הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ועדת חזות הכפר (תת ועדה של ועדת איכות סביבה)- נושאים הטעונים תיקוני אחזקה דחופים

     
מאיר גרינפלד    02.09.14


בסיור  ברחובות הכפר ב-  24-8-14  על ידי חברי  הוועדה  ושיחות עם תושבי הכפר איתם נפגשה הוועדה במהלך הסיור,וכן במפגש חברי הועדה עם מנהל הנדסה ותשתיות מר ציון דרור ,  נתגלו הליקויים הבאים הדורשים תיקון מידי:

1.  עבודת חפירת המדרכות והכביש על ידי תאגיד המים  "מעיינות זיו", לאורכו של רחוב שניר, לצורך תיקון קווי המים, נערכת באופן המכביד מאד על ההתנהלות ברחוב. באזורים שבהם נסתיימה הטמנת הצינורות, לא הושלמה "סגירת" הכביש והמדרכות כראוי, ומעבר למראה הגרוע של כביש ומדרכות לא מסודרים, ישנם מפגעים של ממש בעיקבות גימור לא אחיד של הכביש והמדרכות – סיכון לתאונות בלתי צפויות להולכים ברגל ולנוסעים ברכב, ולתביעות משפטיות נגד המועצה והתאגיד בהתאם.
לדברי ציון האחריות לביצוע העבודה וגימור בהתאם, הינה בלעדית של תאגיד המים ומח' ההנדסה העוקבת באופן שוטף אחרי העבודה המתבצעת בשטח.  מצב הכביש בשניר הינו גרוע ללא קשר לעבודת התאגיד ויהיה צורך לרבד אותו מחדש בהקדם האפשרי בעלות של 1.2 מליון ש"ח. רחובות ראשיים נוספים שיהיה צורך לרבד אותם מחדש בשנים הקרובות הינם חירם וחרמון.

2.  ערוגות גינון "מתפרקות" ברחובות רבים- חרוב, אורן, זוויתן, ארז, משעול הנרקיס ועוד.  הסיבה העיקרית הינה התרוממות הקרקע ע"י שורשי העצים.  העצים שנטעו בזמנו ע"י "החברה לפיתוח כפר ורדים" אינם מתאימים לשתילה בערוגות קטנות, ועל כן יש לשקול את עקירתם ושתילת עצים אחרים מזן מתאים במקומם.  מומלץ לוועדת איכות הסביבה למנות וועדת מומחים הכוללת אנשי מקצוע בתחום הגינון שתגיש הצעות בהתאם.

3.  באזורים רבים הוחלפו צמחי ערוגות, שבתוכן נטועים עצים, בחלוקי נחל. לדברי ציון הדבר נעשה במקומות בהם צמחיה נמוכה לא מחזיקה מעמד והקרקע החשופה מושכת חתולים וכלבים לעשות בה את צרכיהם.

 4.  סביב כמה ממרכזי מיחזור {ברחוב מרווה ומורן} לכלוך רב.יש לדאוג עם ניקיון הרחוב גם לניקיון מסביב לאזור ריכוז מוצרי מיחזור.יש להקפיד שהמפנים לא ישאירו אחריהם לכלוך- ציון יעביר את הנושא לטיופלו של מוטי, מנהל איכות סביבה ופיקוח עירוני.

5.  בעלי בתים העוסקים בשיפוצם משאירים פסולת בניה מחוץ למגרשם באזורים ציבוריים דבר שאינו תואם את החוק. יטופל ע"י ציון ומוטי.

6. צמחיה ועצי נוי רבים חורגים מתחום המגרשים הפרטיים לרחובות.ישנם מקומות בהם עצים אלה מונעים טווח ראיה לנוהגים וכן חוסמים מעבר לרכבים ולהולכי רגל ומלכלכים שטחים ציבוריים.        יש לדרוש גיזומם בפיקוח – יטופל ע"י מח' הנדסה ותשתיות.

7. מספר רחובות צדדיים, ובעיקר אלה המתפצלים מרחוב מירון,  לא זוכים לניקוי על ידי מכונת הטאטוא בתדירות הנדרשת ולעיתים המכונה עוברת ללא ליווי רגלי של עובד ניקיון מסייע . יש לציין שלפי החוזה עם קבלן הגינון הניקוי הידני הינו באחריותו.  סוכם לבקש ממוטי להציג תוכנית ניקיון הרחובות בכפר מיכנית וידנית .

8. ארונות החשמל {פילרים} ובפרט בשלב א,הנמצאים מחוץ למגרשים הפרטיים , מוזנחים ומסוכנים לציבור בכלל ולילדים בפרט. הארונות הינם באחריות התושבים בעלי המגרשים . סוכם  שציון יבקש מניר מסיקה לחפש חוק עזר מתאים שיאפשר למועצה  לדרוש מהתושבים לשפץ, במידת הצורך ,  את ארונות החשמל שלהם.

9.  ככלל , לדעת הוועדה,  רמת הגינון בכפר נמוכה ובעיקר ברחובות הצדדיים . לטענת ציון רמת הגינון סבירה.  עדנאן סלימאן שמפקח מטעם המועצה על עבודת הגננים יעבור בקרוב קורס גינון שיאפשר לו פיקוח איכותי יותר מהקיים כיום. לדעת הוועדה נוכחות קבלן הגינון של המועצה שאמור לפקח על עבודת עובדיו איננה מורגשת מספיק בשטח, ובעיקר ברחובות הצדדים.  על המועצה לשקול יציאה למכרז מחודש בפברואר  2015. 

 
10.  לפי החוזה בין המועצה וקבלן הגינון, הגננים חייבים גם בניקיון השטחים הציבוריים – חברי מבקשים לראות יומן עבודה כפי שנדרש במסמכי המכרז והחוזה של גינון הכפר. סוכם: יוצג בוועדת איכות הסביבה.

11. חניית מכוניות בצמתי רחובות – לפי החוק חל איסור חנייה בקצה כל רחוב בטווח 12 מטר הקרובים לצומת.  ברחובות רבים בכפר, ובעיקר מאלה התפצלים מרחוב מירון (סער,כזיב, דישון וכול') , בשל מיקום בעייתי של הערוגות, חונים תושבים בתחום 12 המטר האסורים לחנייה. על המועצה לפנות בע"פ ובכתב לאותם הדיירים ולהביא לידיעתם שמדובר בעבירה על החוק ובסכנת חיים, ובעיקר לתושבי הרחוב. במידה וההתרעה לא תעזור יש לבקש מהמשטרה לתת דוחות על פי החוק.

12. מומלץ לקיים דיון נוסף בנושאים אלה בועדת איכות הסביבה הקרובה בהשתתפות עובדי המועצה הרלוונטיים.

 

 

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה