שאלה בנושא תשלומי הארנונה

מדוע אי אפשר לשלם את הארנונה באמצעות האינטרנט? הרי היום כל תשלום אפשר לבצע בצורה כזו?  

 

תגובת המועצה:

 

לרוב תושבי כפר ורדים יש הוראות קבע.

להכין מערך תשלומים באינטרנט בשביל 1% מהמשלמים זו לא פעולה כלכלית .

מאחר וכל הוצאה כספית של המועצה נשקלת בכובד ראש יתכן ונשקול להקים מערך תשלומי ארנונה באינטרנט בעתיד.

תודה על תשומת הלב.

 

שם:
טלפון:
אימייל:
נושא:
נושא הפנייה:
שאלות קודמות