המועצה את סיכום פעילות הקיץ של סיירת הורים.

ראש המועצה אמר כי סיירת הורים של כפר ורדים הפכה להיות מודל לחיקוי ארצי. כל עובדי המועצה היו מעורבים בפעילות סיירת הורים. בני הנוער ראו מבוגרים בסביבה, כשנוכחות ההורים לא הפריעה לפעילות הילדים. "אין לזה תחליף", אמר סיון.

עפר יעקב ציין כי יש כיום 150 הורים מתנדבים בסיירת. ההורים היו מעורבים בפעילות הנוער במידה רבה. היו כאלה שהביאו לביתם בייביסיטר כדי שיוכלו לצאת לפעילות בסיירת.

הפעילות התקיימה ערב ערב במשך שבעה ימים בשבוע. ברוב המקומות בהם פועלת סיירת הורים הפעילות מתקיימת רק בסופי שבוע. אין עוד יישוב באזור שהפעילות בו התנהלה במשך כל ימות השבוע. ההורים סיירו במוקדי פעילות הנוער וכן במסיבות אזוריות.

עופר יעקב סיפר כי לאט לאט רתם את ההורים המתנדבים בסיורים למשימות נוספות ההורים היו שותפים לשיפוץ בית תומר בצביעה ובעבודות נוספות. ההורים על חשבון זמנם סייעו בטיול של הנוער מים ליד שהתקיים באמצע השבוע ברכבים ובהקפצת ציוד. בכל עת שנדרש סיוע לנוער – ההורים נתנו יד, כשהיה צריך להקים אוהל בדואי – ההורים סייעו. בכל פעם שרכז הנוער גלעד שי היה זקוק לסיוע ההורים נענו בשמחה.

בשנה השנייה לפעילות סיירת ההורים היתה יותר נוכחות של בני הנוער. בשנה זו התקבל גם תקציב לטובת הפעילות. עופר יעקב הביא פסיכולוג שהעביר סדנא בת 4 מפגשים בני שעתיים ל-20 הורים מהסיירת. "יצרנו אמנה, הגדרנו חזון ויעדים, קיבלנו כלים לתקשורת עם הנוער", אומר עופר.

עופר הנהיג שכל משמרת מסיימת רושמת דו"ח על פעילותה, גם אם לא היה שום ארוע חריג. עופר תדרך מידי ערב את המשמרת היוצאת ויצא לפעילות בשטח. הנוער הוא שובב, לדבריו, אך בסך הכל יודעים להעסיק את עצמם בתבונה. "אפשר להיות גאים במה שקורה אצלנו בקיץ", מדגיש עופר.

סיון יחיאלי העיר כי "הנוכחות ההורית יוצרת המון שקט. הנוער שלנו הוא הכי טוב שיש. זה היה הקיץ הכי שקט בתולדות הכפר".

 

סיכום פעילויות הנוער בקיץ

מנהלת מחלקת החינוך יפעת שאשא-ביטון ורכז הנוער, גלעד שי, הציגו בפני המועצה את סיכום פעילויות הנוער בקיץ.

יפעת אמרה כי ההערכות לפעילות הקיץ נעשתה בשיתוף עם כל הגורמים: מועצת נוער, ההורים, סיירת הורים ועוד. מבחן התוצאה מדבר בעד עצמו.

גלעד שי הדגיש כי הפעילות היתה לאורך כל השבוע. בשום ישוב אחר באזור אין מענה לפעילות הנוער לאורך שבעת ימי השבוע.

בערבי המועדון היתה השתתפות של עד 140 בני נוער. לא היה ערב שהמועדון היה ריק. תוכנית הקיץ לנוער כונתה: ציפורי לילה 2011. מטרות התוכנית היו: מתן מענה הולם לשעות הפנאי הרבות של הנוער כפעילות מניעה למצבי סיכון כתוצר של שעמום. מענה חברתי, חוויתי ומגוון לבני הנוער, חיבור ובניית אמון בין בני הנוער לבין יחידת הנוער. מיתוג המועדון כבית נוער לכלל אוכלוסיית הנוער על כל שכבותיה.

העקרונות עליהם התבססה התוכנית:

מתן מענה 7 ימים בשבוע. תבנית קבועה לתוכנית. מגוון פעילויות עשיר ואטרקטיבי. מענה לכלל הגילאים ולקבוצות אוכלוסיה שונות. יצירת אירועי שיא להגברת המוטיבציה להתמדה בתוכנית.

נתוני נוכחות בני הנוער:

מספר המנויים היה בפועל 236 כשהיעד היה 150. בנוסף נכחו בפעילות מספר רב של נוער ששילם על כניסה חד-פעמית ובחר לא לרכוש מנוי.

סקר שביעות רצון בני הנוער מהתוכנית:

לקראת סוף אוגוסט נערך סקר מדגמי. 160 בני נוער מתוך 236 בעלי מנוי ענו על השאלון. 30% נכחו בכל הפעילויות, 60% - ביותר מ-30 פעילויות ו-10% בפחות מ-30 פעילויות.

100% נהנו מפעילות במועדון, 80% נהנו בסדנא, 90% נהנו מהאטרקציות, 75% - מטורניר הכדורגל, 68% מערבי הסרט, 96% מהמסיבות. 85% חושבים שצוות הקיץ היה יעיל, איכותי ואפשר היה לדבר איתו.

במהלך חופשת הקיץ לא היו אירועי ונדליזם, לא נתקלו בשימוש באלכוהול וניפוץ בקבוקים ולא נמצא אפילו "באנג" (מכשיר עישון סמים) אחד! בהשוואה לשנים קודמות חל שינוי משמעותי.

 

צילום: אלי מלין

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
7
נועלוש מעסיק את שמעון אמזלג (מותיקי הכפר) כמשגיח כשרות (לת)
בדוק ומנוסה - לא להחרים סתם 20.09.11 12:39
6
כיצד אפשר לרכוש מגרש?
תושב 11.09.11 10:08
5
שאפו למועצה
צבי 11.09.11 00:35
4
למה נתפלתם לנועלוש"
אוהב עוגות 10.09.11 18:24
3
לא שם דאם
יוסי 10.09.11 17:50
2
מה הפלא? תקראו. התפרסם בורדים.נט ב 22/11/09
כלום לא השתנה 09.09.11 15:31
1
זה נראה לא קשור לנושא למעלה, אבל בכ"ז גם כן קשור
ש.ג. 09.09.11 14:27