הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

חיים בגיל

     
מועצה מקומית    04.03.13


כחלק מאשכול גליל מערבי, מובילה המועצה המקומית כפר ורדים בשיתוף משרדי הממשלה השונים את התכנית הלאומית לאזרחים וותיקים "חיים בגיל", שמציעה התייחסות רחבה לכל אחד מתחומי החיים של האזרח הוותיק.

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים מתאפיינת כיום בניידות, ברמת השכלה ויכולות טכנולוגיות גבוהות, בצריכת תרבות פנאי עשירה ובנכונות להמשיך ולתרום לקהילה גם לאחר גיל פרישה. סביבת החיים היישובית היא המשפיעה ביותר על איכות החיים של האזרח הוותיק בקהילה, כמסגרת לקבלת שירותים, כקבוצה חברתית וכמרכז חיים. "חיים בגיל" היא תכנית האב לאזרחים ותיקים בהובלת המשרד לאזרחים ותיקים שמובילה למימוש החזון בו האזרח הוותיק יוצא לפעילות יומיומית משמעותית, תורם לסביבתו ושותף בהחלטות על עתידו.

לתכנית שלוש מטרות עיקריות: למצב את נושא האזרח הוותיק בתודעת מקבלי החלטות בשלטון המרכזי והמקומי ולהשפיע על סדר יומם בהתייחסות לאזרח הוותיק; להסדיר ולהבנות מחדש את ההיערכות היישובית כמסגרת הוליסטית לחיי האזרח הוותיק בראייה רב שנתית; לעגן ידע תיאורטי ויישומי-איכותי קיים ומתחדש וליצור תשתית תכנונית מותאמת לאזרח הוותיק.

את התכנית תגבש ותעצב כל רשות מקומית בנפרד בתהליך שיתופי עם כל הגורמים הרלוונטיים בפרק זמן של שנה. תכנית האב תתווה את תכניות העבודה למימוש ההיערכות היישובית המחודשת בדגש על מנופי צמיחה, תוך מימש נכסים והון אנושי ושילוב פתרונות קצרי טווח וארוכי טווח. התהליך מלווה בפיתוח תודעה יישובית והתאמה לאופייה הייחודי בדגש על שיתוף הציבור. התכנון היישובי יתבצע יחד עם בעלי התפקידים ביישוב ובהובלת ראש הרשות. בישיבה שנערכה השבוע בנושא השתתפו מנהלי המחלקות, ראש המועצה, חבר המועצה מאיר גרינפלד ונציגות של ועד גיל הזהב. ראש המועצה, מינה את ניר מסיקה לתפקיד מרכז תכנון.

ראש המועצה, סיון יחיאלי: "כבר היום זוכה קהילת האזרחים הותיקים בכפר ורדים לפעילות עשירה ואיכותית הודות לניהול המצוין של ועד מועדון הזהב ולפעולתה הברוכה של מחלקת השירותים החברתיים. יחד עם זאת העלייה בתוחלת החים במאה ה-21 מחייבת את כולנו להיערך ולתת מענים הולמים לצרכים המשתנים כמו גם להבחין בקבוצות שונות בתוך גיל הזהב לדוגמא תושבים עם בעיית ניידות, תושבים בודדים ועוד. חשוב לנו לשתף את הציבור בבניית התוכנית כיוון שהמהלך אמור להוביל לתוכנית רב שנתית אשר תשפיע על הקהילה כולה".  

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה