הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה 5.8.12

     
אלי מלין    09.08.12


ישיבת מועצה שלא מן המניין

המועצה קיימה תחילה ישיבה שלא מן המניין בה התקיים דיון בדו”חות הביקורת לשנת 2011 של רואה חשבון מטעם משרד הפנים ובהמלצות ועדת ביקורת שדנה בהם.

בפרוטוקול ועדת הביקורת נרשם כי לגבי הדו”ח הכספי לא היו הערות מיוחדות. שנת 2011 הסתיימה בגרעון זניח המהווה כ-1.5% מביצוע התקציב. לגבי דו”ח הביקורת המפורט מציינת הועדה לחיוב את העובדה שבשנת 2011 כלל לא נמצאו ליקויים מהותיים חדשים.

לגבי תיקון ליקויים משנים קודמות: בנושא הפרשה להבראה שטרם שולמה - הועדה קיבלה את הסברי הגזבר שגם לקראת סוף 2011 לא ניתנו הנחיות לשלם סכום זה ואף סביר שכלל לא יהיה צורך לשלמו, בעקבות הסכם השכר במגזר הציבורי שכלל תשלום מענק חד-פעמי בסך 2,000 ₪ ששולם בשנת 2010.

לגבי התכנסות ועדות חובה מציינת ועדת הביקורת כי ועדת הביקורת עצמה החלה להתכנס עם כניסת המבקרת לתפקידה. ועדת השקעות אינה פעילה לאור העובדה שאין תזרים כספי פנוי. שאר הועדות התכנסו על פי חוק ובהתאם לצורך. בהתייחסו לדו”ח הביקורת אמר אילן עמרם גזבר המועצה, כי בעצם אין ממצאים בכלל. אין בדו”ח פוקוס על שום דבר. המבקרים אמרו לנו: “אתם מאוד מסודרים”.

לגבי ההערות על התכנסות הועדות אמר ראש המועצה כי לועדות יש תוקף ציבורי וכי חייבים להקפיד על התכנסותן. היה ויכוח על ועדת ערר לארנונה. זוהי ועדת שיפוטית, אמר יחיאלי, והיא מתכנסת רק כשצריך. היתה גם כן תקופה שועדת ביקורת לא התכנסה, עד שנבחרה המבקרת.

יחיאלי הדגיש כי יש לנו במועצה בעיית כח אדם. אי אפשר לקיים מועצה ברמת פעילות כזו כשיש רק אדם בתפקיד גזבר-מזכיר. זוהי מערכת רזה מדיי בשביל מינהל תקין. אנחנו צריכים לברך את אילן עמרם על האנרגיה האינסופית שהוא משקיע בעבודתו וזה מצליח. אילן עמרם, בנוסף לתפקידו כגזבר מטפל במצבת עובדים בסדר גודל של 250 איש. יש כל הזמן תנועה של כח אדם. רוב העובדים אמנם נמצאים בתחום החינוך ומיעוטם בתחום המוניציפאלי, אך בסופו של יום  מישהו מוציא להם משכורת, מישהו צריך לספק תשובות למשרד הפנים. זה לא אחראי להמשיך לפעול כך בלי שתאויש משרת המזכיר.  מישהו צריך לנהל גם את פיתוח השכונות החדשות.

מאיר גרינפלד העיר על גרעון מצטבר בגביית הארנונה המגיע לכ-800 אש”ח.

אילן עמרם השיב כי אנו גובים לאורך כל השנה כ-99% מהארנונה.

יחיאלי העיר כי ישנם מקרים חריגים ובעייתיים כמו במקרים של אנשים שאינם כשירים נפשית. ישנה הצטברות חובות משנים קודמות. ישנם מקרים של אנשים שפשטו רגל. רוב החובות הם של פרטיים. אילן עמרם ציין כי המועצה מגישה תביעות נגד חייבים וכי מופעלים צווי הוצאה לפועל. המועצה אימצה את המלצות ועדת הביקורת.

 

ישיבת מועצה מן המניין

 

ההחלטה לסבסד את הבריכה ב-50 אש”ח אינה בתוקף

סיון יחיאלי מסר את השתלשלות העניינים בעניין כוונת המועצה לרכוש שרותים מקאנטרי כפר ורדים בגובה 50 אש”ח, כשמפעילי הבריכה התחייבו להוזיל את מחיר הכניסה לבריכה לתושבי הכפר בלבד לתקופת הקיץ מ-50 ₪ לכניסה ל-25 ₪. בישיבת המועצה הראשונה שדנה בכך, נדחתה הצעתו של ראש המועצה ברוב קולות. בישיבת מועצה נוספת שכינס ראש המועצה כעבור 48 שעות בנושא אישור תוכניות הקיץ נערכה הצבעה מחודשת בה אושרה הצעתו של ראש המועצה ברוב קולות.

חברי המועצה עודד נוריאל ומאיר גרינפלד הגישו השגות על תקינות המהלך. היועץ המשפטי למועצה, עו”ד עדי הרטל, חיווה דעתו כי ראש המועצה רשאי לזמן ישיבה נוספת תוך 48 שעות, אך חייב היה לציין שהדיון הוא באותו נושא שנדון בישיבה הקודמת. יחיאלי הסביר כי כיוון שהוא לא ציין בזימון לישיבה כי מדובר באותו נושא, לכן על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי, ישיבה זו בטלה ומבוטלת וההחלטה שהתקבלה על קניית שרותים בסך 50 אש”ח אינה בתוקף. משמעות ההחלטה שבעצם לא התקיים דיון ואין כל החלטה להעביר סכום כסף לבריכה. יחיאלי מסר כי הסביר למפעילי הבריכה כי הכוונה היתה שההנחה תינתן אך ורק לתושבי הכפר ומשלא התקיימו התנאים וההנחה ניתנה גם לכאלה שאינם תושבי הכפר, ממילא אין שום תועלת במהלך.

יחיאלי הסביר כי טעה בזימון הישיבה וכי ההזמנה נוסחה בצורה לא נכונה. באותו ההקשר עלתה גם השאלה האם ההנחה ניתנת לתושבי הכפר בלבד כפי שהותנה בהחלטה של המועצה.

דיווחים נוספים:

5 המועצה הגישה יחד עם מועצת כסרא-סמיע תכנית לצומת הכניסה לכפר. שר התחבורה יגיע בקרוב לביקור. מנסים לקדם הפרויקט ככל יכולתנו.

5 המועצה קיבלה מהחברה לפיתוח כפר ורדים מליון ₪ מתוך סך של כ-3 מליון ₪ שסוכמו עם החברה.

5 הוחל בהכנות להקמת המבנים היבילים לכתות י’ בבית ספר אמירים. בשבוע הבא יגיעו המבנים. מיד לאחר מכן יבוצעו החיבורים.

5 קיבלנו אישור ממשרד החינוך להתחלת בנייה של בית ספר תפן. ישנו צו התחלת בנייה.

5 אולם הספורט בבית ספר קשת: יצקו את הטריבונות. אושר המכרז לביצוע הרצפה מ-P.V.C בסך 160 אש”ח. הרצפה מגיעה מצרפת. הותקנו לוחות אקוסטיקה. בשבוע הבא יותקנו כסאות חדשים.

5 אולם הספורט ליד בית ספר אמירים - הוצאה הנחייה לזמן את כל המהנדסים לפגישה על מנת לעמוד בתכנית. הסכום המאושר הוא 9.1 מליון ₪ ועד כה לא הושג יעד  המחיר בתוצאות המכרז.

5 מגרש הקט רגל: החלו לקלף את הדשא הישן ולהתקין את החדש. בימים הקרובים המגרש יהיה מכוסה בדשא סינתטי.

5 המינהל אישר שיווק שכונה נוספת בת 41 מגרשים.

5 קבוצת הרכישה השלימה את תשלומיה למדינה ועתה המועצה מצפה לקבלת כ-13 מליון ₪ לפיתוח שכונה ד’ והשלמת תשתיות על בשלב ב’.

דיון בתקציבי פיתוח של פרויקטים עתידיים:

לחברי המועצה הוגש דו”ח ריכוז של תב”רים פתוחים למבני ציבור עתידיים.

ראש המועצה הביא בפני חברי המועצה את המלצות ועדת ברן לבנוי מבני ציבור עתידיים על פי 5 פרמטרים: בראש הרשימה נמצא מבנה מתנ”ס, בסוף הרשימה, במקום ה-16 נמצא מבנה המקוה (איך לא, כראוי ליישוב יהודי. א.מ.) יחיאלי אמר כי ישנה מחשבה להפוך את בית תומר למתנ”ס ואת תנועות הנוער להוריד לכיוון ככר 8.

יחיאלי הוסיף כי הוא רואה בעדיפות גבוהה מציאת מבנה חילופי למרכז המוסיקה הנמצא כרגע בחטיבת הביניים.

המועצה אישרה התב”ר פה אחד.

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה