הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

הודעת המועצה על שינוי בשיעור הארנונה לשטחי שירות

     
-    06.09.12


ראש המועצה, סיון יחיאלי, הודיע ב-22.8.12, כי המועצה תחדל מחיוב שטחי שירות לפי תעריף 80% מתעריף מגורים, ותחייבם החל מחודש ספטמבר 2012 לפי תעריף של 50% בלבד, כפי שהיה נהוג בעבר. 

ההחלטה, שנתמכת ע”י כל חברי ההנהלה, נתקבלה בעטיה של בקשה שהוגשה לבית משפט לאישור תובענה ייצוגית בנוגע לחיוב שטחי השרות, על אף עמדת הצוות המקצועי והמשפטי כי סיכויי אישור התובענה בביהמ”ש נמוכים. 

בבסיס ההחלטה עמדה העובדה שעלות החדילה נמוכה משמעותית מהנזק האפשרי שעלול להיגרם אם תאושר התובענה, יהיו סיכוייה נמוכים ככל שיהיו, בפרט כשנגד רשויות רבות מתנהלים הליכים משפטיים בנושא ארנונה והמצב המשפטי בנושא אינו בהיר דיו.

על קצה המזלג יובהר כי רשות מקומית שחשופה לתובענה ייצוגית רשאית לפעול משפטית:

לדחיית התובענה, בידיעה שאם תחויב בדין היא תידרש לשלם סכומים גבוהים מאד. 

לחילופין, עומדת לרשות הזכות להודיע על חדילה מהפעולה שבגינה הוגשה התובענה, כך שההליך המשפטי מתייתר וממילא הרשות אינה נדרשת לשלם סכומים גבוהים ואינה חייבת בהשבת כספים.

כאמור לעיל, הנהלת המועצה שקלה את הסיכויים אל מול הסיכונים והחליטה שהאינטרס הציבורי הוא למזער סיכונים, כך שבנסיבות העניין אין מקום לנהל מערכה משפטית יקרה, גם אם סיכויי הצלחתה גבוהים, בפרט כשמדובר בעניין אדמיניסטרטיבי ולא עקרוני. יודגש כי למרות האמור לעיל, המועצה תפעל אצל הגורמים המוסמכים על מנת לשוב ולחייב שטחי שרות בתעריף של 80% מתעריף מגורים משנת 2013 ואילך.

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה