הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה מתאריך 1.2.15

     
נירית אושר     04.02.15


משתתפים: סיון יחיאלי, יורם איילון, איריס וקנין, נורית שפירא, עופר כהן, ציפי דיקמן, מאיר גרינפלד ודבירה גזית. נעדר: יואב ניצב.

 

ראש המועצה סיון יחיאלי פתח במספר עדכונים: "אתחיל בעדכונים. נקודה ראשונה שביקשתי להעלות, כמו שראיתם אנחנו העברנו מכתב שהתקבל מרשות המים. הם טעו לגבי הציון שלהם את מעיינות זיו, הדבר הזה הייתה לו משמעות, מכיוון שזמן קצר טרם הדיווח הזה בעיתון, ישבה פה דיתה גרה וסיפרה לנו דברים אחרים על התאגיד, והפער בין הדוח לבין התאגיד צרם לעין של כולנו".

חבר המועצה מאיר גרינפלד: "היא דיברה רק על ההיבט הכספי, לא על המימד ההנדסי".

יחיאלי: "היא דיברה על ההתנהלות של התאגיד להבנתה ואני בא ואומר שהתאגיד הוצג בדיווח בצורה מאוד שלילית והדבר החשוב הוא ההבנה של רשות המים עצמה שנפלה טעות. אני כלשעצמי חושב שהפרסום הזה היה לא תקין. לא מתקבל על הדעת שמפרסמים כזה פרסום, רשות שאמורה להיות רגולטור מפרסמת פרסום על מי שהיא מפקחת עליהם, בלי שהם יודעים במה מדובר בכלל, זה לא סביר. זו התנהלות לא תקינה של מדינה".

גרינפלד: "אני הגשתי הצעת החלטה שאביטל (אבוטבול, מנכ"לית תאגיד מעיינות זיו – נ.א.) תבוא לישיבת מועצה ובמקרה פגשתי בה אתמול והיא אמרה שתגיע בשמחה. צריך להזמין אותה".

יחיאלי: "בסדר גמור".

גרינפלד: "אני מוטרד מההיבט ההנדסי והייתי רוצה לראות תוכניות טווח קצר וטווח ארוך. מה מתכוונים לעשות בתאגיד?

יחיאלי: "תיכף נקיים דיון על זה. כידוע המצב הביטחוני בשבועות האחרונים היה מתוח, זה בא לידי ביטוי בשורה של דברים החל בהיערכות חסרת תקדים על גבול הצפון, דרך פעילות שנעשתה כל הזמן כדי לבחון שהעורף מוכן, במידה ומשהו יתפתח. לשמחתנו, הדברים כרגע נרגעו ואני מקווה שהם יישארו רגועים בתקופה הקרובה לפחות.

בנושא אחר, ביקרנו היום במשרד הפנים, נפגשנו עם מנכ"ל המשרד. הביקור עסק בשלל סוגיות החל מהנושא של פיתוח שלב ג' והמשמעויות שלו המקומיות והאזוריות, דרך נושאים אחרים שנמצאים על סדר יומנו".

גרינפלד: "מי השתתף בפגישה"?

יחיאלי: "מי שהשתתף בפגישה הם: יורם (איילון – נ.א.), עדי (הרטל – נ.א.), אילן (עמרם, גזבר – נ.א.), ניר ואני. ושם היו מלבד המנכ"ל צוות יועצים וממונה על מחוז הצפון, הייתה פגישה מטה רצינית, ואני מקווה שהיא תביא לצעדים מועילים לטובת כפר ורדים".

גרינפלד: "יש סיכום דברים"?

יחיאלי: "יוציאו".

גרינפלד: "אפשר לקבל אותו"?

יחיאלי: "כאשר יוציאו אותו, בודאי שתקבל אותו. אנחנו נעבור לנושאים שעל סדר יומנו, יורם תציג את הנושא של סקר הנכסים".

 

בודקים חלופות לסקר נכסים

חבר המועצה יורם איילון: "אני אתחיל ככה. סך הכל ראוי לציין שמאז הקמת הכפר, לא בוצע סקר נכסים מלא, במובן הזה שאנחנו מכירים על ידי חברה חיצונית או בשיטה אחרת שהוגדרה כסקר. זו נקודת מוצא ראשונה. יש דוח ביקורת משנת 2013 שנערך על ידי רואה חשבון מטעם משרד הפנים ובו צוין שהמועצה לא ערכה סקר נכסים. מצד שני, אנחנו בדקנו ואין חוק שמחייב את המועצה לקיים סקר נכסים. מה שכן אומר משרד הפנים שיש מצבים בהם הוא משתמש בזה כסנקציה כנגד רשויות שאמורות לקבל מענקים מותנים או בשלב הגשת התקציב, אז משרד הפנים יכול להגיד מה אתה מבקש כספים מאיתנו כשלפי הנתונים אצלך אני רואה בעיה בנושא של גביית ארנונה וכדומה. ברור לנו שצריך לעשות סקר בצורה כזו או אחרת, כדי לבחון את הנושא בצורה רצינית, כשהמטרה שאנחנו ניסחנו היא גביית מס אמת למחזיקים השונים בנכסים. אנחנו קיימנו מספר שיחות עם אנשים שנוגעים לדבר, חברה שנתנה הצעה לביצוע סקר, עם אנשים שביצעו סקרים דומים, קיימנו ישיבה בהשתתפות מהנדס המועצה החדש שי, אילן, ניר, ציון ואני. ישבנו ובחנו את הנושא, העלנו את כל הסוגיות והאופציות, יש עדיין כמה דברים שצריך לבחון. פנינו לחברה שעושה סקרים עם שאלות הבהרה, ואנחנו בשלב שבו נתכנס שוב בשבוע הקרוב, כל אחד עם תשובות בתחומים שהיה אמור לבדוק ואנחנו נגבש המלצה סופית ונעלה אותה בישיבת הנהלה הקרובה ובישיבת מועצה הבאה נעלה את זה להצבעה. בגדול, עלו שלוש חלופות שאנחנו בוחנים אותן. חלופה אחת – ביצוע סקר נכסים מלא על ידי חברה חיצונית, חלופה שניה – ביצוע סקר נכסים מלא פנימי על ידי מחלקת הנדסה של המועצה על פי תוכנית מסודרת שאנחנו נקבע והאפשרות השלישית לעשות איזה שהוא סקר מדגמי על ידי המועצה. זאת אומרת לדגום באזורים מסוימים, רחובות מסוימים, כדי לנסות לזהות האם יש פה איזו שהיא תופעה או מה גודל התופעה של  כאלה שלא משלמים מס אמת על נכסים ועל פי זה לקבל החלטה אם להסתפק בסקר המדגמי או לעשות סקר יותר מעמיק. כמובן שלכל חלופה יש יתרונות ויש חסרונות, אני לא אלאה אתכם כרגע בעניין הזה. אם מישהו בהמשך ירצה לשמוע, לראות, להביע עמדה מסוימת, אז אין בזה שום בעיה. בסך הכל אנחנו פתוחים ובסוף ההמלצה שלנו תהיה מה שנראה לנו הכי נכון לעשות".

חברת המועצה ציפי דיקמן: "דיברנו על הנושא בישיבת מועצה קודמת, האם זה הזמן והמקום"?

יחיאלי: "ההנהלה החליטה שיורם יחד עם אנשי המקצוע יגבש נייר עמדה ויביא למועצה והיא תדון בזה על סמך משהו שהוא יותר מתחושת בטן. לצורך העניין יורם עוסק הזה והם צריכים לקבל עוד מידע".

דיקמן: "אבל אתה יצאת מתוך נקודת הנחה שצריך לעשות את הצעד הזה".

איילון: "ציפי, את צודקת דיברנו על זה בזמנו. אני מדבר עכשיו על ביצוע הסקר, ולא על עיתוי ביצוע הסקר, אלא על איזה סקר עושים. מתי לעשות? כשנדון פה ונעלה את זה להצבעה, תהיה לכל אחד הזדמנות להביע עמדה ויכול להיות שנחליט שהולכים על חלופה x בעיתוי שנקבע. אני לא מדבר כרגע על העיתוי. אנחנו מבינים שצריכים לעשות סקר, השאלה היא באיזו תצורה. זה מה שאנחנו בוחנים".

דיקמן: "צריכה להיות רגישות באיך שפונים אל התושבים".

איילון: "בגלל הרגישות אני לא ממהר, וחושב לי להגיע אליכם עם כל הנתונים. לתפיסתי זה לא עניין טכני".

חבר המועצה עופר כהן: "עושים את זה עכשיו במעלות והכל בסדר, בלי בעיות. קצת מתלוננים וזהו".

איילון: "זה לא קשור רק בעקיפין, אבל אני רוצה לחזור לפגישה שהייתה לנו היום במשרד הפנים. אני גם חושב שהייתה פגישה טובה. מאיר הועלו כל הנושאים והוצגו בצורה מכובדת על ידי ראש המועצה וזה לא פעם ראשונה. מנכ"ל משרד הפנים אמר בתחילת הפגישה שהוא לא אמור להיפגש איתנו, בגלל שרשות בסדר גודל שלנו לא אמורה להעסיק את משרד הפנים, אבל בגלל הפניות החוזרות והנשנות והטלפונים וכדומה, הסכמתי ואני שמח שקיימתי את הפגישה".

גרינפלד: "רגע, ועדה לנושא תפן יקימו"?

איילון: "אני אומר לך שהייתה פגישה טובה, כולל הנושאים שאתה מתעניין בהם ומדבר עליהם. התשובות שהוא נתן מספקות. אני אמרתי למנכ"ל משרד הפנים שייקח בחשבון שאנחנו כפר ורדים לעומת חלק מהיישובים סביבנו משלמים אפשר להגיד 100% ארנונה ובאמת התושבים משלמים באפון מלא ומבינים את זה. לכן, כשהוא מדבר על מקומות אחרים ששם יש אחוזי גבייה יותר נמוכים והם מקבלים מענקים, זה לא המצב של כפר ורדים, בכפר ורדים סוחטים את הלימון עד תום ולכן אנחנו מדברים על עניין תפן ודברים אחרים וגם מה שאמרת ציפי, כדי לא לתת תחושה לאנשים שבגלל שאין לנו מקורות אחרים, יש בעיה אז בוא נראה איך מוצאים יותר. מצד שני, צריך לראות אם באמת מישהו לא משלם כמו שהוא צריך לשלם, צריך לעשות עם העניין הזה סדר. זה לא שהדברים לא נבדקים בשוטף. ציון נוסע באחד הרחובות ורואה חניה שזכר שלא הייתה מקורה, הגעתי למועצה ובדקתי את הגבייה. זה חלק מהפעולה השוטפת שהמועצה אמורה לעשות. זה קורה כל הזמן באופן שוטף. זו גם לא בושה אם מישהו מאיתנו יודע ומכיר מקרים כאלה ואחרים, אז לא בצורה פומבית, אבל לבוא ולדווח. כי הרי מחובתנו לבוא ולוודא שהעניין הזה מנוהל בצורה תקינה. נציג את זה, נקבל החלטה ונצא עם זה לדרך".

כהן: "רק הערה קטנה, אני חושב שחשוב לקבל חוות דעת משפטית, אם ניתן לקצר באישור משרד הפנים את החיוב הרטרואקטיבי לשלוש שנים לדוגמה במקום שבע שנים".

יחיאלי: "אני לא חושב שצריך לקבל את אישור משרד הפנים".

כהן: "אני לא בטוח".

אילן עמרם, גזבר המועצה: "אני לא חושב שאנחנו בשלב הזה".

כהן: "זה לא רלוונטי רק אם הולכים על משהו מדגמי. השאלה מה אתה עושה בשלב הבא. הרי אתה לא תעשה סקר ולא תפעל. צריך לפעול אחר כך",

עמרם: "זה לא השלב לדון בכך וגם לא לעבודת הועדה, שצריכה לגבש המלצה על סמך החלופות וברמה הפרקטית אחר כך יש מקום לדון בכך".

כהן: "אנחנו מדברים על הרגישות שאנחנו לוקחים פה כסף מהציבור, זה רגישות מול הציבור אם אתה תגבה מהם 5,000 שקלים או 30,000 שקלים. זה גם מרכיב לדעתי".

 

אישור מינויים

יחיאלי: "הדירקטוריון של תאגיד מעיינות זיו פועל בהרכב חסר כל כך שאין שם מקום לישיבת דירקטוריון ובגלל זה אני אושרתי באופן זמני מורשה חתימה, מצב שאני רוצה שיסתיים כמה שיותר מהר. אני חושב שחשוב שיהיה דירקטוריון פעיל כדי לתפקד כמו שצריך. כפר ורדים לאורך כל שנות התאגיד מינתה רק נציגי ציבור. יש שלושה סוגי דירקטורים: נציגי ציבור, נבחרי ציבור ועובדי רשויות. עד היום, עובדי רשויות אף פעם לא באו מכפר ורדים, נבחרי ציבור אף פעם לא באו מכפר ורדים, נבחרו רק נציגי ציבור שאושרו על ידי המועצה. בישיבת ההנהלה לפני חודש וחצי סוכם שנכון יותר למנות נבחרי ציבור בתפקידים שמייצגים את המועצה מאשר נציגי ציבור. מהסיבה שנבחרי ציבור נבחרו על ידי הציבור ויש להם תוקף ציבורי רחב. מהסיבה הזו אנו מבקשים כרגע למנות שלושה חברי מועצה. את יורם איילון לתפקיד דירקטור בתאגיד המים מעיינות זיו, את עופר כהן כממלא מקום בועדה המרחבית לתכנון ובניה ואת יואב ניצב כנציג המועצה ברשות הניקוז גליל מערבי. נתחיל ביורם".

גרינפלד: "יש בדירקטוריון אנשים שיש להם רקע הנדסי?"

יחיאלי: "דירקטוריון מטבע הדברים לא עוסק בתוכניות אופרטיביות".

גרינפלד: "לא. אבל הוא צריך להיות בעל יכולת לבחון ולבקר את התוכניות ולהציע חלופות".

יחיאלי: "אתה נכנס לרמות המיקרו, הדירקטוריון בוחן חלופות לא ברמה ההנדסית, אלא ברמה של עלויות, לוחות זמנים, דברים כאלה. לא שאין מקום לאנשים עם רקע הנדסי. נכון להיום, אנחנו מינינו יותר אנשים עם רקע פיננסי, מתוך הבנה שאנחנו דואגים לכסף. מי בעד המינוי של יורם?" אושר פה אחד.

יחיאלי: "אישור עופר כהן כממלא מקום בועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה יוסף. אני רוצה כאן להבהיר נקודה. ועדה מרחבית היא יצור עקום, כל רשות צריכה לתכנן בתוך הרשות שלה ולטפל בעניינים המקומיים שלה וברשויות מגודל מסוים יש ועדה מקומית. יחד עם זאת יש יתרון בועדה מרחבית שרואה את המרחב התכנוני הרחב יותר ויכולה להתייחס אליו. בסופו של דבר עניינו של נציג כפר ורדים בועדה המרחבית הוא לעסוק בנושאים שמעסיקים את כפר ורדים. במקום הפרקטי, מבחינתי יושבת שם ועדה של כפר ורדים ואני מצפה שהיא תאמץ את ההמלצות של הועדה לאיכות הסביבה או לצורך העניין את ההנחיות של נבחרי הציבור של כפר ורדים. הישיבות של הועדה מתקיימות פעם בחודש בימי שני בבוקר ומדי פעם יוצא שאני לא מסוגל להיות. במקרים כאלה חשוב מאוד שאנחנו נציג מטעמנו שיחליף אותי. אני חושב שהדבר הוא חיוני. זה הרעיון. אני יכול לתת לכם הרבה מקרים שבהם בלי הנוכחות של נציג מהמועצה דברים יכולים לקרות בדרך עקומה לגמרי, אני יכול להגיד גם שבסופו של דבר יש לנו הסתכלות על המרחב כולו. אנחנו חיים באזור שיש בו לא מעט עבירות בניה, יש יישובים שנושקים לנו ומשפיעים עלינו, לכן חשוב שתהיה נוכחות. עופר הוא עם רקע מתאים, עורך דין ועם ההכשרה והניסיון. מישהו רוצה להתייחס"?

גרינפלד: "יש לי רק הערה אחת שדיברתי עליה עם עופר ואני סומך עליו שאם חס ושלום הוא נתקל באחד מהלקוחות שלו לא יהיה מצב של ניגוד עניינים ובאותו דיון לא ישתתף".

כהן: "הלקוחות שלי לא מסתובבים בועדה הזו, הם בועדות בנהריה, חיפה וכאלה. אבל לא משנה".

יחיאלי: "יש פה הנחות של ניגוד עניינים שהן לא סבירות על פניו. ביישוב קטן אני מכיר את רוב. התושבים. אם אני דן בעניין של ציפי אני לא בניגוד עניינים"?

כהן: "אני לא עוסק בכלל בנושא של היתרים".   

יחיאלי: "היה לי דיון על כך עם היועצת המשפטית של השלטון המקומי שיושבת בועדה לניגוד עניינים. הם אמרו שברשויות קטנות כל הדברים האלה לא רלוונטיים. מצד שני, יש מצבים של ניגוד עניינים שלא ראוי כמו אם אני אשתתף בדיון על הבית של אחותי. צריך לנהוג במשנה זהירות. חברים, מי בעד מינויו של עופר"? אושר פה אחד.

יחיאלי: אישור חבר המועצה יואב ניצב להתמנות לנציג המועצה ברשות הניקוז גליל מערבי. אני מבקש לאשר את יואב". אושר פה אחד.

 

שאילתא בנושא מינוי מבקר למועצה

יחיאלי: "מאיר הגיש שאילתא בנושא אי איוש תפקיד מבקר המועצה בשנה החולפת. מתי מתכוונת המועצה לצאת למכרז חיצוני לאיוש המשרה? התשובה: כפי שסוכם בישיבות שקדמו לתקציב אנחנו נתקצב את המשרה ונצא למכרז. מיד לאחר שאושר התקציב פנינו למשרד הפנים בבקשה לצאת במכרז. משרד הפנים צריך לאשר לנו את התקציב ולאחר מכן לאשר לנו לצאת למכרז. כרגע זה בידי משרד הפנים".

גרינפלד: "למה הוא לא מאשר"?

יחיאלי: "יש לזה סיבות רחבות, אבל לא מענייננו כאן".

גרינפלד: "אישור כזה צריך להיות מיידי".

יחיאלי: "משרד הפנים לא מאשר שום דבר מיידי, לא במקומות האלה ולא בזמן הזה. כמעט העליתי את הנושא הזה היום אצל המנכ"ל, משרד שסובל מעודף רגולציה ומעסיק אותנו בזוטי זוטות במקום לשרת את התושבים. בכל מקרה, זו התשובה לשאילתא".

גרינפלד: "אני אחזור על השאילתא הזו בחודש הבא, אלא אם כן יהיה שינוי".

 

עבודה רשלנית ברחוב שניר של מעיינות זיו

גרינפלד: "הצעת החלטה –  זימון מנכ"ל תאגיד המים לסקירת נושאים הנדסיים במליאת המועצה. רקע: עבודת חפירת המדרכות והכביש על ידי תאגיד המים "מעיינות זיו", לאורכו של רחוב שניר, לצורך תיקון קווי המים נעשתה באופן  רשלני  וגורמת מזה זמן רב לסבל רב ומתמשך לתושבי הרחוב. באזורים שנסתיימה בהם הטמנת הצינורות, לא הושלמה "סגירת" הכביש והמדרכות, כראוי, ומעבר למראה הגרוע של הכביש ומדרכות, ישנם מפגעים של ממש  - מקור לתאונות בלתי צפויות להולכים ברגל ולנוסעים ברכב. בתאריך 28.1.15, מ-10.00 בבוקר, נותקו בשל עבודות התאגיד תושבים רבים, המנויים של "הוט " , ברחוב שניר ורותם, משרותי טלפון , טלוויזיה ואינטרנט. מצב בלתי נסבל, במיוחד,  לאור האירועים בגבול לבנון.

הצעת החלטה: ראש המועצה יפנה , מידית , בשם מליאת  המועצה, אל מנכ"לית תאגיד המים,  בבקשה לבא להסביר , תוך 30 יום, במליאת המועצה, את הסיבות לאיכות העבודה הירודה  ברחוב שניר, וכן להציג את תוכניות התאגיד  לשיפור השירות ההנדסי בטווח הקצר, והתוכניות ההנדסיות של התאגיד לשנים הקרובות, לשיפור מערכת המים והביוב בכפר ורדים ובגליל המערבי. לישיבה יוזמנו גם נציגים של התושבים ברחוב שניר".

יחיאלי: "טוב, מאיר אני רוצה להגיד לך ככה. קודם כל, אני מתנגד לרעיון של הצעות החלטה שמתחילות ב"ראש המועצה יפנה". המועצה לא יכולה להחליט שראש המועצה יפנה. המועצה יכולה להחליט החלטות ויכולה לבקש מראש המועצה לפנות. זה מחוץ לסמכויות שלכם. אתה יודע, האוטונומיה של הפרט חלה גם על ראש המועצה".

גרינפלד: "אז המועצה תפנה. ומי יפנה בשם המועצה"?

יחיאלי: "שאלה אחרת. אבל המועצה תפנה. בכלל יש איזו דרך לנהל דיאלוג מהסוג הזה, אתה יכול לפנות אליי ולהגיד לי שהייתי שמח להזמין אותה או הייתי רוצה שיזמינו אותה, כל מה שכתוב כאן כהצעת החלטה יכול להיות כהצעה לדיון או הצעה לסדר יום לא העצה החלטה. ואז אנחנו מקיימים דיון בנושא ועושים את זה. לדעתי זו הדרך הנכונה לעשות את זה".

גרינפלד: "יכולה מליאת המועצה להחליט שראש המועצה יפה, אני לא מבין למה לא".

חברת המועצה איריס וקנין: "תטפל בזה סיון, יש המון תלונות וצריך לא לעצום עיניים. אתם מדברים על נוסח. עזוב, צריך לטפל בזה, נקודה".

יחיאלי: אנחנו לא עוצמים עיניים ומטפלים בתלונות. בוא נפריד, הצעת ההחלטה היא שאלה משמעותית, זה בסדר בעיניי לנהל דיון או הצעה לסדר יום".

גרינפלד: "עדי, מה לא בסדר בראש המועצה יפנה בשם מליאת המועצה? סיון הוא יושב ראש מליאת המועצה. אני מקבל את הביקורת, העיקר שהעסק יזוז".

יחיאלי: "אם אתה רוצה שנקבל החלטה שנקיים דיון בישיבת המועצה הבאה בנושא רחוב שניר בנוכחות אנשי תאגיד המים, אז אני בהחלט אשמח לתמוך ברעיון הזה".

גרינפלד: "כולל המנכ"לית"?

יחיאלי: "אנחנו נזמין את המנכ"לית".

גרינפלד: "מקובל עליי".

 

להרים את דגל החינוך בכפר

דיקמן: "אפשר לשאול שאלה בנושא של ועדות המועצה. אני שמעתי כל מיני אנשים מדברים על חינוך, עכשיו אני נזהרת מלהסיק מסקנות ללא עובדות. אני לא יודעת מספיק עובדות. אני שומעת יותר מדי דברים על מוסדות החינוך בכפר. אני מאוד הייתי מבקשת לדעת שמתקיימות ישיבות של ועדת חינוך. זה לא ייתכן שועדה, שאצלנו היא לא חובה, אבל בכל עיר היא חובה ואצלנו זה הדגל שלנו".

יחיאלי: "רק בערים זו ועדת חובה".

דיקמן: "אבל אצלנו חינוך זה הדגל שלנו, נכון"?

יחיאלי: "אנחנו נקים ועדת חינוך".

דיקמן: "אני מבקשת גם שאנחנו נראה איזו פרוגרמה, תוכנית או דגל שאנחנו מרימים על נס, עד כמה החינוך פה הוא מצוין, לא בסדר, מצוין. כי זו הסיסמה שאנשים שבאים לכפר ורדים רוצים להיות פה ולא בשכונה האחרת. זה המסר שאנחנו מעבירים בסך הכל".

יחיאלי: "או.קי. תודה רבה לכולם".

 

 

 

 

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה