הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

החלטות הועדה המקומית לתכנון ובניה במעונה בעניין ספא לנשים

     
-    20.02.13


ביום 26.11.12 התכנסה מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה במעונה על מנת לדון בהתנגדויות שהוגשו לבקשתו של רמו בן-שושן, הבעלים של המרכז המסחרי בכפר ורדים, להקים במבנה המרכז המסחרי ספא לנשים מסורתיות. הבקשה היתה לשימוש חורג במבנה – שיפוץ מבנה קיים להקמת ספא לנשים מסורתיות, בשטח של 92 מ"ר. נכחו בדיון תושבים מכפר ורדים שהגישו התנגדות בכתב. מהנדס הועדה, מרק פסין, הסביר כי מדובר בבקשה לשימוש חורג למבנה קיים ששימש בעבר כחדר מכונות של בריכת השחייה הנמצאת במרכז הכפר ותוספת גג למבנה הקיים. המרכז המסחרי קיבל היתר בנייה על פי ת.ב.ע ג'/6793 שינוי לת.ב.ע ג'/4826. היתר בנייה הונפק על ידי הועדה מיום 23.7.1991 (בהיתר זה לא נכלל חדר המכונות). הועדה הנפיקה נוסח פרסום לשימוש החורג על פי סעיף 149 על פי החלטת ועדת ערר המחוזית מספר 049/12 מיום 16.4.2012.

לאחר דברי ההסבר של מהנדס הועדה, נתן יו"ר הועדה, אדריכל אדם קולמן, הזדמנות למתנגדים להביע את עמדתם.

ראש המועצה, סיון יחיאלי, אמר כי מדובר במתחם שחורג מגבולות המגרש המאושר על פי ת.ב.ע ג'/6793 המאושרת. המועצה נמצאת בהליך פרצלציה חדשה להסדרת גבולות המתחם בהתאם למצב הקיים בפועל, לאחר מכן המועצה תגיש בקשה למתן לגיטימציה לכל המבנים החורגים (בסטייה מהיתר).

לאחר שמיעת ההתנגדויות הועדה התכנסה לדיון פנימי ולאחר דיון מעמיק בבקשה הוחלט: לשוב ולדון בבקשה לאחר שיוזם הבקשה יציג בפני הועדה היתר בנייה למבנה הנדרש לשימוש חורג (חדר המכונות המשמש את בריכת השחייה).

ביום 31.12.12,  קיימה מליאת הוועדה דיון חוזר. לא הוצג על ידי יוזם הבקשה היתר בנייה למבנה המועצה (שימוש חורג). לאור זאת החליטה הועדה לדחות את הבקשה (לא ניתן לתת שימוש חורג למבנה קיים ללא היתר בנייה).

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה