הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ראיון עם מאיר גרינפלד יו"ר סיעת "אופק" המתמודדת למליאת המועצה המקומית כפר ורדים

     
אלי מלין    12.09.13


מאיר, הייתם סיעה מאוד פעילה לאורך כל הקדנציה ואתם פועלים במרץ רב לקראת הבחירות הקרבות ובאות. פעילותכם מורגשת היטב בשטח. מדוע בעצם אינכם מתמודדים גם לראשות המועצה? האם יש ביניכם הסכמה על תמיכה באחד מארבעת המתמודדים לראשות?
הסיעה מונה כ-25 חברים והיא מתכנסת אחת לשלושה חודשים. הנהלת הסיעה מונה 5 נציגים והיא מתכנסת לעיתים יותר תכופות. סיעת אופק דנה בסוגיה לפני כחצי שנה.
בדיון לא מצאנו מועמד מתאים שהוא חבר סיעה וסיכמנו שאיננו מחפשים מועמד לראשות המועצה. זה היתרון של שיטת שני הפתקים בבחירות המוניציפאליות: האחד לראשות המועצה והשני למליאת המועצה. לאופק מצביעים בפתק אחד בלבד – למליאת המועצה. אין לנו מועמד מוסכם לראשות, כך עתה וכך היה גם בבחירות הקודמות. חלק מחברי הסיעה תמכו בעודד נוריאל וחלק תמכו בסיון יחיאלי ואולי גם בחנן חן. גם אין לנו המלצת סיעה באיזה מועמד לראשות נתמוך. כל אחד מחברי הסיעה יצביע על פי מצפונו, כל אחד על פי הבנתו. לחברי הסיעה ניתן חופש בחירה למועמד לראשות המועצה.
עמדת הסיעה לגבי בחירת ראש המועצה באה לידי ביטוי בפתיח של מצעה: "הסיעה תפעל על מנת לוודא כי ראש המועצה הנבחר פועל לטובת הציבור ובהתאם למצע הסיעה".
עד ה-16.9 ניתן להגיש מועמדות. אז נדע סופית מיהם המועמדים, מהו הרכב הרשימות למועצה ומהו המצע של כל מועמד. אז כל חבר בסיעת אופק ולמעשה כל תושב, יוכל לבחור את המועמד המועדף עליו. הסיעה, כמובן, נאבקת כדי שחבריה ייבחרו למליאת המועצה. אנחנו היחידים שפירסמנו עד עתה את המצע ואת הרכב הרשימה.
מה הביא לפרישת יעקב זיו מסיעתכם באמצע הקדנציה. הרושם הקיים בציבור הוא שהוא מהווה חלק מסיעתכם?
יעקב זיו פרש מסיעת אופק בעת הדיון שהתקיים במליאת הסיעה על תקציב 2010. היה ויכוח על הארנונה. רוב חברי הסיעה התנגדו להעלאת הארנונה ואילו יעקב זיו תמך בכך. משלא התקבלה עמדתו, פרש מהסיעה ומאז הוא מתפקד כחבר מועצה עצמאי.
כיצד אתה מסכם את הקדנציה החולפת מבחינת תפקודה של סיעת "אופק" במועצה?
"אופק" תרמה לא מעט לניהול תקציבי אחראי של המועצה. נעשו עבודות פיתוח ונבנו מבני ציבור, שלאופק היה חלק בהם, כגון המארג, בית הכנסת הקונסרבטיבי ואולם הספורט בבית ספר קשת. דיבורים ראשונים על הצורך בהחלפת הבלון באולם ספורט התקיימו בוועדת איכות הסביבה בהשתתפותי ובהשתתפותם של יעקב זיו, תמי איצקוביץ ופנחס ברודצקי. הגיעו אלינו תלונות רבות על איכות האוויר בבלון בעקבות התפוררותו והיו חייבים לבנות מבנה חדש במקומו.
האם אתה מרוצה מההתקדמות בתחום זה כפי שהיתה בקדנציה המסתיימת?
כלל וכלל לא. לא נעשה מספיק. זו המועצה המקומית היחידה בגליל המערבי ואולי במדינה כולה, שאין לה בניין מועצה משלה, למרות החלטה מפורשת שהתקבלה על ידי המועצה הקודמת בראשותו של רון מוסקוביץ. מועצה יחידה שאין לה מבנה למתנ"ס ואנו נאלצים להשתמש במבנים אחרים לצורך כך. מינהל מקרקעי ישראל והממשלה התחמקו מלבצע אצלנו מה שבשגרה בונים בישובים אחרים.
מבקר המדינה קובע מפורשות בדו"ח על מינהל מקרקעי ישראל שהגיש לשנת 2008, בפרק על החברה לפיתוח כפר ורדים, שחובת המדינה לספק לכפר ורדים את מה שהחברה לפיתוח ומינהל מקרקעי ישראל לא סיפקו, על אף שציבור רוכשי המגרשים בכפר שילם בפועל גם עבור מבני ציבור הרשומים בהסכם ההרשאה שנעשה בין מינהל מקרקעי ישראל לחברה לפיתוח כפר ורדים. ציטוט מתוך דברי מבקר המדינה: "כשלושה עשורים מראשית הקמת היישוב, נדרשות עדיין השלמות פיתוח ובניית מבני ציבור מכוח הסכם ההרשאה עם החברה לפיתוח כפר ורדים... בתום ההרשאה, בסוף שנת 2007, הביא המינהל למצב שבו אין מי שיישא באחריות לפיתוח היישוב, שכן הוא הגביל את יכולתה של המועצה המקומית לתפקד, הורה לחברה להפסיק את פעילותה ביישוב, והותיר את התושבים, אשר שילמו מראש ממיטב כספם, ללא מלוא התמורה".
גרינפלד מסביר שמשמעות דברי המבקר היא שהממשלה קיפחה את הכפר ולא בנתה מבני ציבור וכי על המינהל/הממשלה למצוא מקורות ממשלתיים להשלמת אותם מבני ציבור.
כיום, לאחר שהמינהל הפשיר קרקעות לבנייה בשלב ב' (שכונת לבונה) הועמסו, בתיאום עם המועצה,  עלויות , על המגרשים הפנויים בשלב ב', על מנת ליצור מקור מימון להמשך  פיתוח תשתיות והקמת מבני ציבור בשלב ב'. העמסת העלויות הנוספות , מעבר לעלות פיתוח המגרשים עצמם, גרמו לייקור של המגרשים.   הייקור הנוסף של המגרשים שנותרו בשלב ב' פגע ברוכשי המגרשים  ובעיקר בדור ההמשך של כפר ורדים.
גרינפלד מסביר כי תושבי הכפר שילמו בעצם פעמיים: רוכשי מגרשים בשלב א' ובשלב ב' מימנו בכספם הקמת תשתיות ומבני ציבור שלא קיבלו, בסך של כ-50 מליון ₪, ורוכשי מגרשים היום בשלב ב' משלמים על כך פעם נוספת. החברה לפיתוח כפר ורדים היתה נאמן של המינהל ולכן המינהל צריך לקחת אחריות, כדברי מבקר המדינה, ולהשלים את החסר ממקורות כספיים שלו ושל הממשלה ולא על חשבון רוכשי המגרשים החדשים, 
לדברי גרינפלד, הסיכום בין המינהל למועצה המקומית כפר ורדים הוא שערורייתי ולמועצה היה חלק בכך.
התנהגתם לעתים כאופוזיציה.
פעלנו ברוח המצע. התנגדנו לתקציב גרעוני. היינו מוכנים ללכת רק על תקציב מאוזן. הלוואות צריך להחזיר, בסופו של דבר. התנגדנו להלוואות לצריכה שוטפת. בתקציב 2013 לא הסכמנו להיכנס לגרעון. חשוב ש"אופק" תהיה מספיק חזקה כדי שראש המועצה הנבחר יצטרך לתת דו"ח לציבור ולהסביר את מעשיו, כפי שהממשלה, הרשות המבצעת , צריכה לדווח על מעשיה לכנסת - הרשות המחוקקת.
מחד גיסא, ישבנו בהנהלת המועצה ומאידך גיסא, לא נמנענו מלהאבק בנושא התקציב. ל"אופק" יש חלק נכבד בהורדת מצבת החובות של המועצה. זה יקל עלינו בשנים הבאות. במקרים אחדים לא הסכמנו שהמועצה תיקח הלוואות חדשות. אנו, במועצה,  צריכים להתנהג באחריות תקציבית בדומה לאחריות הנדרשת בכלכלת משפחה.
מה עמדתכם בנושא העלאת הארנונה?
הארנונה עלתה משמעותית בשנת 2010. התנגדנו אז להעלאה, פרט ליעקב זיו שתמך, וזה היה, כאמור,  הרקע לפרישתו מהסיעה (ראה לעיל). אנו לא מקבלים את השיטה המשווה את תשלום הארנונה למ"ר בכפר, לתשלום ביישובים אחרים. יש בכך הטעייה. יש להשוות את סך הארנונה לדיור לערך  כספי זהה בישובים אחרים . לדוגמא: משפחה מהמעמד הבינוני, הרוכשת דירת  100 מ"ר במרכז הארץ, יכולה לבנות בכפר יחידת דיור בת  200 מ"ר באותו מחיר. אם הארנונה למ"ר זהה בשתי החלופות, הרי שהארנונה המשולמת בכפר היא כפולה, ללא הצדקה. זהו נטל נוסף על הזוגות הצעירים המבקשים לגור בכפר. נושא זה של יוקר הארנונה מתקשר עם מאבק סיעתנו לאיחוד הרשויות בין מועצה תעשייתית תפן ומועצה מקומית כפר ורדים. 
מועצה תעשייתית תפן גובה ארנונה בערך 10 מיליון ₪ לשנה. אם היינו מקבלים 4 מיליון ₪ מהארנונה לתעשייה ולמסחר מאיזור תעשייה תפן, היינו יכולים להפחית את תשלום הארנונה למגורים בכפר. נוסף על כך, היינו יכולים  לממן עוד פעילויות לטובת הקהילה. אנו צריכים להילחם על כך וכן על השלמת מבני הציבור החסרים על ידי הממשלה.   צריך להבין שתפן מהווה מבחינה ציבורית תקדים מסוכן במדינת ישראל.
הכור בדימונה משלם ארנונה לעיריית דימונה, מפעל "לשם" במשגב (שלוחת רפא"ל) משלם ארנונה למועצת משגב, בסיסי צבא בכל מקום בארץ משלמים ארנונה לעיריות שלצידן. כך יהיה עם עיר הבה"דים המוקמת בדרום. כל אחד מהמקומות הנ"ל יכול לדרוש, לאור התקדים של תפן, להיות יישות מוניציפאלית עצמאית ולהימנע מתשלום ארנונה לטובת תושבי האיזור. 
כבר מזמן העברנו החלטה במועצה, שאנו תובעים איחוד רשויות עם תפן. ההחלטה התקבלה פה אחד. יצא מכתב בנידון למשרד הפנים וכן לצביקה כהן, ראש המועצה התעשייתית תפן. עד עתה טרם התקבלו תגובות לאותו מכתב. ח"כ רונן הופמן ממפלגת "יש עתיד" מונה על ידי יאיר לפיד לנציגו, לטיפול בבעיות אזורנו. ח"כ הופמן הבטיח לטפל בנושא האיחוד עם תפן כפי שהצגנו אותו במכתב מפורט ששלחתי לאחרונה לשר לפיד ופורסם בגיליון שעבר. פניתי באותו נושא גם לשר הפנים ולאחרונה קיבלתי תגובה ממיכל גולדשטיין, מנהלת אגף בכיר למינהל מוניציפאלי, שבו היא מבקשת להביא לידיעתנו "כי במטרה להגביר את השוויון ולקדם צדק חלוקתי בין הרשויות המקומיות, השר הנחה לקיים בדיקה של כל נושא חלוקת הכנסות מארנונה שאיננה למגורים, ובמסגרת זו תבחן גם חלוקת ההכנסות מאזור התעשייה תפן. מדובר בתהליך אשר החל בדרום ועל סמך תוצאותיו תמשך הבדיקה לשאר אזורי הארץ השונים". 
נפגשנו בנדון עם שלי יחימוביץ ועם ח"כים נוספים במפלגת העבודה וב"יש עתיד". כמו כן פנינו לשרים נפתלי בנט ואורי אריאל, שבעת מסע הבחירות שלהם הבטיחו חלוקה מחדש וצודקת של שטחי תעשייה ומסחר בין רשויות מקומיות. כולם הבטיחו לפעול למען חלוקה מחדש של אזורי תעשייה ומסחר בין רשויות מקומיות למען צדק חברתי וסביבתי.
בישיבת המועצה האחרונה שעסקה בנוהלי הבחירות בהשתתפות הממונה על הבחירות בכפר מטעם משרד הפנים היתה הסכמה בין נציגי הסיעות השונות להימנע מלתלות שלטי בחירות בחוצות הכפר פרט ליום הבחירות. מדוע שלטי "אופק" עדיין מתנוססים ברחבי הכפר, כולל בחזית ביתך?
לא הסכמתי בנושא השלטים. השלטים הם ביטוי לחגיגת הדמוקרטיה. שלטים מלכלכים הם שלטים מנייר,המודבקים בדבק לקירות ולעמודים, ולא ניתן להסירם בקלות.  השלטים שלנו עשויים מיריעות פלסטיק ומעוגנים בחבל וניתן להסירם מיידית ובקלות.  אנו תולים רק בשטחים פרטיים ואנו משאירים את השלטים שתלינו בחזיתות הבתים כפי שהם. אין זה מלכלכך את הכפר ואין זה פוגע באיכות הסביבה.
מערכת בחירות נקייה מתבטאת בדברים אחרים לגמרי. אני מצהיר שאין לנו שום סיוע מגורמים חיצוניים בעלי אינטרס כלכלי בכפר ורדים. זהו מימד של בחירות נקיות. אני מצפה מכל הסיעות להצהיר הצהרה דומה.
עד היום שום ראש מועצה בכפר לא כיהן בקדנציה שנייה. האם אתה רואה יתרון משמעותי לכהונה בקדנציה שנייה?
לוקח לראש מועצה בין חצי שנה לשנה וחצי, תלוי ברמת כישוריו, ללמוד "מי נגד מי" במערכת הציבורית. לנסיון יש משמעות ויש בו יתרון על מועמדים חסרי נסיון. לקשרים עם גופים כמו מפעל הפיס, מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים ושאר משרדי הממשלה יש יתרון משמעותי אך לא יתרון מוחלט מבחינת טובת הכפר. אין זה אומר שמועמדים חסרי נסיון לא יוכלו להדביק את הפער בתוך תקופה קצרה.
במצע שלכם אתם מתחייבים שתמשיכו לשמור על סטטוס הכפר כיישוב ציוני וחילוני. מאז מערכת הבחירות הקודמת דיברתם על עוד מרכיב אחד בהגדרת הכפר: פלורליסטי. מדוע מחקתם את המונח פלורליסטי מהגדרת הכפר לשיטתכם?
הפלורליזם שלי מסויג, יש בו מגבלה – אני חייב להגן על עצמי. המפלגות החרדיות לא מכירות בתרבות החילונית שלי ויעשו הכל על מנת למחוק את התרבות שלי ולבטל ו/או להחליש את המשטר הדמוקרטי. אני לא יכול להשלים עם מי שאינו מקבל את התרבות שלי ולכן אני רוצה לשמור על אופיו הציוני והחילוני של הכפר.
אתם מדברים במצע שלכם על "הזדהות קהילתית" למה כוונתכם?
הזדהות קהילתית היא, למשל, שלא מפקירים את תושבי הכפר הגרים בשכנות לגבעת האורנים. לא נוטשים אנשים סובלים. הקרן לעזרה הדדית היא דוגמא מצוינת להזדהות קהילתית. ההתנדבות על כל סוגיה, בכל שדרות הציבור בכפר, היא הזדהות קהילתית. הכרה בפועלו הנפלא של נורמן גולדנברג ז"ל, זו הזדהות קהילתית. מגיע לו שינציחו אותו ואת פועלו גם בצריף שבנה ליד בית ספר קשת ושיציגו שם את עבודותיו בעץ.
האם יש לכם רעיון כיצד לגרום לזוגות צעירים בני הכפר להישאר בכפר ולא לנדוד למרכז הארץ או לחו"ל בהנחה שימצאו תעסוקה באזור?
עבודת המאסטר שלי היתה בנושא סיוע המדינה לזוגות צעירים. בשנות השבעים של המאה שעברה, המדינה עזרה לזוגות צעירים במתן משכנתאות נדיבות לא צמודות. שוויו הריאלי של ההחזר היה נמוך מערך ההלוואה המקורי. הריבית היתה שלילית. המדינה חייבת לחזור לאותה שיטה ובכך לאפשר לצעירים להגיע לדיור בר-השגה. אנו, נפעל למען בנייה זולה לזוגות צעירים בשלב ב' ו-ג'.
בהצלחה!
 

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה