הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

העצומה למען מניעת המשך פגיעה באיכות הסביבה בגליל המערבי

     
מאיר גרינפלד    07.04.13


העצומה קוראת לעשות למען מניעת פגיעה באיכות הסביבה והבריאות של תושבי הגליל המערבי. העצומה נולדה מתוך רצון להביא את נושא הפגיעה באיכות הסביבה ע"י מפעלים הפועלים באזור תפן, לידיעת הממשלה החדשה והשרים הממונים על הפנים והגנת הסביבה. היוזמה להכנת העצומה תואמת החלטות שהתקבלו פה אחד במליאת המ"מ כפר ורדים.

זה למעלה מעשר שנים שמתקיים, כביכול, דיאלוג עם מ"מ תעשייתית תפן כדי להביא לשינוי משמעותי בפגיעה באיכות הסביבה - לשווא. גם הגופים הממשלתיים שאמורים להגן על האזרחים מנזקי התעשייה אינם עושים את הנדרש מהם.

דו"ח אל"ס מס' 4 מתאריך 3 בפברואר 2012, מצביע על סכנות בריאותיות לתושבי הגליל המערבי, הנובעות מחריגות מתקני איכות סביבה ופעילות מפעלים באזור התעשייה תפן. מן הדו"ח ניתן ללמוד את הדברים הבאים:

א.      לרשיון העסק של כמעט ממחצית המפעלים באזור התעשייה תפן יש רשיון עסק שהתקנים בו לא הותאמו לתקנים הבינלאומיים המקובלים. על כן רשיון העסק שלהם בנושאי איכות האוויר והשפכים הנפלטים בתהליך הייצור איננו רלוונטי. יתרה מזו, גם התנאים המוזכרים ברשיון העסק של המפעלים אינם מיושמים.

ב.      המועצה התעשייתית תפן אינה מפעילה כל מנגנון פיקוח ובקרה על המפעלים. להיפך, היא מייצגת אותם ומגינה עליהם. למעשה, נציגי המפעלים שולטים במועצה התעשייתית תפן. ראש המועצה הינו מינוי ממשלתי ומליאת המועצה נשלטת ע"י נציגי המפעלים.

ג.       המשרד לאיכות הסביבה כמעט שאינו עורך בדיקות פתע ואינו נוקט הליכים משפטיים, גם לאחר קבלת מידע מאיגוד ערים גליל מערבי על חריגות מרשיון העסק. למעשה, מדובר בכשל חמור ומתמשך של הגורמים האמונים על הגנת הסביבה ועל בריאות הציבור.

ד.      מכון הטיהור של שפכי המפעלים אינו מצליח לטהר את המים המשמשים בתהליך הייצור מכל החומרים המסוכנים. מכון הטיהור ממשיך, למרות הבטחותיו, להמטיר את המים המזוהמים על מורדות הגבעה סביב המפעלים בתפן. כך מזדהמים גם הקרקע וגם מי התהום בגליל. מי התהום הינם, כידוע, משאב טבע יקר, השייך לתושבי מדינת ישראל ואין לאף גורם הזכות לנצלם או לזהמם ללא אישור וללא תמורה שתאפשר את טיהורם מחדש. במילים אחרות, מה שמתרחש בתפן הוא גזל של משאב ציבורי יקר המציאות.

 

כל נסיונות הדיאלוג עם המועצה התעשייתית מגדל-תפן בעשר השנים האחרונות, לא הניבו את התוצאות הרצויות. 
אנו פונים בזאת  לשר הפנים ח"כ גדעון סער ולשר להגנת הסביבה ח"כ עמיר פרץ לפעול מידית לאכיפת תנאי הרישיון על המפעלים ולקביעת תנאים שיבטיחו את איכות הסביבה וימנעו סכנות זיהום אויר ומים. אנו רואים באיחוד רשויות תפן וכפר ורדים  צעד יעיל לשמירת האיזון בין צרכי התעשייה וצרכי איכות הסביבה והבריאות של תושבי האזור.

אנא צרפו חתימתכם לעצומה הרצ"ב http://www.atzuma.co.il/galilsviva

 

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה