פורום נדל"ן

הודעה עם תוכן; לחץ להצגת ההודעה בדף נפרד  לרינת אסף וטניהחסוי 15:30 17/07/12
    תגובה
אתם מדהימיייייים
תגובה עם תוכן; לחץ להצגת ההודעה בדף נפרד   הודעהנחמי 13:52 20/02/16
תגובה עם תוכן; לחץ להצגת ההודעה בדף נפרד   זהנחמיאס 14:25 11/03/16
תגובה עם תוכן; לחץ להצגת ההודעה בדף נפרד   ללא נושאאלון 15:08 26/09/16
תגובה עם תוכן; לחץ להצגת ההודעה בדף נפרד   אחראלון 16:51 21/10/16
Text: אחוז מימון
http://wiki.savey.co.il/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F
Line: 68
5
Text: איחוד זכאויות
http://wiki.savey.co.il/%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
Line: 69
6
Text: אישור זכויות
http://wiki.savey.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
Line: 70
7
Text: אישור עקרוני
http://wiki.savey.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
Line: 71
8
Text: בוליט
http://wiki.savey.co.il/%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98
Line: 72
9
Text: ביטוח אשראי למשכנתא EMI
http://wiki.savey.co.il/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90_EMI
Line: 73
10
Text: דמי פתיחת תיק
http://wiki.savey.co.il/%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA_%D7%AA%D7%99%D7%A7
Line: 74
11
Text: דמי תיווך
http://wiki.savey.co.il/%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9A
Line: 75
12
Text: דרגה שווה ("פרי פסו")
http://wiki.savey.co.il/%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94_(%22%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%A4%D7%A1%D7%95%22)
Line: 76
13
Text: דרגה שנייה
http://wiki.savey.co.il/%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
Line: 77
14
Text: היטל השבחה
http://wiki.savey.co.il/%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%97%D7%94
Line: 78
15
Text: הלוואת משכנתא לכל מטרה
http://wiki.savey.co.il/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94
Line: 79
16
Text: ייפוי כח נוטריוני
http://wiki.savey.co.il/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%97_%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
Line: 80
17
Text: כתב התחייבות לרישום משכנתא
http://wiki.savey.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90
Line: 81
18
Text: לוח סילוקין
http://wiki.savey.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9F
Line: 82
19
Text: לשכת רישום המקרקעין ("טאבו")
http://wiki.savey.co.il/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F_(%22%D7%98%D7%90%D7%91%D7%95%22)
Line: 83
20
Text: מדד המחירים לצרכן
http://wiki.savey.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F
Line: 84
21
Text: מכתב כוונות
http://wiki.savey.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
Line: 85
22
Text: משכנתא
http://wiki.savey.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90
Line: 86
23
Text: נוטריון
http://wiki.savey.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
Line: 87
24
Text: נסח טאבו
http://wiki.savey.co.il/%D7%A0%D7%A1%D7%97_%D7%98%D7%90%D7%91%D7%95
Line: 88
25
Text: עמלת אי הודעה מוקדמת
http://wiki.savey.co.il/%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA
Line: 89
26
Text: עמלת היוון
http://wiki.savey.co.il/%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F
Line: 90
27
Text: עמלת הלוואות במט"ח
http://wiki.savey.co.il/%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%98%22%D7%97
Line: 91
28
Text: עמלת פרעון מוקדם
http://wiki.savey.co.il/%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D
Line: 92
29
Text: ערבים
http://wiki.savey.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D
Line: 93
30
Text: קרן שווה
http://wiki.savey.co.il/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94
Line: 94
31
Text: ריבית
http://wiki.savey.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
Line: 95
32
Text: שיטת שפיצר
http://wiki.savey.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%A8
Line: 96