האדניות ברחוב דישון גורמות נזק לרכוש.

שלום סיון,
האדניות שנבנו ברחוב דישון ממשיכות לגבות נזקים ברכוש, הן אינן ממלאות את ייעודן (האטת התנועה) ומכערות את הרחוב (שבורות ומוזנחות).
אני מבקש להביא את הטיפול במיפגע לדיון דחוף ולמצוא פתרון הולם לבעייה. 

 

תגובת המועצה:

 

הבעיה ברחובות כזיב, סער ודישון מוכרת וידוע.

הנושא יטופל במסגרת תוכנית עבודה ובהתאם לסדרי עדיפויות ולזמינות מקורות כספיים.

 

שם:
טלפון:
אימייל:
נושא:
נושא הפנייה:
שאלות קודמות