הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ניצחון למועצה המקומית כפר ורדים בבית משפט

     
-    29.07.13
בית המשפט המחוזי בחיפה פסק כי המועצה המקומית כפר ורדים, וראש המועצה, סיון יחיאלי, מילאו את חובתם החוקית כאשר קבעו את תעריף שטחי השרות על 60% מתעריף המגורים


אתמול, 22.07.13, פסק בית המשפט לעניינים מינהלים בחיפה לטובת המועצה המקומית כפר ורדים וראש המועצה  סיון יחיאלי, בעקבות עתירה שהוגשה נגדם ע"י חברי המועצה עודד נוריאל ויוסף מילוא באמצעות בא כוחם, עו"ד בוב חן, תושב הכפר.

 

בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות העותרים וקיבל את עמדת המועצה במלואה.

 

העתירה הוגשה בהמשך להודעת חדילה של המועצה המקומית, במסגרתה הודיעה כי תחדל מגביית דמי ארנונה בגין שטחי שירות בשיעור 80%  ותשוב לגבות ארנונה על פי תעריף של 60%. לטענת העותרים היה על המועצה לגבות תעריף של 50%, ואם רצתה לשנות את תעריף הארנונה עבור שטחי השירות היה עליה לכנס את חברי המועצה ולקבל החלטה על כך.עוד טענו העותרים כי לא היה זה בסמכותו של ראש המועצה לתקן את תעריף הארנונה במסגרת הודעת החדילה.

 

בפסק הדין קבעה השופטת, יעל וילנר כי פעולות המועצה וראש המועצה היו כדין. בית המשפט קבע, כי השינויים שביצעה המועצה בשנת 1994 נעשו בניגוד לדין, ולכן הם בטלים. ביטול השינויים משנת 1994 החיה את הוראות צו הארנונה משנת 1993,  הקובע, בין היתר, כי הארנונה עבור שטחי השירות יגבה לפי 60% . עוד הורתה השופטת כי חיוב בדמי ארנונה בגין שטחי שרות לפי שיעור של 60% מתעריף מבני מגורים, יהיה החל מחודש ספטמבר 2012 (כפי שפעלה המועצה ממועד מתן הודעת החדילה).

 

בית המשפט קבע, כי המועצה הייתה חייבת לפעול כפי שפעלה, ולתקן את הפגם שנפל בהחלטת המועצה משנת 1994. לפיכך נקבע כי ראש המעוצה פעל בסמכות ולא נדרש היה לכנס את המועצה.

 

מהמועצה המקומית נמסר כי: "אנו שמחים מאוד על קביעת בית המשפט כי לא נפל דופי בהחלטות הרשות, ומבקשים להודות לצוות המקצועי, היועץ המשפטי - עו"ד עדי הרטל, וגזבר המועצה - רו"ח אילן עמרם, על מקצועיותם הרבה. המועצה המקומית כפר ורדים פעלה, פועלת ותמשיך לפעול על פי חוק". 

 

תגובת חברי המועצה עודד נוריאל ויוסף מילוא באמצעות בא כוחם עו"ד רוברט חן :

 

לכבוד                                                                                                  

מר עודד נוריאל - חבר המועצה המקומית כפר ורדים. oded@nur.org.il

מר יוסף מילוא - חבר המועצה המקומית כפר ורדים.  meishar333@walla.co.il

א.נ.,

הנדון : פסק דין בעתירתכם נגד מ.מ. כ.ורדים  -הודעה לעתונות- חוות דעת

 

לבקשתכם עיינתי בהודעה לעתונות אשר פורסמה עלידי מנגנון המועצה המקומית כפר ורדים  תחת הכותרת        " נצחון למועצה המקומית בבית המשפט " בה נכתב בין היתר " בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות העותרים וקיבל את עמדת המועצה במלואה. "ולהלן חוות דעתי :

בתמצית : הפרסום הנ"ל כולו לא תואם את העובדות כלל  ולכן לא אוכל לאשר את אמיתותו, בהיותו מנותק קוטבית מהמציאות.

 כפי שעולה מפסק הדין המצורף הגשתם שלש עתירות :

1. העתירה נגד חיוב רטרואקטיבי  בארנונה. בפסק הדין אילצתם את המועצה לבטל את החיוב בניגוד לעמדת המועצה .

המועצה הודיעה בכתב על חיוב בתוספת ארנונה 7 שנים רטרואקטיבית החל מ 1.1.2006 כדי ליצור  כמשקל נגדי לדרישת תושבי הכפר להחזר גביית-יתר שנגבתה מהם ב2011-2012 . הגשתם עתירה נגד חיוב זה. בבית המשפט נאלצה המועצה להודות כי דרישה זו לא היתה חוקית ולהתחייב כי לא יהיה חיוב רטרואקטיבי :

מפסק הדין :  " אני מורה כי החיוב בדמי ארנונה בגין שטחי שירות לפי שיעור של 60% מתעריף מבני מגורים ייעשה רק מחודש ספטמבר 2012 ( מועד הודעת החדילה) זאת בהתאם להודעת המשיבים בתגובתם לעתירה , כי אין בכוונתם לחייב את התושבים בארנונה בשיעור 60% באופן רטרואקטיבי. על דברים אלה חזר ב"כ המשיבים בדיון בפני "

בכך הצלתם את תושבי כפר ורדים מחיוב ארנונה כבד מאד של של מיליוני שקלים ,  7 שנים רטרואקטיבית ,וסיכלתם את מאמצי מנגנון המועצה להמנע מהחזר גביית היתר לתושבים. לתושבי כפר ורדים הזכות המלאה עתה לדרוש את החזר גביית היתר וובכך השגתם הישג לא מבוטל.

באם המועצה תנהג עתה כהוגן , היא תחזיר מיד את גביית היתר שס"ך 800,000 ₪ לתושבים. באם לא תעשה כן , זכותו של כל תושב לתבוע את המגיע לו , וזכותם של התושבים להתארגן כדי לתבוע קולקטיבית. זו הקביעה הראשונה של פסק הדין, בניגוד קוטבי לפרסום מנגנון המועצה לפיו " בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות העותרים".

2. העתירה לאפשר לתושבים לקזז מחובם כלפי המועצה את החזר גביית היתר .בפסק הדין  השופטת הביעה דעתה בצדקת עמדתכם , בניגוד לעמדת המועצה.

כידוע , המועצה גבתה מהתושבים ארנונה בלתי חוקית במשך 20 חודשים , בסכום של 800,000 ₪ אך נמנעת מלהחזיר את הכסף לתושבים . כאשר נדרשה המועצה זכות את חשבון הארנונה בקיזוז מחובות ארנונה עתידיים  הודתה המועצה בזכות הקיזוז , מה שלא הפריע לה לטעון בבית המשפט , כנגד העתירה , שאין לתושבים זכות קיזוז , והכל במאמץ לא להחזיר לתושבים את הכסף שנגבה באופן לא חוקי.

בית המשפט המינהלי קבע כי זה נושא כספי וכי לכן אין לבית המשפט המינהלי סמכות לדון בכך , ומסיבה זו מחק עתירה זו . עם זאת , בית המשפט הביע דעתו כי עמדת המועצה בענין זה לא צודקת ושלתושבי כפר ורדים הזכות לקזז את המגיע להם מאת המועצה . מפסק הדין :

" אני נוטה לדעה כי חובת ההשבה של הארנונה שנגבתה בגביית יתר ניתנת אמנם לקיזוז כנגד חוב ארנונה, ובלבד שהאזרח מחזיק בידו אישור מאת הרשות כי היא מודה בחוב, או פסק דין חלוט של בית משפט בדבר סכום החוב ".

מאחר ובמקרה הנדון המועצה אישרה בכתב שנגבתה גביית יתר , התוצאה היא שלדעת השופטת לתושבי כפר ורדים הזכות לקזז את המגיע להם מאת המועצה , בניגוד לדעת המועצה , ובכך קיבלה את טענתכם והשגתם הישג לא מבוטל עבור תושבי הכפר. זו הקביעה השניה  בפסק הדין, בניגוד קוטבי לפרסום מנגנון המועצה לפיו " בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות העותרים".

התוצאה של שתי העתירות הנ"ל בו נתקבלו טענותיכם היא זו :

כל תושב בעל שטחי שרות זכאי עתה לדרוש מהמועצה לקזז מחוב ארנונה עתידי את גביית היתר שנגבתה ממנו בשנים 2011-2012 ובאם המועצה תסרב - להגיש תביעה להשבת כספו. התושבים רשאים עתה להתארגן בתביעה קולקטיבית להחזרת 800,000 ₪.

עד כאן הפסידה המועצה בשתיים בתוך שלש העתירות שהגשתם , בניגוד קוטבי לפרסום לפיו אירע " נצחון למועצה המקומית בבית המשפט "

3.העתירה לא לבטל את ההנחה בארנונה

המועצה החליטה בשעתו לתת לתושבים הנחה בארנונה. מאוחר יותר הציע ראש המועצה להעלות את הארנונה בחזרה , אך מליאת המועצה דחתה את בקשתו. בתגובה החליט מינהלית שבעצם המועצה טעתה במתן ההנחה כי לא קיבלה אישור שרים ולכן ההנחה מבוטלת . עתרתם נגד החלטה זו , בטענה שהמועצה לא טעתה , וכי לא היה צריך אישור השרים.

כך נוצר מצב מוזר בו האזרחים טוען שהמועצה בסדר והמועצה טוענת נגד עצמה שהיא לא בסדר . ללא תקדים , ומבחינה ציבורית לא הכי . . .

בית המשפט לא קיבל את טענת המועצה שהיא לא היתה בסדר כי צריך היה אישור השרים , אך קבע שאכן המועצה לא היתה בסדר כשנתנה את ההנחה , מסיבות אחרות לגמרי  ולא מסיבת העדר אישור שרים.

כך נדחתה טענת המועצה גם בעתירה השלישית , אך מסיבות אחרות ,  " זכתה"  באישור שהיא לא היתה בסדר וזה ה"נצחון" היחיד והמפוקפק של המועצה בפסק הדין.

לא ניתן לצפות שמועצה מקומית תתהדר בהחלטה שיפוטית לפיה היא נכשלה  , אך במקרה מוזר זה - המועצה לא רק פרסמה את ההחלטה על כשלונה , אלא הציגה זאת כ"נצחון למועצה ". מוזר.

פסק הדין בסיכום :

בעתירה נגד חיוב רטרואקטיבי - המועצה הפסידה.

בעתירה בנושא הקיזוז - המועצה  הפסידה.

בעתירה לקבוע שהמועצה לא טעתה , טענת המועצה שהיה אישור השרים לא נתקבלה, אך המועצה "זכתה" לאישור שהיא נכשלה מסיבות שלא נטענו עלידה.

בהודעת מנגנון המועצה נאמר שבית המשפט  "קיבל את עמדת המועצה במלואה. "

בפועל לא אישר בית המשפט נכונותה של  אף טענה מטענות המועצה ולא במקרה לא פסק לזכותה הוצאות משפט.

אלה העובדות , כפי שהן מופיעות בפסק הדין המצורף.

זו התביעה המינהלית השניה בה הצלחתם להשיג הישגים חשובים עבור תושבי כפר ורדים כנגד מנגנון המועצה . התביעות מומנו מכיסכם הפרטי ותוך סיכון בחיוב אישי בהוצאות, וזאת ללא כל מניע פוליטי, לאחר שהודעתם כבר לפניכן שאין בדעתכם להגיש מועמדות בבחירות.

מכיון שכך ,אני מנצל הזדמנות זו כדי להודות לכם בשם כלל תושבי כפר ורדים  על מסירותכם היפה והמכובדת למען התושבים , ללא מניע פוליטי כלשהו.

ההודעה לעתונות מטעם המועצה

על רקע עובדות פסק הדין בו נתקבלו כל טענות העתירה בשני נושאים הראשונים  ונדחתה טענת המועצה בנושא השלישי , הוצאת הודעה לעתונות לפיה " בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות העותרים וקיבל את עמדת המועצה במלואה " משאירה את הקורא המיודע בפני דילמה : כיצד לכנות פרסום כזה מבלי לחרוג משלון נקייה ?

 אסתפק בקביעה שההודעה הנ"ל לעתונות אינה פרסום אלא  פרסומת , בהבעת צער על כך שרשות ציבורית נוהגת כך, ובתמיהה מה מידת התבונה שבפרסומת הניתנת לסתירה עובדתית בקלות כה רבה.

לוטה : פסק הדין                                                                                       בכבוד רב

                                                                                                           רוברט חן - עו"ד 

                                                                                                   דרך הים 158 חיפה 34890

                                                                                                   bob10@netvision.net.il 

                                                                                                        0524296710 

 

  

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה