הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה,6.5.12

     
אלי מלין    13.05.12


סיון יחיאלי סיכם בפתח הישיבה את אירועי ימי הזכרון ויום העצמאות. שלושת האירועים היו ברמה גבוהה. נעשתה עבודה יוצאת מן הכלל. השתתפות התושבים היתה מרשימה. ביום הזכרון לשואה ולגבורה השתתפו כאלף איש. ביום הזכרון לחללי צה”ל השתתפו כאלפיים איש. בחגיגות יום העצמאות השתתפו אלפים מתושבי הכפר. יחיאלי הודה לכל העושים במלאכה ובראשם לתושיה סוחריאנו, למתנדבים הרבים ולתזמורת הנוער ובראשה למנצח ראובן מלאך.

יוסי מילוא העיר על בחירת המיקום החדש ברחוב מירון. לדעתו לא טוב לנדוד ממקום למקום בעיקר במזג אוויר קר. ישנם מבוגרים שאינם יכולים לצאת מביתם ויש לחשוב על פיתרון. המיקום הטוב ביותר הוא האמפיתיאטרון הטבעי בבריכה, כפי שהיה בעבר.

יחיאלי השיב כי הנפח בבריכה אינו מספיק גדול וכי הצפיפות והדוחק היו בלתי נסבלים ולא נמצא מקום מתאים יותר מחלקו התחתון של רחוב מירון.

אסנת עקירב העירה כי השנה ניתן מקום יותר רחב לנוער, אך עדיין זה לא מספיק. יש לגייס יותר את הנוער להופעות בהרכבים מוסיקליים וכדומה. מהשעה 21:30 הבמה צריכה להיות של הנוער ואז בחצות הנוער יוצא לבלות במקומות נוספים מחוץ לכפר.

יחיאלי הוסיף כי במשך למעלה משלוש שנות כהונתו כראש מועצה לא נתקל בתגובות כל כך אוהדות באשר לארועי ימי הזכרון והעצמאות.

הצגת תוכנית אב לטיפול בפסולת 

מיכאלה פולנסקי, האחראית לנושא טיפול בפסולת מטעם חברת “אורבניקס” הציגה לחברי המועצה תוכנית אב לטיפול בפסולת. לדבריה, ישנן שתי תוכניות אב והמועצה צריכה להחליט על איזה כיוונים הולכים.

ישנם תהליכים ארציים לניהול פסולת. מדובר על הפרדה לשני זרמים, הרטוב והיבש. החומר האורגני מהווה 40% מהפסולת.

ישנם כיום שינויים סביבתיים גלובליים. ישראל הצטרפה ל-OECD העוסק במניעת הטמנת חומר אורגני. נושאים נוספים הנוגעים לניהול פסולת הם:

* פיתוח מדיניות סביבתית בת-קיימא.

* מודעות סביבתית הולכת וגברת מצד תושבי הרשויות.

* חקיקה תומכת: תיקון לחוק הנקיון, חוק האריזות - קיים.

* חוקים עתידיים.

תיקון 9 לחוק הנקיון עוסק בהיטל הטמנה. ההיטל נעשה כבד משנה לשנה על מנת למנוע הטמנה של פסולת אורגנית. אתרי ההטמנה הולכים ונסגרים. חוק האריזות מטיל אחריות כספית לטיפול באריזות על יצרני האריזות.

על הרשויות מוטלת החובה להתקשר עם תאגיד בהסדר.

סוגי הסדרים

* הסדר הפרדה של פסולת אריזות מזרמים יעודיים: מרכזי מיחזור.

* הסדר הפרדה לשני זרמים: רטוב ויבש - הוצאת זרם האריזות.

* הסדר הפרדה ל-3 זרמים: יבש, רטוב ואריזות.

* הסדר הפרדה לפסולת אריזות בלבד - פסולת מעורבת ואריזות.

הפסולת היומית לאדם בכפר ורדים מגיעה ל-1.1 ק”ג. הגזם מטופל בכפר בצורה מצוינת. הגזם מופרד מהפסולת הגושית. ברוב הרשויות בארץ הגזם מעורב עם הפסולת הגושית. כמות הגזם מגיעה ל-650 טון בשנה (25% מהפסולת).

הפסולת הביתית בכפר מגיעה ל-1,540 טון בשנה (60% מהפסולת). העלות המשוקללת לטון היא 324 ₪. בתוספת היטל הטמנה אנו מגיעים ל-368 ₪.

בשנת 2010 שילמנו היטל הטמנה בסך 73,000 ₪ (כולל פסולת גושית). אחוז ההפרדה של הנייר בכפר מגיע ל-47% ונחשב לגבוה.

הפרדת זרמים - יבש ורטוב

התושב מפריד את הזרמים בביתו. הרשות מספקת כלי אצירה ופינוי מופרד. פיתרון קצה - קולט את הזרמים לטיפול.

מועצה מקומית כפר ורדים הינה הרשות היחידה בארץ שמפנים בה אשפה רק פעם בשבוע. זרם רטוב חייבים לפנות בקיץ פעמיים בשבוע.

יתרונות השיטה: הפרדה פשוטה יחסית, צמצום בכמויות הפסולת להטמנה ואחוזי מיחזור גבוהים. קבלת חומרי מיחזור באיכות גבוהה ואפשרות להפקת אנרגיה.

חסרונות השיטה: אספקת כלי אצירה לשני זרמים, שינוי מערך השינוע, שיוני דפוסי התנהגות.

חלופות להפרדת זרמים יבש -רטוב

חלופה 1: לכל בית אב יהיו שני מיכלים: ליבש ולרטוב. תדירות הפינוי: רטוב - אחת לשבוע, יבש - כל 10 ימים. סה”כ פינויים - 12,000 בשנה. העלות הפנים-רשותית לשנת 2014 - 387 ₪ לטון

חלופה 2: פינוי כל אחד מהזרמים אחת לשבוע. סה”כ פינויים: 6,888 בשנה. מיכלים לזרם רטוב וזרם יבש משותפים לשני בתי אב. העלות הפנים-רשותית לשנת 2014 - 302 ₪ לטון. עלויות ההשקעה למועצה ברכישת תשתיות + חינוך והסברה לחלופה 1 - 631,000 ₪ לחלופה 2 - 412,000 ₪.

ליל סדר ציבורי

המועצה דנה בהצעה לסדר יום שהעלה מאיר גרינפלד לפיה המועצה, בשיתוף עם מועדון 50+ ו/או קתדרה, תיזום ליל סדר ציבורי מדי שנה בשנה במידה ויהיו למעלה מ-20 משתתפים או לחילופין תדאג לשיבוצם אצל משפחות מארחות. מאיר גרינפלד ויעקב זיו הבהירו כי מדובר בסדר פסח כהלכתו. 

ראש המועצה טען כי למועצה אין כוח אדם ויכולת לארגן מבצע שכזה, אך המועצה תיזום.

ההצעה התקבלה פה אחד.

השלמת תב”רים

המועצה קיימה דיון בנושא מימון להשלמת התב”רים: אולם ההתעמלות בבית הספר קשת בסך 700 אש”ח ובית הכנסת של המניין המשפחתי בסך 300 אש”ח. 

בנושא אולם ההתעמלות היו חברי המועצה חלוקים בדעותיהם אם ראוי להשקיע באולם סכום נוסף על מנת להביאו לרמה איכותית ביותר או שמא להסתפק בקיים שהוא בהחלט מספק לגבי הצרכים העכשוויים, פרט לתיקונים נדרשים בנושא אקוסטיקה ועקימות הרצפה (הפרש של 30 ס”מ מקצה לקצה)

התב”ר אושר ברוב קולות. יעקב זיו ועודד נוריאל התנגדו.

בנושא תב”ר בית הכנסת, הנדרש לצורך הנגשת בית הכנסת לנכים וסלילת שביל גישה מכיוון חטיבת הביניים.

רוב החברים סברו כי ניתן להשיג את המימון הנדרש באמצעות גיוס תרומות מקרב התנועה הקונסרבטיבית בארצות הברית. 

בעד אישור התב”ר הצביע רק סיון יחיאלי.

עודד נוריאל, יעקב זיו ומאיר גרינפלד התנגדו.

כל השאר נמנעו.

הגדלת תב”ר בטיחות בדרכים

המועצה אישרה פה אחד הגדלת תב”ר בטיחות בדרכים בסך 22,857 ₪ במימון 16 אש”ח מהרשות לבטיחות בדרכים והיתרה מקרנות הרשות.

נציגת ציבור בועדות בחינה

המועצה אישרה את מינויה של אורנה מאיר כנציגת ציבור בועדות בחינה. 

דיון בדו”חות הכספיים של המועצה

המועצה קיימה דיון בדו”חות הכספיים של המועצה לרבעונים 3-4.12. גזבר המועצה, אילן עמרם, דיווח כי שנת 2011 הסתיימה בגרעון של כחצי מליון ₪. המועצה גבתה ב-2011 200,000 ₪ יותר מאשר בשנה קודמת. עומס המלוות של המועצה ירד בכמליון וחצי ₪.

חוק עזר למניעת מפגעים - רעש כלבים

המועצה אישרה נוהל טיפול בתלונות מטרד כלבים. הממונה על קיום החוק הוא הוטרינר. הטיפול יעשה באמצעות הפקחים.

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה