הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 19.9.12

     
יוסי מילוא    11.10.12


ביום 13.9.12 פנינו, אסנת עקירב, עודד נוריאל ויוסי מילוא, חברי מועצת כפר ורדים אל ראש המועצה, סיון יחיאלי, בדרישה לכנס ישיבת מועצה שלא מן המניין בהתאם לסעיף 9 לתוספת השלישית של צו המועצות המקומיות (ב) תשי”ג 1953.

עד כה לא היה תקדים בכפר ורדים ששלושה חברי מועצה התארגנו לצורך העלאת נושאים לדיון. זו זכות דמוקרטית וחשובה, ויש לדון בנושאים כפי שהם מוגשים.

ביקשנו בישיבה זו לדון ולהחליט בשלושה נושאים:

1. להחזיר לתושבים כספי גביית יתר של ארנונה.

2. אחריות אישית לתשלום הוצאות משפט שייפסקו בנושא גביית יתר של ארנונה.

3. בדיקת נושא מינוי מבקרת המועצה.

 

1. בדברי ההסבר לנושא הראשון נאמר על ידינו כי עקב הגשת תביעה ייצוגית נגד המועצה, אשר פרטיה לא הובאו לדיון בישיבת מועצה, נאלץ מנגנון המועצה להודות כי גבה גביית יתר מתושבי הכפר, עקב כך שהארנונה על שטחי שרות (חנייה וכד’) חושבה לפי תעריף של 80% מתעריף הארנונה למגורים במקום 50%. עקב כך נגבה מס בשיעור בלתי חוקי בהפרש יתר של 30% מארנונת המגורים על שטחי שירות. מצב זה החל בינואר 2011 ונמשך עד אוגוסט 2012. ב-2011 נגבה מס יתר בלתי חוקי בסך 660 אש”ח ובשנת 2012 - 440 אש”ח, סה”כ מליון ומאה אש”ח.

מנגנון המועצה הודיע ברבים באמצעות ראש המועצה כי קיבל החלטה להודות כי גביית מס היתר הייתה שלא כדין ולהפסיק לגבות אותו להבא. יחד עם זאת הודיע כי יעשה כל מאמץ כדי לקבל אישור לגבות שוב 80% ב-2013.

הצהרות אלו נמסרו שלא על דעת המועצה ומבלי שהנושא כולו הובא לידיעת המועצה. ראש המועצה הודיע כי החלטה על כך התקבלה בהנהלת המועצה.

אנו טוענים כי על פי החוק, להנהלת המועצה אין כל סמכויות החלטה ותפקידה מתחיל ומסתיים בתאום פעילות הועדות ופיקוח עליהן והשגחה שהחלטות המועצה וועדותיה יוצאו לפועל. מתפקידה לבצע את החלטות המועצה ואין לה כל סמכות להחליט במקום המועצה.

אמרנו גם כי הודעת ראש המועצה שהנהלת המועצה קיבלה החלטה הינה חריגה מסמכות וניסיון להעניק לועדת ההנהלה סמכות שאין לה תוך עקיפת המועצה ומניעת ליבון הסוגיה וקבלת החלטה במועצה.

אנחנו בדעה כי כ-1350 משפחות שילמו סכום של כ-1,000 ₪ שלא היו צריכים לשלם כלל. אנו דורשים מהמועצה להחזיר כסף זה לתושבים.

2. בדברי ההסבר לנושא אחריות אישית לתשלום הוצאות משפט נאמר כי מנגנון המועצה לא הביא למועצה את התביעה הייצוגית, הנוגעת לכלל תושבי היישוב, ואף לא את תגובתה והודעתה לבית המשפט. בתביעות ייצוגיות נוהג בית המשפט לחייב את הנתבע המפסיד בהוצאות משפט ושכר טרחה העשוי להגיע למאות אלפי שקלים. לפיכך יש לעיין בכל המסמכים הנוגעים בדבר ולברר מי אחראי לניסוח החלטת הארנונה של המועצה באופן שנגבה מס בלתי חוקי ולקיים דיון בשאלה אם יש להטיל על אותו גורם את ההוצאות הנ”ל.

3. בדברי ההסבר לנושא בדבר מינוי מבקרת המועצה המדובר במשרה מורכבת ייחודית ומתוקף ההכרה בהיותה כזו , קבע המחוקק הסדרים מיוחדים עבורה, לרבות הגדרת תהליך המינוי ותנאי סף לכשרות המינוי וכיוצ”ב.

דעתנו היא כי מינוי המבקרת נעשה כנראה שלא בהתאם לחוקים הנוגעים בדבר ובניגוד להנחיות משרד הפנים, לא ידוע לחברי מועצה על כל ניסיון מעשי קודם של המבקרת בביקורת  ולא ראינו דו”ח ביקורת שהוגש על ידה כנדרש בהנחיות משרד הפנים, לפיכך לא ידוע למועצה כלל אם המבקרת שמונתה מתאימה לתפקידה. יתכן שכן ויתכן שלא.

לא ידוע אם נעשה מכרז פומבי או לא. דרשנו לבדוק את הנושא לעומקו טרם קבלת החלטה אופרטיבית.

לפיכך תבענו להמציא לחברי המועצה את כל החומר הנוגע למינוי וכי המועצה תקיים דיון בנושא לאחר קבלת החומר.

מהלך ישיבת המועצה

מה שקרה בישיבת המועצה שהתכנסה לדיון מיוחד בעקבות דרישתנו, שלא התקיים דיון בשלושת הנושאים לאחר שהקואליציה הורידה את הנושא מסדר היום, פעולה שלפי חוות דעת משפטית שקבלנו - כלל אינה חוקית.

חברת המועצה, איריס וקנין, לא נכחה בדיון. לדבריה היא ביקשה לדחות את הדיון שנקבע לשעה 18:00 לשעה 20:00 עקב אילוץ עסקי, אך ראש המועצה סרב לבקשתה.

בהצעה לדון בהחזרת כספי גביית היתר לתושבים תמך מאיר גרינפלד בנוסף לעקירב, מלוא ונוריאל כך שההצבעה הייתה 4:4 (תיקו). אם איריס וקנין הייתה נוכחת   הנושא היה נדון ובאותה הצבעה הכסף היה מוחזר לתושבים ובסירובו לדחיית הישיבה כדי לאפשר לאיריס להגיע מנע ראש המועצה את החזרת גביית היתר לתושבים.

חברי המועצה האחרים שנכחו בדיון קראו הודעות כתובות מהנייר המסבירות מדוע הם מתנגדים להעלאת הנושאים לדיון.

על פי התקנון לשליש מחברי המועצה הדורשים כינוס ישיבה שלא מן המניין מוקנית הזכות לקבוע את סדר היום.

מה שקרה בפועל, שבישיבה זו שלא מן המניין ראש המועצה הוא שקבע את סדר היום והתייחס לנושאים בהם התבקש לדון בישיבה כהצעות לסדר של חברי מועצה. בישיבה רגילה מן המניין במקרה כזה אין לחבר מועצה זכות מוקנית שהנושא יידון ורק אם רוב חברי המליאה מסכימים, אזי מוסיפים את הנושא לסדר יום.

עודד נוריאל ואסנת עקירב עמדו על זכותם לדבר, אך ראש המועצה לא נענה להם. ראש המועצה וחברי המועצה יעקב זיו, דבירה גזית ואורי אמיתי הצביעו בעד הורדת כל שלושת הנושאים מסדר יום.

בהצבעה על הנושא השני בדבר האחריות לתשלום שכר טרחה לבית המשפט התוצאה הייתה 5:3 (חמשת חברי המועצה שנכחו מול שלושת המציעים). בהצבעה על הנושא השלישי בעניין מבקרת המועצה מאיר גרינפלד נמנע והתוצאה הייתה 4:3 וגם נושא זה לא נידון.  

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה