הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

בית המשפט העליון הביע רוח חיובית להקמת מקווה. סוף לסאגה?

     
נינת לנקרי    02.04.14


סאגת המקווה בכפר ורדים לקראת סיום. אחרי יותר מארבע שנים של סערה סביב הקמת מקווה בכפר ורדים שופטי בית המשפט העליון טענו במהלך הדיון שהתקיים השבוע בנושא כי המועצה לא יכולה להישאר פאסיבית ועליה לקבל את בקשת התושבים להקמת מקווה ולפעול לטובת כך באופן אקטיבי. הרכב השופטים פוגלמן והנדל בראשות השופטת חיות הודיע כי עד יום ראשון הקרוב על המועצה להציג שטחים אופציונאליים להקמת המקווה וזה כחלופה לאלטרנטיבות שהציעה המדינה כשטחים אפשריים להקמת המבנה. הסאגה החלה כשהמועצה הקודמת פרסמה מכרז לבניית מקווה, שבוטל מאוחר יותר בעקבות שינוי הקצאת קרקע. קבוצת של כ- 17 תושבים עתרה נגד ראש המועצה ונגד המועצה בטענה כי יש לבטל את ההחלטה הקודמת ולחייב את המשיבים לפרסם מכרז חדש. בדיון בעתירה הוחלט על הקמת וועדה לבחינת קריטריונים להקמת מבני ציבור בישוב. הוועדה שקמה קבעה סדרי עדיפויות שבהם היה המקווה במקום האחרון ברשימה.

הוועדה הוקמה בעקבות החלטת שופט בהתדיינות משפטית סביב המקווה. בין מבני הציבור שתויגו בעדיפות גבוהה מאוד, נמצאים מתנ"ס, מבנה לתנועת נוער ואודיטוריום בחטיבת הביניים. בעדיפות הנמוכה נרשמו בית כנסת בשלב ב' ומקווה. עצם העובדה שהקמת המקווה נכנס לסדר העדיפויות הדבר עורר סערה וקמו מתנגדים רבים מהישוב לנושא. בדואר אלקטרוני שנשלח, דאז, לתושבים כתבו חברי המועצה שהתנגדו להקמת המקווה: "אנו, תושבים בכפר ורדים, מתנגדים לבניית מקווה טהרה מכל סוג שהוא בכפר. כפר ורדים הוא יישוב חילוני ופולרליסטי, אך הפלורליזם שלו אין משמעותו שינוי אופיו החילוני. תושבים שומרי דת ומצוות יכולים לגור בקרבנו אך אל להם לכפות עלינו את אורח חייהם. אנו יודעים כי מאחורי הניסיונות והלחצים הכבדים מבית ומחוץ עומדים גורמים שעיקר עניינם הוא הגדלת מספר החרדים ביישוב, כפי שקרה במקומות רבים אחרים בארץ. יש בסביבת כפר ורדים מספר מקוואות שעומדים בקריטריונים של משרד הדתות והם פתוחים בפני תושבים מכפר ורדים. למרות שיש ערים, שכונות, והרחבות המיועדים לדתיים בלבד ו\'סגורים\' בפני חילונים אין אנו סוגרים את שערינו בפני אף אחד. אנו רק מבקשים לשמור על האופי החילוני של יישובנו".

בשנת 2011, שנה לאחר דירוג המקווה בסדרי עדיפויות של התושבים, הגיעו המועצה והעותרים תושבי הכפר, לכותלי בית המשפט המחוזי בחיפה. העותרים טענו כי ביטול המכרז להקמת מקווה אינו חוקי ואלה דרשו את הקמתו. בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את טענותיהם ודרש מהם לשלם הוצאות עתירה שהוגשה כנגד ראש המועצה סיון יחיאלי המועצה המקומית, הוצאות על סף 20 אלף שקל.

בערעור נוסף שהגישו לבית המשפט העליון ביקשו העותרים לבטל את הוצאות המשפט שהוטלו עליהם ולחייב דווקא את המשיבים לשלם לעותרים הוצאות משפט של שתי הערכאות.  

בדיון שהתקיים השבוע בבית המשפט העליון קיבלו העותרים חיזוקים ויצאו מחויכים מהתנהלות הדיון. הרכב השופטים בראשות השופטת אסתר חיות הובילו לכך שהמועצה תפעל באופן אקטיבי להקמת מקווה וכן על המועצה חלה החובה לפעול להנגשת שירותי דת בסיסיים לציבור הדתי.

בתחילת הדיון טען עו"ד פיצ'ון בשם המועצה המקומית כי זו לא תתנגד להקמת מקווה אך מבחינת סדר עדיפויות של התושבים זה בסדר עדיפויות נמוך מאוד. מבחינת משאבים כספיים, טען כי המשרד לשירותי דת מבקש שכל האחזקה תיפול על המועצה שכאמור לא מעמידה את הנושא בסדר העדיפויות שלה. לטענתה יש מבנים חשובים יותר להקים כגון מתנ"ס שלא אושר. ראש המועצה, חזר ואמר עו"ד פיצ'ון, לא יתנגד להקמת מקווה.

עו"ד אמיר גל- לוקישניסקי ממשרדו של ד"ר אבי ויינרוט שייצג את העותרים השיב וטען כי מדובר בישוב בו יש עשרות משפחות דתיות ולמרות זאת אין מקווה טהרה ועל כן מדובר בפגיעה קשה ביכולת של הנשים לממש את מצוות הטבילה. בעקבות העובדה שאין מקווה נשים שמועד הטבילה שלהן חל בערב שבת ובחגים, הסביר עו"ד גל- לוקישניסקי, לא יכולות לבצע את מצוות הטבילה. מהפרוטוקול: "המקווה הקרוב ביותר ממוקם במעלות. ולא הגיוני שאישה תחזור לבדה ברגל מרחק של חמישה קילומטר. הם בסך הכל מבקשים לבצע את מצוות הטבילה כהלכתה. יש קושי רב במימוש המצווה הזאת. מדור במצווה אישית ופרטית. יש פגיעה בפרטיות וכן פגיעה בכבוד האדם".

מאז פרצה הסערה בנושא, פעלו העותרים בדרכים שונות ואלה השיגו מהמדינה שלושה שטחים אופציונאליים להקמת המקווה. אלא שמועצה הביעה במהלך הדיון התנגדות להקמת המקווה בשטחים אלה בטענות שונות. הרכב השופטים תהה מדוע עד כה, חודשיים לאחר הצגת השטחים על ידי המדינה, נזכרו במועצה להתנגד לשטחים אלה. השופטים טענו כי אלה היו צריכים להביע התנגדותם להקמת המקווה בשטחים האופציונאליים קודם לדיון ולהציע להם חלופות.

השופטים הודיעו למועצה המקומית כי עליה להגיש עד ליום ראשון הקרוב, נימוקים לסירובה להקמת המקווה על השטח עליו המליצה המדינה, וכן להציע חלופה לשטח זה. לאחר שיתקבל, לדרישת בית המשפט הנימוקים וכן החלופה החלופות, תצטרך המדינה להגיב עד ל- 1 במאי.

עוד קבעו השופטים כי קביעת עמדה של המועצה בבחינת 'אנו לא מתנגדים' לא מתקבלת ולא תוביל לקבלת הסכמה בין הצדדים, ועליהם לפעול בדרך אקטיבית להקמת מקווה. רוח המשפט היתה להקמת מקווה וזה בא לידי ביטוי בין היתר באמירות מפי השופטים לפיהן ניתן להסיק כי החלטת בית המשפט המחוזי היתה שגויה, שכזכור החליט לבטל את המכרז להקמת מקווה.

השופטים העלו את השאלה כי במידה ויתנו פסק משפט להקמת המקווה, האם ישנה תשתית לכך, משהבינו השופטים שאכן ישנה תשתית, קבעו כי זהו דיון אחרון בנושא וההחלטה תתקבל לאחר שתינתן התייחסות המועצה לשטחים האופציונאליים ותגובת המדינה לכך.

מצד העותרים נמסר כי הם הינם מצטערים מאוד שהיו זקוקים להגיע לבית המשפט. רצון טוב ונכונות יכלו לפתור את העניין בכבוד ובקלות. לצרם של העותרים, כך נאמר לעיתון 'קורא בכפר', נכונות, רצון טוב, הכלה, אכפתיות ופלורליזם מחשבתי לא נמצאו, דבר שהצריך פניה שכזו לערכאות. כך מדברי העותרים.

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
1
חיוכים? מחוייכים?
מיכאל איאש 04.04.14 11:56