הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

אושר תקציב המועצה לשנת 2012 בסך 36.35 מליון ₪

     
אלי מלין    19.12.11
להלן ציטוטים נבחרים:


בישיבת מועצה שלא מן המניין שהתקיימה ביום 14.12.11 אושר תקציב המועצה לשנת 2012 בסך 36,350,000 ₪. בתקציב שאושר ישנו גידול נומינלי בגובה 6% כ-2 מש"ח לעומת תקציב 2011. עיקר הגידול נובע מסעיפי חינוך ורווחה. ישנו גם גידול בהכנסות. זהו התקציב הרביעי המאושר בקדנציה של המועצה הנוכחית.

אילן עמרם, גזבר המועצה הבהיר כי בנושא הארנונה התקציב כולל תוספת שטחים ועדכוני מדד. שיעור הגבייה עומד על כ-98% מהחיוב.

מאיר גרינפלד העיר כי זהו הישג ראוי לציון המהווה שיא ארצי.

ראש המועצה ציין לשבח את עבודת מחלקת הגבייה ואת גזבר המועצה. "היתה זו שנה לא קלה", אמר.

סיון יחיאלי ציין כי ישנם סרבני ארנונה שיטתיים. המועצה מצידה, מנסה להתחשב בכל מי שמביע מצוקה. הגרעון שלנו קטן, אמר סיון, אך זהו תמריץ שלילי עבורנו בבואנו לבקש ממשרדי הממשלה תקציבים שונים.

תוקצבה הכנסה בסך 480 אש"ח ממכירת מגרשים בשכונה ד' כמקור לפרעון השוטף של הלוואות הביוב. כמו כן תוקצבה הכנסה בסך 250 אש"ח מגגות של מבני ציבור שיושכרו לחברות המפיקות חשמל סולארי.

תוקצב גידול בסך 100 אש"ח בהיקף פעילות אשכול גליל מערבי – גידול מקביל בהכנסות ובהוצאות. היטל שמירה לא כלול בהצעת התקציב והוא ייגבה בכפוף לאישור משרד הפנים. המועצה תקיים דיון בנושא כנראה בישיבה הבאה.

תוקצבו 3 משרות חדשות:

א. מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור בגובה 1/2 משרה. המשרה יוצאת למכרז פנימי ואחר כך למכרז חיצוני.

ב. משרת מהנדס המועצה. ציון דרור, מנהל מחלקת הנדסה יתפנה יותר לאחזקה. המהנדס החדש, יובל אבגד, שאושר על ידי משרד הפנים, יכנס בקרוב לתפקידו ויתרכז בהקמת השכונות החדשות לבנה ביתך, הקמת בית ספר תפן, אולם הספורט ועוד.

ג. משרת פקח עירוני נוסף. מפקד המחוז הצפוני במשטרה התחייב שכנגד פקח שתמנה המועצה הוא יעמיד שוטר ותינתן גם ניידת שיטור קהילתית.

התקציב כולל:

א.      קיטון בתקציב גני הילדים (הכנסות והוצאות במקביל) עקב ירידה במספר הילדים וסגירת גן אחד. הדבר מצביע, לדעת אילן עמרם, על תהליך הזדקנות של האוכלוסיה.

ב.      קיטון בתקציב בית הספר קשת ועלייה גדולה יותר בתקציב חט"ב אמירים עקב מעבר שכבה גדולה מהיסודי לחט"ב.

ג.       גידול בתקציב החינוך המיוחד והרווחה ובתקציב הסעות החינוך המיוחד, תוך הגדלת השתתפות הרשות, עקב עלייה בצרכי החינוך המיוחד.

"אנחנו נדרשים להוציא יותר כסף בנושאי חינוך ורווחה. אנחנו הארנק המממן", אמר ראש המועצה.

ד. גידול בתקציב בית ספר תפן (הכנסות והוצאות במקביל).

התקציב כולל גם תקצוב פיתוח חלקה חדשה ושירותי בית עלמין במידת הצורך.

התקציב כולל תקבולים מתאגיד המים האזורי "מעיינות זיו" בסך מליון ₪ בגין הלוואות בעלים.

סיון יחיאלי העיר כי תאגיד המים אינו מצליח לבצע השקעות שנקבעו בחוק. לתאגיד יש בעיית נזילות. הוא נחשב בעיני הממשלה לתאגיד חזק, אך זוהי ראייה מעוותת. השתתפות הממשלה בתאגיד נמוכה ואין כל הצדקה להתייחס אליו כתאגיד חזק.

התקציב כולל גידול קל בהיקף השתתפות המועצה בתקציבי אגודת הספורט "חוויה".

התקציב כולל גידול בעלות הפנסיות עקב גידול במספר משרות פנסיה המשולמות. חלק מהעובדים במגמה של פנסיה תקציבית פורש מידי שנה.

ראש המועצה העלה את נושא כיבוי-אש ואמר כי יש כוונה לעשות סקר ראשוני בנושא. כמו כן מתכוונת המועצה לרכוש גרורים לכיבוי אש, להשלים ציוד בארונות הכיבוי ולפזר מפתחות של הארונות אצל השכנים לארון. כמו כן יהיה צורך להכשיר אנשים ולתרגל צוותים לפעולה מהירה בעת הצורך.

יעקב זיו, שמעלה את נושא כיבוי האש השכם והערב דיווח כי דרש להקציב 250 אש"ח לנושא, אך בסופו של דבר אושרו רק 50 אש"ח. זיו סבור כי אפשר לסבסד את הסכום שדרש ע"ח תקציב חגיגות וארועים שגדל. לדעת זיו, אנחנו צפויים לארועים בטחוניים. רוב חברי ועדת התקציב לא היו מוכנים לקצץ בתקציב הארועים. סיון יחיאלי ציין כי יריד הקרמיקה, למשל, עולה הרבה מאוד. קהילה צריכה גם לחגוג ולקיים ארועים קהילתיים. לדעתו, לא נכון לצמצם בתחום זה. ניתן להשיג מימון ממקורות אחרים ולאו דווקא מכספי הארנונה.

ראש המועצה הדגיש כי מקטינים את עומס המלוות של המועצה וכי מצמצמים את העומס על הדורות הבאים.

מאיר גרינפלד העיר כי בצד ההכנסות ישנם כמליון ₪ שהינן הכנסות לא בטוחות ולכן מנגד צריכות להיות הוצאות מותנות. בישיבת ועדת התקציב הוא נתקל בהתנגדות חזקה להצעתו, לפיכך דורש גרינפלד כי בחודש יולי 2012 תיעשה בדיקה חוזרת של התקציב ואם יהיה צורך ייעשו תיקונים בהקדם בעיקר בצד ההוצאות. כמו כן הביע גרינפלד את עמדת סיעת "אופק" נגד לקיחת הלוואות חדשות ונגד העלאת ארנונה בשנת 2012.

לדעת גרינפלד, מימוש פרעון הלוואת הביוב כ-0.5 מש"ח, מהתשלום לפיתוח הגרשים החדשים שימכרו על ידי המועצה לפי ההסכם עם ממ"י הינו ברמת סבירות נמוכה. גם ההכנסות הצפויות ממערכות סולאריות – 0.25 מש"ח והכנסה בהיקף של 0.4 מש"ח מתאגיד המים יתממשו ברמת סבירות נמוכה.

גרינפלד התייחס לאזור התעשייה תפן ולידיעה בדבר תרומות בסך חצי מליון ₪ שחילקה מועצת מגדל תפן לפרויקטים למען הקהילה באזור. גרינפלד טען שכספים אלו שייכים בעצם לכפר ורדים. לקיומה של מועצה תעשייתית דוגמת תפן אין תקדים בכל העולם המערבי.

אומר גרינפלד: "המייסדים ובראשם מר סטף ורטהימר ובני משפחתו הצהירו בסוף שנות ה-70 שמטרתם להקים התיישבות חדשה בגליל שכוללת אזור מגורים ואזור תעשייה צמוד אליו. ברוח זאת הוקמו כפר ורדים ומאוחר יותר, אזור תעשייה צמוד בתפן. כפר ורדים ויתר על 1,600 דונם שהועברו כפיצוי לישובים הדרוזים בסביבה בגין אדמותיהם באזור תפן.

סכסוכים פנימיים ולא עקרוניים גרמו לשינוי של 180 מעלות בעמדת המייסדים שהביאו להקמת מועצה מקומית תעשייתית תפן. החלטה תמוהה של שר הפנים דאז אריה דרעי מש"ס. אין תקדים בעולם המערבי לאזור תעשייה עצמאי.

הסיבה – רק כאשר אזור תעשייה הינו חלק מיישות מוניציפאלית שכוללת את התושבים הגרים באזור, נשמר האיזון בין האינטרסים של הציבור הרחב והאינטרסים של בעלי המפעלים בחלוקת תקציבים, פיתוח האזור, שמירה על ערכי איכות חיים וסביבה. הטענה שמנהלי אזור התעשייה דואגים באופן רציני לנעשה באזור ולאינטרסים של הציבור הרחב הינה אחיזת עיניים". כזכור, עודד נוריאל ביקש להעלות לסדר היום במועצה את נושא תפן, אך הנושא נדחה בשל העדרותו של נוריאל מהישיבה שעמדה לדון בנושא.

בהצבעה שהתקיימה תמכו 6 חברי מועצה בתקציב (יחיאלי, אמיתי, גזית, איריס וקנין, גרינפלד וזיו), 2 התנגדו (אסנת עקירב ונוריאל). יוסי מילוא נעדר.

בפתח הישיבה דיווח יחיאלי על פגישתו עם מפקד המחוז הצפוני במשטרה, ניצב רוני עטייה, בנושא הפריצות לבתים בכפר. לדבריו, התקיים דין ודברים קשה. מפקד המחוז קיבל אחריות לקורה בכפר ואמר כי המשטרה היא הכתובת.

יחיאלי קיבל את הערתה של אסנת עקירב על כך שהתושבים לא קיבלו כל הודעה על נפילת קטיושה בכפר וכי שמעו על כך מקרוביהם ומאמצעי התקשורת. יחיאלי אמר כי הארוע הסתיים כבר בלילה ובבוקר נשלח מייל לתושבים. העניין יתוקן.

יחיאלי דיווח על ביקורו של אלוף פיקוד צפון, יאיר גולן, בכפר לאחר נפילת הקטיושה.

הדרת האופוזיציה

במהלך הדיון על התקציב התפתח דין ודברים בין ראש המועצה לאסנת עקירב. עקירב טענה כי היא וחברה לסיעה, עודד נוריאל מודרים ממוקד קבלת ההחלטות בהנהלת המועצה. סיון קרא לעברה: "אתם אופוזיציה", אסנת עקירב ענתה: "אנחנו קואופרטיביים, אנחנו לא אופוזיציה". סיון: "לא רק אני תופס אתכם כאופוזיציה. את מזלזלת בחברי המועצה".

עקירב דיברה על עריצות הרוב וטענה כי ראש המועצה לא מאפשר למיעוט להשמיע קולו. היא מתחה ביקורת על התנהלות פרוייקט "כתום" (כתה, תלמיד ומורה) בחטיבת הביניים וטענה כי לא נעשו מאמצים לקידום תכניתה בדבר ספר החינוך היישובי. כן מתחה ביקורת על אי-שיתוף התושבים בחג היישוב האחרון.

עוד טענה כי התפטרה מראשות ועדת החינוך בשל חוסר גיבוי מצידו של ראש המועצה.

סיון ענה כי הדיון שהתקיים בנושא התקציב היה ענייני ופורה. "הדרך בה את ועודד התנהלתם זו דרך של אופוזיציה", אמר סיון.

יעקב זיו הציע שנקדיש ישיבה שלמה לקיטורים. "גם לי יש ביקורת בואו נעשה זאת כמו שצריך".

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה