הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

מועצת כפר ורדים דחתה את הצעת ראש המועצה להעלאת הארנונה על שטחי שירות ל-80% מתעריף הארנונה למגורים.

     
אלי מלין    03.12.12
המועצה אישרה העלאה כללית של הארנונה לשנת 2013 ב-2.3% כפיצוי על ההתייקרויות


בהצבעה שהתקיימה לאחר דיון בן שעתיים בנושא צו הארנונה לשנת 2013 נדחו 4 חלופות שהביא ראש המועצה לדיון. 5 חברי מועצה התנגדו ל-3 החלופות הראשונות (יוסי מילוא, אסנת עקירב, עודד נוריאל, איריס וקנין ומאיר גרינפלד) ו-4 חברי מועצה תמכו (סיון יחיאלי, אורי אמיתי, יעקב זיו ודבירה גזית).

בדברי ההסבר לבקשתו לאישור צו הארנונה אמר יחיאלי כי לאור הודעת חדילת הגביה של שטחי שירות לפי 80% משטחם, וחזרה לגביה לפי 50% משטחם אשר נבעה מהספק באישור השרים לבקשה לשינוי זה לשנת 2011, נותר פער תקציבי שיש להשלימו באמצעות תיקון צו הארנונה לשנת 2013.

קיימות 4 חלופות אפשריות, אשר שלושת הראשונות הן שינוי צו הארנונה, כך שלתושב לא יהיה שינוי בתשלום הארנונה ויהיה זהה להחלטת המועצה לתיקון צו הארנונה לשנת 2011.

המצב הנוכחי ב-2012:

תעריף מגורים – 51.40 ₪

תעריף שטחי שרות 50% - 25.70 ₪

החלופות ל-2013:

חלופות 1 ו-2 זהות:

העלאת מגורים ב-2.3%

תעריף מגורים – 52.58 ₪ למ"ר לשנה

שטחי שירות – 80% ממגורים – 42.06 ₪ למ"ר לשנה

המשמעות: תוספת של 64% לתעריף הנוכחי לשטחי שירות.

עליה כוללת של 6.6% לעומת 2012 לתושב עם בית שבו 30 מ"ר שטחי שרות.

החלופה השלישית מגיעה לתוצאה זהה בדרך אחרת.

החלופה הרביעית מדברת על העלאה חריגה למגורים. 3% + 2.3% (במקביל לחזרה לחיוב שטחי שרות לפי 60%).

מגורים – 51.40 X 105.3% = 54.12

שרות – 54.12 X 60% = 32.47 ₪ למ"ר

בבית ממוצע בשטח 200 מ"ר ושטחי שרות של 30 מ"ר – עליה כוללת של 6.8% לעומת 2012.

כשבועיים טרם הדיון במועצה הגישו חברי המועצה – אסנת עקירב, יוסי מילוא ועודד נוריאל שאילתה והצעת החלטה לסדר היום של הישיבה: מה ההצדקה להעלאת הארנונה לשטחי שירות מ-25.7 ₪ למ"ר ב-2012 ל-42.06 ₪ למ"ר ב-2013 נוכח עול הארנונה הכבד הרובץ כבר על התושבים, כ-12,000 ₪ לשנה למשפחה? במצב הנוכחי, התושב משלם למועצה 250 דולר לחודש שכר דירה על הבית שבנה מכספו, כששכר הדירה הממוצע בבתים מושכרים בכפר הוא 500 דולר, כלומר התושבים משלמים למועצה 50% משכר דירה מלא. אנו חברי המועצה החתומים מטה מתנגדים בכל תוקף להכבדה נוספת על תושבי הכפר באמצעות העלאת הארנונה.

השנה הודיע משרד הפנים כי התוצאה המותרת להעלאה היא 2.3% בשנת 2013 לעומת 2012.

כידוע, העלאה זו ניתנת להקטנה אם הרשות מבקשת זאת.

היות והחתומים מטה מתנגדים לכל תוספת לארנונה של שנת 2012 והינם בדעה שעל מנגנון המועצה להסתדר על התקציב הקיים כיום, מוצעת ההחלטה הבאה:

יוטל על המנגנון המופקד על ביצוע החלטות המועצה, קרי ראש המועצה וגזבר המועצה, לפנות למשרד הפנים ולבקש ביטול התוספת של 2.3% מהנימוק שהארנונה המוטלת על תושבי הכפר הגיעה לממדים בלתי נסבלים.

בתשובה לשאילתה של עקירב, מילוא ונוריאל אמר ראש המועצה כי השאילתה מציגה נתונים שגויים, בלשון המעטה.

בכפר ורדים 1,560 בתי אב משלמי ארנונה מהם 1331 בתים עם שטחי שרות. אילו הארנונה הממוצעת היתה 12,000 ₪ לבית אב, כאמור בשאילתה, היו מסתכמות ההכנסות נטו מארנונה למגורים לסך של כ-18.72 מליון ₪, אולם בנתונים הנוכחיים (שטחי שירות לפי 50%), ההכנסה השנתית הצפויה מארנונת מגורים + מבני עזר לא תעלה על 14.7 מליון ₪. משמע, הפער בין ההכנסות בפועל לבין ההכנסות המשתמעות מהשאילתה עומד על כ-4 מליון ₪!

בהתייחסו לטענה בדבר דמי השכירות בכפר ורדים אומר יחיאלי כי דמי השכירות המוכרים מאותם הסכמי שכירות רבים המצויים במחלקת הגביה של המועצה, רחוקים מ-500 דולר לחודש.

בהתייחסו לעצם ההצעה לסדר היום של שלושת חברי המועצה אמר יחיאלי כי בכל שנה יש שחיקה אוטומטית של 20% בארנונה לעומת תשומות הרשויות, שחיקה שבשנה האחרונה נאמדת בכ-0.6%. גם אם שחיקת הארנונה השנתית הממוצעת במשך 10 השנים האחרונות היתה בשיעור 0.5% בלבד, הרי שהשחיקה המצטברת ב-10 שנים היתה נאמדת בכ-5%. אישור ההצעה הנ"ל תביא לשחיקה נוספת בהכנסות המועצה, שממילא נשחקו, ותחריף את הפגיעה בשירותים המוניציפליים הבסיסיים שהרשות, כמו יתר הרשויות בארץ, ממילא מתקשה לספק.

חברי המועצה עקירב, נוריאל ומילוא הביאו לישיבת המועצה 658 שמות של תושבי הכפר שחתמו על עצומה נגד העלאת הארנונה.

בדיון שהתקיים בישיבת המועצה אמר עודד נוריאל: "די לנו. הארנונה חונקת אותנו. הגרעונות שנוצרו בתקציב המועצה נובעים ממהלכים שגויים של המנגנון. היתה אמורה להתקבל הכנסה בסך כ-200 אש"ח מהשכרת גגות של מבני ציבור להפקת אנרגיה סולארית עבור חברת החשמל. התכנית לא צלחה".

נוריאל ביקש שלא להעלות את המיסים בשנת 2013 בכלל, גם לא ב-2.3% שאישר משרד הפנים. כל מטר שמשלמים עליו מיסים מתייקר כל הזמן, אמר נוריאל.

אסנת עקירב אמרה כי כל פעם שהיה דיון בארנונה הוא בא כדי לסגור חור בתקציב. מה שקורה הוא, שבאופן שיטתי, כל שנה אנו נופלים לבור של חוסרים במקום לעבור לצמיחה. לטענתה הארנונה שאנו משלמים גבוהה מהארנונה הממוצעת בתל-אביב.

סיון יחיאלי העיר כי זה פשוט לא נכון.

אסנת עקירב טענה כי בתל-אביב משלמים 41.29 ₪ ובירושלים – 55.69 ₪ לפני נתוני 2010.

נוריאל ליחיאלי: "גבית במשך 18 חודשים ארנונה שלא כחוק" (הכוונה ל-80% על שטחי שירות) התוספת שמבקשים להטיל בסך 2.3% באה להכניס מה שנגרע מביטול הגביה בסך 80%".

יחיאלי טען כי התוספת של 2.3% הוא אוטומטית ואין צורך לבקש את אישור משרד הפנים.

נוריאל אמר כי אפשר לבקש ממשרד הפנים שלא להחיל תוספת זו.

יוסי מילוא אמר כי ההכבדה הזו היא בלתי אפשרית לתושבים וביקש לא להעלות הארנונה ולו באחוז אחד.

יעקב זיו שאל את עודד נוריאל: "מה עשית במשך שנה וחצי שארנונה זו נגבתה על שטחי שירות, איפה היית אז?"

עודד נוריאל השיב: "החלטתי להחזיר את הדמוקרטיה לשולחן המועצה".

מאיר גרינפלד אמר כי זו מועצה ראשונה שאינה לוקחת הלוואות ולא משעבדת את העתיד. אנו מחזירים היום הלוואת שנלקחו בעבר. זה מוריד לנו את המקורות לשימושים.

יוסי מילוא שאל: "כמה ארגונים אתה מכיר שלא לוקחים הלוואות?".

יחיאלי הביא דוגמא לדיון שהתקיים ב-2007 בקדנציה הקודמת ובו דרשו חברי מועצה, המתנגדים עתה להעלאה, להעלות את הארנונה ב-10%. בתשובה לשאלת סיון יחיאלי היכן ניתן לקצץ אמרה אסנת עקירב כי גם במועצה בראשות רון מוסקוביץ היא העלתה את הדרישה לתקציב 0 והציעה לסיון לתת הזדמנות משמעותית לעבור סעיף סעיף ולראות היכן ניתן לקצץ. היא הציעה לקיים דיון נקי במשך יום שלם ואמרה שיתכן שנגיע למסקנה שאנחנו סופר יעילים.

יחיאלי אמר כי מאז 2003 המועצה נמצאת במגמת התייעלות. השאלה איפה עובר קו הגבול.

נוריאל פסק: "זה הרגע להגיד שאי אפשר להעלות יותר. זהו הרגע להגיד די".

יחיאלי אמר כי זהו דיון פופוליסטי – קל נורא להיות נגד העלאת מיסים. כל אחד מוכן להיות בעד עוף בשקל אצל רמי לוי. השאלה מאיפה מביאים את הכסף הזה.

אילן עמרם, גזבר המועצה, ביקש מחברי המועצה לגלות אחריות למען טובת הכפר. "זוהי הצבעה גורלית לתקציב 2013 וגם לתקציב 2012".

כאמור לעיל, בהצבעה על 4 החלופות לאישור צו הארנונה ל-2013, נדחו כל החלופות על ידי רוב חברי המועצה והעלאת הארנונה לא אושרה במועצה.

המועצה קיימה הצבעה נוספת על העלאה כללית של הארנונה ב-2.3%, כפיצוי על ההתייקרויות לפי חישובי משרד הפנים.

בעד הצביעו: סיון יחיאלי, איריס וקנין, אורי אמיתי, דבירה גזית, יעקב זיו, מאיר גרינפלד.

נגד הצביעו: עודד נוריאל, אסנת עקירב ויוסי מילוא. 

לפיכך, הארנונה לשנת 2013 תעודכן ב-2.3%.

החלטות סיעת אופק

ביום ראשון, 25.11.12, ארבעה ימים לפני הדיון במועצה בנושא הארנונה, התקיימה ישיבה של סיעת אופק בנדון. ראש המועצה, סיון יחיאלי, השתתף בחלקה הראשון של הישיבה והציג את עמדתו בנושא הארנונה.

להלן ההחלטות שהתקבלו ברוב של 7 נגד 1:

  1. הסיעה תומכת בהחזרת ההנחה על שטחי עזר ל-60% מהארנונה למגורים כפי שהיה בצו הארנונה הראשון של מועצה מקומית כפר ורדים.
  2. הסיעה תומכת בעדכון הארנונה ב-2.3% כפיצוי על ההתייקרויות לפי חישובי משרד הפנים.
  3. הסיעה מתנגדת להצעות שהועלו על ידי המועצה כפי שבאו לידי ביטוי בזימון לדיון ב-29.11.12.
  4. למעשה, כל מה שהוחלט בישיבת המועצה תואם לגמרי את החלטות סיעת אופק.

הודעת חברי המועצה אסנת עקירב, עודד נוריאל ויוסי מילוא לאחר ישיבת המועצה:

בישיבת המועצה אמש חולקה לחברי המועצה רשימת 658 שמות חותמי העצומה נגד הצעת סיון יחיאלי להטיל מס כבד על שטחי שרות.

ההצעה נפלה והמס הכבד לא יוטל. ברכה ותודה ל-658 חותמי העצומה.

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
1
סיון יחיאלי
א. 13.12.12 19:35