הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה מיום – 13.1.13

     
אלי מלין    20.02.13


בפתח הישיבה מסר ראש המועצה כי בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים הורה לו לקיים דיון בהצעות לסדר שהעלו לפני זמן רב שלושת חברי האופוזיציה – יוסי מילוא, עודד נוריאל ואסנת עקירב. הוא הודיע כי יכנס תוך שבוע ישיבת מועצה שלא מן המניין בה יתקיים דיון חוזר באותן שלוש הצעות לסדר.

יחיאלי אמר: "אין לי, אלא לקחת אחריות ולהכיר בעובדה כי שגיתי בניהול הישיבה שלא מן המניין שכונסה סמוך לראש השנה. בעוד אני סברתי כי ניתן היה להוריד את הנושאים, אותם העלו חברי המועצה, מעל סדר היום בהצבעה, קבע בית המשפט כי היה עלי לאפשר דיון לגופו של עניין.

שלושת הנושאים שביקשו שלושת חברי המועצה להעלות לדיון היו: החזרת כספי גביית יתר של ארנונה לתושבים, בחינת אחריות אישית לתשלום הוצאות משפט שיפסקו ובדיקת תהליך  מינוי מבקרת המועצה.

בית המשפט המחוזי בחיפה, קבע בעתירה שהוגשה לו כי הוא אינו האכסניה המשפטית לדיון בעצם מינויה של קרן דרוקמן לתפקיד מבקרת. הדיון בסוגיה זו יתקיים בבית הדין לעבודה בחיפה.

בית המשפט קבע כי ראש המועצה חרג מסמכותו והפעיל את סמכותו שלא כדין ולא בהתאם להוראות החוק ולנדרש ממנו כממלא תפקיד נבחר ציבור.

המועצה חויבה בתשלום הוצאות בסך 7,000 ₪ למגישי העתירה יוסי מילוא ועודד נוריאל.

סיון יחיאלי הציע לקיים דיון באותן הצעות בישיבה הנוכחית אך עודד נוריאל אמר בשם השלושה כי הם מוותרים על קיום ישיבה שלא מן המניין מכיון שהנושאים יתבררו ממילא בבית המשפט.

תקציב המועצה לשנת 2013

אילן עמרם גזבר המועצה הציג את התקציב בסך 40,480,000 מליון ₪. 60% מהתקציב מיועדים לשרותים ממלכתיים כמו חינוך ורווחה, 20% מיועדים לשרותים מוניציפאליים, 15% מיועדים למנהלה, גזברות ומזכירות. התקציב כולל גם את השרותים של התאגידים חוויה ואגודת הספורט המעסיקים למעלה מ-70 עובדים והמסתכמים ב-6.5 מליון ₪. גובה תשלומי השכר ללא החינוך והרווחה מגיע ל-5.5 מליון ₪ וכולל 0.5 מליון ₪ שכר עובדי אשכול גליל מערבי.

60% מהכנסות התקציב מגיעים ממקורות עצמיים, בעיקר מארנונה. שאר ההכנסות מגיעות ממשרדי החינוך והרווחה.

השרותים הממלכתיים הם המסה העיקרית בתקציב. 

עוד הסבירו אילן עמרם ויחיאלי כי ישנה שחיקה ריאלית של ההכנסות מארנונה. כשישנן התייקרויות במשק והארנונה מחושבת לפי ערכים נומינליים, הדבר גורם לשחיקה בהכנסות מארנונה.

ועדת ההנהלה ישבה כועדת כספים במשך 6 ישיבות וגיבשה את הצעת התקציב. לאור החשש שלא יתממשו כל ההכנסות החזויות, ובעיקר מענק שר בסך חצי מליון ש"ח , הגישו  איריס וקנין ומאיר גרינפלד להנהלה,  הצעת קיצוץ מפורטת של של חצי מש"ח מהם קבלה  ההנהלה  כ-400  אש"ח בלבד.  

על מנת להגיע לקיצוץ בהיקף מלא הציע סיון יחיאלי לקצץ עוד 100 אש"ח בסעיף אחזקה כללית שיביא אותנו לתקציב שמרני בגובה 40,380,000 ₪.

סיון יחיאלי אמר כי נעשה קיצוץ אמיתי וכואב בהצעת התקציב. הצטבר גרעון של כ-3 מליון ₪ ויתכן שהמועצה תיקח הלוואה בגובה 0.5 מליון ₪ אם יהיה צורך. איריס וקנין ומאיר גרינפלד הודיעו כי יתנגדו לכל הלוואה הגבוהה מחצי מליון ש"ח במשך 2013  ובמידה ויווצר גרעון, יהיה צורך במחצית השנייה של שנת 2013 בקיצוץ נוסף בצד ההוצאות של התקציב .

אילן עמרם הדגיש כי המועצה נמצאת בשנים האחרונות במגמה של הורדת עומס המלוות.

אסנת עקירב אמרה כי משנה לשנה היא מאוכזבת יותר מדרך טיפול המועצה בתקציב. לדעתה, מפספסים את המהות. "מטריף כל פעם מחדש שצריך לחזור שוב ושוב על אותם דברים. לא מתקיים דיון מהותי. לא ראינו מה המגמות בחינוך, כשלדבר יש משמעויות עצומות. בדיוני התקציב צריך לקחת בחשבון גם את תכנון שלב ג'. הקיצוצים שאנו עושים הם ריצה סביב הזנב של עצמנו. אין חשיבה לטווח ארוך. לפעמים צריך לקפוץ מעל הפופיק אם רוצים להיות מובילים כמו שקרה בחולון (עיר הילדים) ובבת ים".

איריס וקנין ומאיר גרינפלד ביקשו להוסיף להצעת ההחלטה על התקציב כי אין באישור הצעת התקציב במלואה משום אישור בעקיפין של גביית ארנונה על שטחי שרות בגובה 60% במקום 50%, דבר שייקבע על ידי בית המשפט.

סיון יחיאלי הוסיף כי בדיונים בהנהלת המועצה קוצצו כ-500,000 ₪ במטרה שלא נגיע למצב של גרעון בעקבות אי-בהירות של תקציב הממשלה. בנוסף הציע יחיאלי כאמור קיצוץ נוסף בגובה 100,000 ₪. 

בהצעת התקציב תמכו יחיאלי, אמיתי, זיו, גרינפלד, דבירה גזית ואיריס וקנין. התנגדו: יוסי מילוא, אסנת עקירב ועודד נוריאל. נוריאל הבהיר כי התנגדותו נובעת מהדרת האופוזיציה מדיוני התקציב, שהתקיימו כאמור בועדת ההנהלה בשבתה כועדת הכספים.

התקציב אושר ברוב קולות.

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה