הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

מבקר המדינה דן במועצה המקומית כפר ורדים

     
נינת לנקרי    25.02.14
מדוח מבקר המדינה יוסף שפירא: המועצה לא מנהלת ספר ספקים ואף התקשרה עם נותני שירות מבלי לקיים מכרז


חברי הוועדה לענייני ביקורת של מועצת כפר ורדים התכנסו לדון בדו"ח מבקר המדינה, דרך עבודת הוועדה וכן דו"ח מבקרת הרשות לשנים 2011-2013. בדיון עלו מספר נושאים ובהם התנהלות המועצה ללא מבקר וכן אי ניהול ספר ספקים על ידי המועצה.

במהלך הדיון של חברי וועדת הביקורת של כפר ורדים עלה כי מאז התפטרותה של מבקרת מועצת כפר ורדים וזה לאחר כהונה לא ארוכה, אין למועצה מבקר. הוועדה המליצה כי יש לצאת בהקדם למכרז פומבי למינוי מבקר וזה על מנת שלא לפגוע בפעילות התקינה של המועצה.

נושא נוסף בו דנו החברים הינו דו"ח מבקר המדינה לשנת 2013 שיצא בחודש שעבר. בדו"ח, דן מבקר המדינה במועצה המקומית כפר ורדים תחת הסעיף "מכרזים שאינם פומביים (מכרזי זוטא) והיבטים בהתקשרויות בפטור ממכרז ברשויות מקומיות". מפרוטוקול הדו"ח עולה כי המועצה לא ניהלה ספר ספקים, למרות שמדובר בהכרח, כיוון שזהו תנאי להתקשרות באמצעות מכרז זוטא. עוד טען המבקר כי על כל רשות מקומית לנהל ספר ספקים עדכני, ולוודא כי לכל נותני השירות הרשומים בספר, יהיו כשירות וסיווג קבלני בתוקף. דבר שכאמור לא בוצע בכפר ורדים.

בפרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת עלה כי המועצה המקומית כפר ורדים טענה בפני מבקר המדינה,  כי מכיוון שהחוק אינו מחייב התקשרות באמצעות מכרז זוטא, ונוכח העובדה שניהול רשימת ספקים מצריך משאבים רבים, הוחלט בשנת 2010 במליאת המועצה שלא יושקעו משאבים בהכנת רשימת ספקים, ורשימה שכזאת תוכן רק אם יעלה צורך לקיים מכרז זוטא ברשות.

המבקר המשיך והשיב כי על הרשויות המקומיות להכין ספר ספקים כנדרש בתקנות המכרזים גם אם אינן מבצעות התקשרויות באמצעות מכרזי זוטא, משום שמכרזים אלה הם אמצעים חוקיים להתקשרות העומדים לרשותן בכל עת.

מבקר המדינה אף התייחס בדו"ח הביקורת להתקשרות המועצה עם נותני שרות מבלי לקיים מכרז. בדו"ח כתב המבקר כי המועצה התקשרה עם יועצים ומפקחים מבלי לקיים מכרז ומבלי לנמק מדוע פטרה את ההתקשרות ממכרז.

בישיבת מועצת העיר הקודמת התחייבה הנהלת המועצה להפנים את הערות מבקר המדינה  וכן להכין ולנהל ספר ספקים כנדרש בתקנות המכרזים, או, לחילופין, לא לצאת למכרזי זוטא, אלא רק למכרזים פומביים. כל עולה מפרוטוקול ועדת הביקורת של המועצה. כמו כן, עולה מהפרוטוקול כי המועצה הודיעה שתעסיק מומחים שהתקבלו לעבודה ללא מכרז רק לאחר שתוודא כי יש בידיה את כל האישורים הנדרשים להוכחת מומחיותו של המומחה כפי שנדרש בתקנות חוק המכרזים ובהתאם להערות מבקר המדינה.

הוועדה לענייני ביקורת קבעה כי תבדוק את הנוהל הקיים לרכישת טובין במחיר שאינו מחייב מכרז ע"י עובדי המועצה, ואת האפשרות למתן עדיפות לספקים תושבי הכפר.

בדו"חות המבקרת לשנת 2013, לא יכלו חברי הוועדה לביקורת לדון בשל העובדה שהדו"ח אינו מצוי בידם אלא בידיו של ראש המועצה בלבד. חברי הוועדה ביקשו לידם את החומר על פי חוק וכשזה יגיע, ידונו בממצאים.

 

מהמועצה המקומית כפר ורדים לא נמסרה תגובה.

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה