שימו לב, הודעה על הפסקת מים

שלום רב,

 

שימו לב, עדכון!! מעיינות זיו מודיע על הפסקת מים יזומה לצורך עבודות תחזוקה ביום שלישי 19/8/14 בשעות 10:00-12:00

בכל רחבי כפר ורדים.

דפים
כתבות
פורומים
גלריות
אירועים