הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה מיום 14.7.13

     
אלי מלין    28.07.13


דו"ח ביקורת לשנת 2012

המועצה דנה בקצרה בדו"חות הביקורת לשנת 2012 של רו"ח מטעם משרד הפנים ובהמלצות ועדת ביקורת שדנה בהם.

מאיר גרינפלד אמר כי יש להתייחס להערת המבקר בדבר אי התכנסות ועדות המועצה על פי התקנות וכי ועדת הכספים אינה מתכנסת כלל.

סיון יחיאלי השיב כי ועדת הכספים אינה ועדת חובה כי ועדת ההנהלה ומליאת המועצה הם הגופים שדנים בנושאי התקציב.

דיווחי ראש המועצה

* המועצה מרוצה מאוד מפעילות הקייטנות. השנה ישנן הרבה פחות תלונות על רעש ועל ונדליזם. הורדת פעילות הנוער לככר 9 תרמה לנושא.

* יותר ויותר ילדים בכפר רוכשים אופניים חשמליות ורוכבים עליהם ללא קסדת מגן. חובה על ההורים לדאוג שילדיהם ירכבו עם קסדת מגן לראשם.

* מספרי הככרות סומנו מחדש. ככר תבור-ארבל החדשה היא מעתה ככר 7, ככר אמירים מעתה ככר 8 וככר המארג מעתה היא ככר 9.

* ישנו חשש שמי שמגיע לככר 7 מלמטה (מתחתית רחוב תבור) ייכנס לככר במהירות גבוהה ולכן יותקן לפני מעבר החצייה שבככר במפר.

* ביום 18.7.13, התקיים טכס הסרת הלוט מהשלט לזכרו של נורמן גולדנברג בכניסה לשביל נורמן על כביש תפן.

* חג היישוב שנחוג בעבר בראשון לספטמבר יתקיים השנה ביום 24.8.13, יומיים לפני תחילת שנת הלימודים הנוכחית.

* ב-4.8.13 תיערך ועדת בחינה לבחירת מנהלת חדשה לבית הספר קשת.

* קבוצת הרכישה בניהולם של אסף סוחריאנו ודובי טל זכתה במכרז מטעם מינהל מקרקעי ישראל לשיווק 41 מגרשים נוספים בשכונת מעלה לבונה. עד סוף החודש יועברו למועצה 17 מליון ₪ לביצוע עבודות פיתוח בשכונה וכן להשלמת תשתיות בשלב ב'.

* הותקנו סלים חדשים בפעוטונים ובגנים במקום הסלים הקודמים מהדגם שקרס בתל אביב וגרם לאסון.

 

אישור תב"רים (תקציב בלתי רגיל)

המועצה אישרה שורה ארוכה של תב"רים. הסכומים התקבלו מדמי הפיתוח ממכירת מגרשים בשכונת לבונה וכן מכספים שהובטחו בעקבות ביקור אנשי משרד הבטחון בכפר.

* אושר פה אחד שדרוג מוקד חרום (מצלמות אבטחה) בעלות של 120 אש"ח. מקורות המימון: משרד הבטחון – 60 אש"ח, משרד הפנים – 30 אש"ח ומשרד החינוך – 30 אש"ח.

* שדרוג מחסן מל"ח בעלות של 84 אש"ח. מקורות המימון: משרד הבטחון – 35 אש"ח, משרד הפנים – 35 אש"ח, קרנות הרשות – 14 אש"ח. אושר פה אחד.

* הקמת מחסן חירום בעלות של 70 אש"ח. מקורות מימון: משרד הבטחון 25 אש"ח, משרד הפנים – 25 אש"ח וקרנות הרשות – 20 אש"ח. אושר פה אחד.

* הוספת עמודי תאורת ביטחון בעלות של 40 אש"ח במימון מלא של משרד הבטחון עבור שכונה ד' לאורך כביש ינוח. אושר פה אחד.

* חיבור חשמל לגנרטור מרכז הפעלה בעלות של 4,212 ₪ במימון מלא של משרד הבטחון. אושר פה אחד.

* פיתוח שכונה ד' (מעלה לבונה) בסך 14,012,491 ₪ בעקבות תוצאות המכרז של מינהל מקרקעי ישראל לשיווק 41 מגרשים בשכונה. אושר פה אחד.

* השלמת פיתוח רחוב מירון בשכונה ד' בעלות של 1.2 מליון ₪ במימון קרן תשתיות על משיווק 41 מגרשים בשכונה. אושר. עודד נוריאל נמנע. החלק העליון של רחוב מירון חסר גינון ציבורי וכן בשל אורכו נוהגים בו במהירות מופרזת וחובה למצוא לכך פתרון במסגרת פיתוח הרחוב.

* ביצוע אחזקות שוטפות כגון תיקון תחנות הסעה ועוד בסך מאה אש"ח עבור שלב א'. אושר פה אחד.

* סימון כבישים והתקני בטיחות. אומדן עלות – 77,694 ₪. סכום השתתפות – 54,386 ₪. אושר פה אחד.

* תיקון אבנים משתלבות ברחוב ערוגות בסך 130 אש"ח במימון קרנות היישוב. אושר פה אחד.

 

גבעת האורנים

מאיר גרינפלד הגיש הצעת החלטה להפסקת עבודות המתבצעות באזור גבעת האורנים בניגוד להסכם שנחתם בין כפר ורדים ומעלות לגבי גבעת האורנים. גרינפלד טען כי תושבי כפר ורדים הגובלים באזור הבנייה בגבעת אורנים בשטח השיפוט של מעלות סובלים קשות מפעילות הבנייה בשטח. הקבלנים בשטח מפירים הסכם שהתקבל כפשרה ושקיבל תוקף של פסק-דין בבית המשפט העליון ב-15.10.09.

לדיון הגיעו תושבים מהרחובות מרווה, דפנה ויערה הגובלים בגבעת האורנים.

מאיר גרינפלד הציע לראש המועצה להגיש מיידית דרישה ליישום ההסכם במלואו ובלוח זמנים סביר וכן לדרוש מעיריית מעלות-תרשיחא ומהגורמים שפועלים בשטח שהפגיעה בתושבי הכפר במהלך הבנייה תהיה מינימלית. כמו כן ידרוש ראש המועצה את סילוק ערימות העפר, כך שלא ייראו מבתי התושבים, הפסקה מיידית של שריפת הגזם ושל העבודה בשטח לפני 7:00 בבוקר ואחרי 16:00.

סיון יחיאלי אמר כי המועצה פנתה לעיריית מעלות מספר פעמים בדרישה להפסיק את עקירת העצים. העקירה היא באחריות קק"ל ולהם אין כל עניין לשמר את היער. מבחינתם היער נטול ערך אקולוגי. כמו כן הם אמרו שלא יכניסו קבלן לשטח יותר מפעם אחת.

יחיאלי הוסיף כי בהסכם הפשרה מדובר על הקמת חייץ ירוק והגבלת מספר הקומות בבתים המדורגים שייבנו בסמוך לכפר. הוא ציין כי שלמה בוחבוט אמר לו כי גבעת האורנים היא השכונה הראשונה שנבנית במעלות לאחר הפסקה של 12 שנה. "עיריית מעלות-תרשיחא התחייבה בהסכם לשנות את התב"ע ואנחנו נוודא שהדבר יבוצע. נכון להיום לא רואים הפרות מהותיות בהסכם. עיריית מעלות-תרשיחא פנתה אלינו ובקשו לשפוך את העפר בשלב ג' אך לכך סרבנו", אמר יחיאלי.

הוא הוסיף כי בעקבות המחאה החברתית ויוקר הדיור הממשלה לוחצת לבנות ומהר ואין לנו ברירה.

אורי אמיתי אמר כי הוא תומך בהצעת ההחלטה שהגיש מאיר גרינפלד.

ניר שילה, תושב רחוב מרווה אמר כי אין כאן מצב של אחד נגד השני, אלא כולנו ביחד. "יש לי חילוקי דעות איתך בתיאור ההיסטוריה. אף סעיף לא קוים מתוך הסכם הפשרה", הגיב לסיון. "עיריית מעלות-תרשיחא לא הורידה את אחוזי הבנייה ל-0 במגרשים הגובלים עם הכפר וכן לא שינתה את התב"ע. כל התחשיבים של גבעת האורנים מבוצעים על 728 מגרשים ולא על 643, כפי שצריך להיות. על פי ההסכם צריך לפנות לעיריית מעלות-תרשיחא שתתן תשובה יותר אסרטיבית ואם לא יש להפעיל את האופציה המשפטית. כרגע עובדים בשטח גם בניגוד להיתר הבנייה. ניתן היה לשים את ערימות העצים בואדי הצמוד לשכונת יפה נוף", סיכם שילה.

מאיר גרינפלד הוסיף כי עלינו לעמוד על קוצו של יוד בהסכם שנחתם והציע להקים צוות מעקב שיהיו בו נציגים מהמועצה ומעמותת "חיים בגליל".

סיון יחיאלי קבע: "כשאתה בוחן את הדברים לעומק – הם כן עומדים בהסכם".

דורית אבנט הציעה לדרוש מעיריית מעלות-תרשיחא לגדר את מטע הזיתים כדי ששום טרקטור לא יעבור ויחבל בשטח וכן לבצע נטיעות בתפר שבין הכפר למעלות.

יורם איילון, המתמודד לראשות המועצה הזהיר מפני בנייה צמודה לכפר שתבשר על מגמת איחוד בין כפר ורדים למעלות, מהלך שהוא מתנגד לו לחלוטין.

סיון יחיאלי הוסיף שיתאם דיון עם חברת "ערים", החברה הקבלנית הבונה את גבעת האורנים.

המועצה קיבלה פה אחד את נוסח ההחלטה הבאה: המועצה עומדת על קיום הסכם הפשרה ככתבו וכלשונו ותטפל במפגעים הבאים: סילוק ערימות העפר, כך שלא ייראו מבתי התושבים. הפסקה מיידית של שריפת הגזם. על הגזם להיות מסולק בדרכים אחרות. הפסקה מיידית של העבודה בשטח בשעות חריגות – לפני 7:00 בבוקר ואחרי 16:00. עמידה בדרישות החוק בעניין גידור האתר. נטיעה על הקו הכחול בט"ו בשבט.

ועדת המעקב לביצוע ההחלטה תכלול את ניר מסיקה, ציון דרור וסיון יחיאלי.

 

 

 

 

אישור מתווה להסדרת קרקעות במרכז הספורט

סיון יחיאלי הסביר כי ישנה אי-הסכמה בין המועצה לבין רמו בן-שושן, הבעלים של המרכז המסחרי ומרכז הספורט לגבי הבעלות על הקרקע באזור המרכז המסחרי ומרכז הספורט.

יחיאל טוען כי רמו בן שושן רכש מהחברה לפיתוח כפר ורדים, בתום לב, קרקע שאינה שייכת למתחם המרכז המסחרי ומרכז הספורט.

רמו בן שושן הגיש למועצה מסמך בצרוף סימון גבולות השטח על גבי תצלום אויר לפיו השטח שבין האמפיתאטרון לבין בית תומר וכן החורשה שמתחת לרחוב אשכר יעברו לרשות המועצה.

לאחר דיון קיבלה המועצה את ההחלטה הבאה: המועצה דוחה את הצעת ההסכמה (המתווה) כפי שהוגשה. המועצה מנחה את היועץ המשפטי למועצה להגיע להסכמות שיוצגו בישיבת המועצה הבאה. המועצה מקבלת את התשריט כפי שהוצג על גבי תצ"א כשהשטח הנמצא בתחום הקו השחור בסמוך למרכז הספורט ישאר לשימוש מרכז הספורט ואילו שאר השטח יועבר למועצה. ההצעה התקבלה פה אחד.

 

מתחת לתצ"א לרשום: השטחים השייכים למרכז המסחרי נמצאים לפנים הקו השחור. סקיצה זו אינה סופית.

המועצה קיימה דיון קצר בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2012. גזבר המועצה הציג את הדו"ח הכספי של הרבעון הראשון לשנת 2013.

אילן עמרם ציין כי ישנו גרעון של כ-250 אש"ח. ישנו קיטון בעומס המלוות. המועצה לקחה הלוואה להקמת תיכון אמירים.

סיון יחיאלי הוסיף כי קיטון המלוות משמעותי מאוד בניגוד לרוב הרשויות בצפון אנחנו הקטנו את העומס.

אילן עמרם הדגיש לסיום הדיון כי אין עוד רשות בארץ שבמשך שלוש שנים המבקר אינו מעיר דבר על פעילותה וכי הוא מקבל את כל העמדות שלנו.

הוצג הדו"ח הכספי המבוקר של חוויה לשנת 2012.

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה