הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה מיום 29.1.12

     
אלי מלין    02.02.12


דיווחי ראש המועצה

ראש המועצה, סיון יחיאלי, הציג את יובל אבנד, מהנדס המועצה החדש, שנכנס לתפקידו בימים אלה. ציון דרור, מנהל מחלקת הנדסה ותשתיות יתפנה יותר לעסוק בנושאי אחזקה.

יובל אבנד אמר כי הוא מקווה שיוכל להועיל לעבודת המחלקה. "עבודה לא תחסר ואני שמח על כך", אמר יובל. הוא איחל לציון דרור ולכולם הצלחה בעבודתם.

יובל אבנד פועל כבר לקבלת תו תקן ירון לשכונה ד' שתיבנה בקרוב.

סיון דיווח כי נמצאים בסיום הכנת תוכנית-אב לאיכות סביבה. חוק האריזות נכנס לתוקף ואמור להוזיל את נושא המיחזור. החוק עוסק בקרטונים ובאריזות. לאחר מכן תוקם ועדת היגוי לנושא.

סיון הבהיר כי המשרד המשרד לאיכות הסביבה עוסק בשני זרמים לפינוי פסולת: היבש והרטוב. תוכנית האב בודקת את המצב הקיים ומנסה לשפרו.

משרד השיכון פרסם בימים אלה מפת ישובים על פי סדרי עדיפות לאומית בהתאם למצבם הסוציו-אקונומי. לפי מפה זו לכפר ורדים לא מגיע כלום. יחיאלי דיווח כי ישב בשעת לילה מאוחרת עם היועץ המשפטי עדי הרטל ויחדיו ניסחו מכתב אותו שלחו לכל משרדי הממשלה ולכל שרי הממשלה.

ראש המועצה העלה להצבעה את נושא הכרזת כפר ורדים כאזור רכב תפעולי. הנושא נדון בישיבת המועצה לפני חודשים אחדים. הכרזת הכפר כאזור תפעולי תאפשר אישור משרד התחבורה לרכב תפעולי, כלומר רכב חשמלי לנוע בכבישי הכפר, ברדיוס מסוים מהמרכז. בקיבוצים קלנועיות נעות על פי היתר אצלנו אין למעשה היתר לקלנועיות לנוע בכבישים, אלא לאחר הכרזת הכפר כאזור תפעולי. הכפר נדרש לפרסם מפה של אזור רכב תפעולי. עלות רכב חשמלי מגיעה לכדי 10% ממחירו של רכב קונבנציונאלי והוא מסוגל לנוע עד 50 קמ"ש.

נתן אבנט, תושב הכפר שהינו יועץ לבטיחות בתעבורה מונה לטפל בכל הנושא של הכרזת וביצוע אזור רכב תפעולי.

המועצה אישרה פה אחד הכרזת אזור רכב תפעולי.

יחיאלי דיווח על התקדמות בהצטיידות בציוד לכיבוי אש. התקבל ציוד כיבוי ל-30 ארונות כיבוי אש הפזורים בכפר, בכל ארון ישנם 3 זרנוקים בגודל צאל 1, כל צינור באורך 15 מטר, מפתח לברזים, מתאם מעבר מ-3 צאל לצאל 1 ועוד.

יחיאלי מסר כי היתה פניה לשני יועצים לכיבוי אש שקיבלו את כל הנתונים על הכפר.

תושיה הקב"טית מסרה כי היתה פניה לרכז הנוער לאתר מתנדבים מקרב בני הנוער לנושא כיבוי אש וכי תערך השתלמות לנוער.

יחיאלי מסר כי בתרגיל הצלה ארצי נתרגל בכפר את נושא כיבוי אש.

תושיה דיווחה כי התקיימה פגישה עם אנשי היקל"ר (יחידת קישור לרשות) לאיתור מתנדבים לנושא כיבוי אש.

תושיה מסרה כי בחודש מרץ יתקיים יום של מעשים טובים ותהיה זו הזדמנות לגייס מתנדבים לנושא כיבוי אש, למשטרה ועוד.

אישור גביית היטל שמירה

המועצה אשרה גביית היטל שמירה החל משנה זו על פי חוק עזר לכפר ורדים (שירותי שמירה), ה' תשס"ז 2006. ועדת הבטחון, בישיבתה מיום 10.1.12, המליצה פה אחד למועצה להפעיל את אגרת השמירה על מנת להפעיל מערך אבטחה אשר ישפר את מצב הבטחון בכפר.

ראש המועצה דיווח שהכנסת אשרה גביית היטל שמירה כפי שנגבה בעבר במסגרת חוק עזר רשותי. מינואר הרשויות רשאיות לגבות את האגרה.

יחיאלי הדגיש כי מרכז ההפעלה הוקם לצרכי חירום ולא למניעת גניבות. אפשר להשתמש בו גם בשגרה אבל יעודו בחרום.

חוק עזר לכפר ורדים (שירותי שמירה) קובע כי מי שחלה עליו חובת שמירה לא יחויב בהיטל שמירה לפי חוק עזר זה. שיעור ההיטל כפי שנקבע בחוק עזר משנת 2006 הוא 25 ₪ לבית מגורים ו-0.82 ₪ למ"ר לבית עסק.

היטל השמירה אושר פה אחד.

ראש המועצה דיווח כי הקים ועדה בראשותו של גדי קלעי שתגבש המלצות להיערכות בטחונית. בועדה יהיו חברים גם חברי המועצה מאיר גרינפלד ואיריס וקנין. ההמלצות יובאו לאישור המועצה.

מאיר גרינפלד הציע שהשומרים שיועסקו לאחר הטלת היטל השמירה יהיו ברובם תושבי הכפר.

המועצה אישרה תב"ר התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 בעלות של 470,200 במימון משרד החינוך. התקציב כולל מימון הצרכים הבאים לבי"ס יסודי ניסויי ולבי"ס קשת: רכישת מקרנים, מסכים, אמצעי החשכה ורמקולים, רכישת מחשבים ניידים למורים, סכום כולל למימון הקמת רשת אינטרנט בית ספרית וכן למימון התקנת קו אינטרנט מהיר במיוחד, מחשבים ניידים לתלמידים ועגלות טעינה למחשבים ניידים.

המועצה אישרה הגדלת תב"ר כביש ליד בי"ס תפן ב-85 אש"ח במימון משרד הפנים.

התב"ר אושר פה אחד. יחיאלי מסר כי המועצה מגבשת תוכנית לשיפור התנועה ברח' תבור.

 

 

לתושבים שלום,

מועצת כפר ורדים מציגה את התכנון הראשוני לשיפור רמת בטיחות בכביש רחוב תבור, בקטע שבין כיכר 6 לכיכר 8, מהותה של התוכנית היא :

1.  שיפור רמת בטיחות של הנוסעים והולכי הרגל בקטע זה של הדרך.

2. הורדת מהירות בנסיעה לאורך הכביש. וזאת בעקבות מספר רב של פניות תושבים.

לצורך כך יזמה המועצה רה-תכנון לרח' תבור מכיכר 6 עד כיכר 8, הכולל הפרדה בנויה בין המסלולים והפחתת פניות שמאלה בקרבת מעגלי תנועה.

המפרדה הבנויה תאפשר הסדרת מעברי חציה בצורה בטוחה יותר, היא תכלול צמחיה ומעקה בטיחות.

תמנע עקיפות מסוכנות לאורך הרח' והורדת מהירות הנסיעה בצורה ניכרת.

חשוב לנו לשמוע את דעתכם, המעוניינים להעביר התייחסות לתוכנית ייפנו במייל Mazkirut@k-vradim.org.il

ציון דרור

מנהל מחלקת הנדסה ותשתיות

 

המועצה אישרה פתיחת חשבון בנק נפרד לכספי בית עלמין בבנק הבינלאומי כפר ורדים ובתנאים כפי שיסוכמו עם הבנק על פי דרישת משרד הדתות. לדעת יחיאלי אין כל הצדקה לדרישה זו. אם לא תבוצע הדרישה ישלל רשיון בית העלמין. יוסי מילוא הצביע נגד כאות מחאה לדרישה זו.

המועצה אישרה עדכון תב"ר אולם ספורט גדול

הסכום המעודכן – 9.1 מליון ₪ במימון (במיליוני ₪): החברה לפיתוח כפר ורדים – 3, משרד נגב גליל + שיכון 2, טוטו – 2.175, פיס – 1.675, ועדה מקומית (סכום שכבר התקבל) – 0.25.

המועצה אישרה התב"ר פה אחד.

יחיאלי דיווח כי התקבלו תוצאות המכרז של החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי. ההצעות היו גבוהות מאוד והגיעו לכדי 12.5 מליון ₪ לעומת 9 מליון ₪ המיועדים להתקבל לצורך הקמת אולם הספורט. נגשו למכרז רק 2 זכיינים. סיון הבהיר כי יתכן שנוותר על השרות של החברה למשק וכלכלה וניגש למכרז פרטי. המכרז צריך להיות לפי האומדן ולא למעלה ממנו.

עוד דיווח ראש המועצה כי הגיש עתירה נגד משרד הספורט על אי נכונותו לשפץ את מגרש הקט-רגל. יחיאלי שיבח את היועץ המשפטי, עדי הרטל, שהכין מסמך מצוין.

עוד דיווח כי המועצה קיבלה פרס שני על רשות מקדמת ספורט והודה לאורי בר צורי, מנהל המחלקה.

יחיאלי דיווח על חוסר התקדמות בהקמת אולם ההתעמלות שליד בי"ס קשת בחודש האחרון בשל הגשמים המרובים. בינואר ירדו עד כה כ-350 מ"מ ובמצטבר מתחילת השנה ירדו כ-570 מ"מ.

 

יובל אבנד הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה