הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה 3.6.12

     
אלי מלין    10.06.12


עדכוני ראש המועצה

שילוט מבני ציבור: ראש המועצה, סיון יחיאלי, דיווח על 12 מבני ציבור שעדיין אינם משולטים. על כל מבנה ציבור בכפר מונף דגל ישראל ועתה החליטה ועדת ההנהלה לשלט את כל מבני הציבור עם לוגו המועצה ושם המבנה.


דרוג סוציו-אקונומי: בעקבות פעילות נמרצת של ראש מועצת כפר ורדים ברשויות השלטון כנגד העיוות שנגרם על ידי הדרוג הסוציו-אקונומי של היישובים הוחלט במשרד הפנים להקים מדד חדש בהתאם לחוזק הישוב ולא על פי קריטריונים כלכליים. מתנהל דיון אינטנסיבי בנושא עם משרד הפנים. לשלטון המקומי יש עמדה נחרצת בנושא. סיון יחיאלי הוא מי שיזם את המאבק בנושא. זוהי פעם ראשונה שהמדינה אומרת שהמדד הסוציו-אקונומי מוטעה. הנושא מתקדם. המדד החדש ימדוד את העומס הכלכלי המוטל על הרשויות. 

במשרד הפנים מדברים גם על אפשרות של עדכון המדד הסוציו-אקונומי כל שנה. לדעת יחיאלי זהו אבסורד משום ששלטון צריך להפגין יציבות ולהיות בודאות ואי-אפשר לסמוך על מדד שמשתנה כל שנה. צריך לעסוק בחוזק הרשות ולא עם משתנים של האוכלוסיה.


צומת הכניסה לכפר: מועצת כפר ורדים יחד עם מועצת כסרא-סמיע שלחה מכתב למשרד התחבורה בנושא צומת הכניסה לכפר והפיכתו למעגל תנועה. המכתב נשלח ישירות ללשכת השר. הנושא נמצא בטיפול כל העת ואיננו מרפים ממנו. כולם בעד הנושא אך אף אחד לא שם את האצבע על הצ’ק.


בעלי כלבים הפסידו בבית המשפט: בעלי כלבים מלכלכים ומשוטטים שנקנסו על ידי המועצה וסרבו לשלם את הקנס, הפסידו בבית המשפט.


מטרדי צימרים: המועצה העבירה לועדה המקומית לתכנון ובנייה את רשימת הצימרים המהוים מטרד לשכנים. שני אתרי צימרים בכפר מתנהלים לדעת ראש המועצה כאתרי פשע מקומי. ראש המועצה התחייב להלחם באתרים אלו יחד עם הועדה המקומית עד למיגורם.

מרכז מוסיקה: יחיאלי דיווח על קונצרט סיום שנה שקיימה תזמורת הנוער. הוא הזמין את חברי המועצה להתרשם ממרכז המוסיקה, שהוא בעל ערך חינוכי רב. ילדי הכפר מבלים בו שעות רבות. המיקום הנוכחי בחטיבת הביניים איננו מתאים יותר בין השאר בשל חוסר מקום לאחסון הכלים וצריך למצוא פתרון טוב יותר ל-70 התלמידים שמנגנים במרכז. “זהו מפעל חינוכי שהגיע לתקרת הזכוכית”, אמר יחיאלי.

עמותת כוכב הצפון: המועצה קיימה דיון בנושא אישור חתימה על כתבי התחייבות כלפי קרן שלם בקשר לפרויקט שיפוץ דירה מוגנת בכפר ורדים בסף 502 אש”ח עבור עמותת כוכב הצפון, במימון קרן שלם ועמותת כוכב הצפון.

רותי גופר יו”ר עמותת כוכב הצפון הסבירה את נושא רכישת הדירה, המשמשת כדירת לווין לשישה בעלי צרכים מיודים. סיון יחיאלי אמר כי חברי המועצה הופתעו מנושא רכישת הדירה ושיפוצה ושמעו על כך ברגע האחרון. צריך היה לתאם זאת מראש עם המועצה.

מאיר גרינפלד אמר כי אם רוצים שנחתום על ערבות לעמותת כוכב הצפון, אנו מצפים שיבואו ויתייעצו איתנו קודם לכן.

יוסי מילוא אמר כי אין כאן תום לב. לא התנהגו איתנו ביושרה. מתנהלת פעולת התשה. מילוא טען כי המועצה מקבלת החלטות ולאחר מכן ממוססת אותן בדיונים חוזרים. אסנת עקירב מחתה על דברי מילוא ולא הסכימה שדברים נעשו שלא בתום לב.

איריס וקנין אמרה שאפשר היה לבוא עם הבקשה מראש ולא אחר מעשה.

יוסי מילוא הוסיף כי הרכישה נעשתה בהסתר. “אני אומר את דברי בגלוי. העובדות נודעו לי באקראי”.

סיון יחיאלי ציין כי מדובר בארגון שעושה טוב לכפר ורדים.

יעקב זיו אמר כי איננו עושים טובה לאף אחד. רצינו רק להגן על עצמנו בגלל בעיה פרוצדורלית.

רותי גופר אמרה כי זוהי זכות יסוד של בני אדם לגור בקהילה. “אני ערה שיש מינונים שצריך לשמור עליהם. אין זה לכבודנו כקהילה לבקש אישור מהמועצה לשכן שישה אנשים ברחוב מסוים בכפר”.

מירב, מנהלת הוסטל בית בחורש ציינה כי ישנם שיתופי פעולה מדהימים בין הקהילה לבעלי צרכים מיוחדים בבריכה, בבית הקפה, במארג ועוד. מירב אמרה שאינה זוכרת אירוע חריג של הפרעה לקהילה מאז נפתח ההוסטל. החבר’ה מרגישים פה בבית ושמחים מאוד להיות כאן.

הצבעה: 6 חברי מועצה תמכו באישור חתימת המועצה על כתבי התחייבות כלפי קרן שלם. יוסי מילוא נמנע.

אישור הצטרפות ל”תג סביבה”: עלות מסמכי מיפוי ותכנון – 40 אש”ח במימון 90% על ידי משרד איכות הסביבה. יחיאלי אמר כי הוא תומך בכל מקום שאפשר לקבל עזרה מהמדינה בכדי להיות ירוק יותר. 

החלטה: ההצטרפות ל”תג סביבה” אושרה פה אחד.

* המועצה אישרה פה אחד הגדלת תב”ר כביש וסובה לבית ספר תפן בסך 350 אש”ח במימון משרד התחבורה.

* המועצה אישרה פה אחד תב”ר מעגל תנועה בצומת ארבל-תבור בסך 850 אש”ח במימון 70% על ידי משרד התחבורה והשלמת 30% מימון בסך 255 אש”ח ממקורות אחרים.

* המועצה אישרה פה אחד תב”ר שדרוג מגרש קט-רגל בעלות של 280 אש”ח. מקורות המימון הם: טוטו וינר - 190 אש”ח, פרס השרה לספורט - 40 אש”ח, תקציב רגיל/קרנות - 50 אש”ח.

מימון פעילות תושבי הכפר בבריכה:

המועצה קיימה דיון בהחלטת ועדת ההנהלה לממן פעילות של תושבי כפר ורדים בבריכה בסך כולל של 50 אש”ח לשנה, שישולמו ישירות לקאנטרי, כנגד חשבונית מס שנתית. הדיון בנושא נדחה מישיבה קודמת. מימון זה אמור להפחית את מחיר הכניסה לבריכה לתושבי הכפר בלבד בחודשים יוני עד ספטמבר מ-50 ₪ ל-25 ₪ לכל כניסה. לבקשת ראש המועצה,  הדיון התקיים שלא לפרוטוקול. 

החלטת ועדת ההנהלה לא אושרה על ידי המועצה. סיון יחיאלי ויעקב זיו תמכו בהצעה. איריס וקנין, מאיר גרינפלד, דבירה גזית ואסנת עקירב התנגדו. יוסי מילוא נמנע, משום שלדעתו גוף ציבורי כמו המועצה אינו צריך לסבסד עסקים פרטיים והדבר גובל בטעם רע. 

ראש המועצה, סיון יחיאלי, דעתו לא היתה נוחה מתוצאות ההצבעה ואמר שזוהי החלטה רעה והרבה הורים וילדים יסבלו כתוצאה מכך ויאלצו לסוע לבריכות זולות יותר באזור.

תכנון התקשרות עם חברות הסעה לשנת תשע”ג: 

מיכה בר-מאיר, תושב הכפר, המשמש מנהל תחום מידע ומחקר באיגוד ITS ישראל, הציג לחברי המועצה נתונים האמורים לעזור בגיבוש החלטות לקראת הוצאת מכרז לחברות הסעה.

איגוד ITS הינו איגוד ישראלי למערכות חכמות לתחבורה שייעודו לשמש גורם אינטגרטיבי המסייע לגורמי התחבורה הממשלתיים ליישם פתרונות טכנולוגיים מתקדמים במערך התחבורה היבשתית לטובת שיפור רמת השירות, היעילות התפעולית, הבטיחות ואיכות הסביבה. יחידת המדען הראשי במשרד התחבורה מכירה באיגוד ITS ישראל כגוף מייצג ובר שיח למשרד בכל נושאי הטכנולוגיות החכמות לתחבורה.

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ועמותת אור ירוק משתפות פעולה עם האיגוד.

מיכה בר-מאיר יחד עם סיון יחיאלי, ראש המועצה ונועם בירן נציג הנהגת ההורים פרסמו ב-7.2.12 קול קורא לאספקת שירותי הסעה למועצה המקומית כפר ורדים לשנת תשע”ג.

שירותי הסעה נדרשים למועצה בתחומים הבאים: הסעות לטיולים של ילדי בתי הספר, הסעות לטיולים ופעילויות מטעם הצופים, הסעות במסגרת קייטנות הקיץ והסעות מבוגרים לטיולים ופעילויות מחוץ ליישוב. דרישות הסף להשתתפות במכרז, נוגעות לצד התפעולי והבטיחותי הקבוע בחוק:

1. על ספק השרותים להחזיק באישור עוסק מורשה מטעם רשויות המס.

2. על ספק השרותים להחזיק ברשיון מטעם משרד התחבורה (מספר רישוי מסיע).

3. על ספק השירותים להחזיק ברכב תקני לצורכי הסעה בתאם לגיל הרכב הקבוע בחוק (לא יותר מ-10 שנים).

4. על ספק השירותים להוכיח כי הוא עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים בחוק (טכנולוגית, קצין בטיחות וכיו”ב).

דרישות מיוחדות

הצגת פרופיל בטיחותי של החברה בחלוקה לשלושה תחומים:

1. טכנולוגיות בטיחות המותקנות ברכב (Esp, ABS, חגורות בטיחות, “קופסא ירוקה” לניטור נהיגה, חיישני לחץ אויר, לחצן מצוקה אשר בעת תאונה מבצע קריאה אוטומטית למד”א ועוד).

2. שימוש במערכת ניהול ציי רכב, לצורך בקרה ואיכון עדכני של מיקום הרכב.

3. הכשרת נהגים (ימי עיון, סימולאטורים לנהיגה, לומדות מחשב לפיתוח החשיבה ועוד).

4. ניהול בטיחות הצי (מעקב נהיגה, הסבת דו”חות, תכנון הצטיידות ועוד).

אביזרי טכנולוגיות לבטיחות המותקנים כיום ברכב בנוסף לאלו שמנינו לעיל הם: חיישני רוורס, מצלמת רוורס, מערכת לכיסוי שטחים מתים, התרעת התנגשות לפנים, התרעת סטייה מנתיב, התרעת הירדמות, מצלמת תיעוד, פנסי חזית מתכווננים.

ניהול בטיחות בחברות הסעה כולל תדירות אימון על סימולאטור לכל נהג, תדירות אימון קוגניטיבי לכל נהג (אימון בעזרת תכנת מחשב), הכשרת נהגים תקופתית, מערכת E Learning  להפצת תדריכים מקוונים, קיום מערכת מעקב הדרכות, קיום רענון הדרכות, מערך הדרכות המחייב כל עובד בשעתיים הדרכה עיונית בשנה, מערך הדרכה מעשי המאפשר לכל עובד אימון נהיגה פעם בשנתיים, מעקב מאפייני נהיגה על פי נתוני קופסא ירוקה, נהלי עבודה ברוח תקן ISO9301 ועוד.

איך ניהול הבטיחות משתלם כלכלית?

לחץ אויר - 23% כגורם ישיר לתאונות. 7% כגורם משני לתאונות. הפרשים נמוכים/גבוהים ב-25% מעלים את צריכת הדלק עד 15% ומגדילים בלאי.

נהיגה - 20%-30% של תאונות הנגרמות כתוצאה מדפוס נהיגה בעייתי, דפוס נהיגה בעייתי (תאוטות/תאוצות) מגדיל את צריכת הדלק והבלאי.

ניווט - מרחק וזמן החשיפה בכביש, תיקונים שגויים לטעויות ניווט, מיקום רכב במצבי חירום ועוד. מרחק מיותר וזמן המתנה בכביש מגדילים את צריכת הדלק והבלאי.

ניהול צי רכב - בעיות מכאניות שפוגעות בבטיחות הרכב, קושי בסינון נהגים בעייתיים / מסוכנים.

בעיות מכאניות שאינן מאובחנות, ניהול עבודה לא יעיל וחוסר יכולת לאפיין איכות ביצועים, מגדילים את סך הוצאות הארגון (דלק, בלאי, ביטוח ולקוחות).

גיבוש החלטות להוצאת מכרז

• האם לסנן מתחרים כבר בתהליך הראשוני בסף כניסה קשיח או ליצור תנאי סף אליהם מחויבים המשתתפים להגיע?

• תיעדוף טכנולוגיות וניהול בטיחות על פי מרכיבים מוסכמים.

• מהו מרכיב המחיר ביחס לרמת הבטיחות 40/60?

• יצירת נוסח/טופס הזמנת שרות אחיד המחייב את כל המחלקות/משתמשים. 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה