הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

     
אריה דהן    18.01.16


הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים הוקמה והחלה לפעול בשלהי שנת 2001.הקרן משתייכת לעמותה לקידום פעילות קהילתית בכפר ורדים .הקרן הוקמה לראשונה על ידי אגודת משתכני כפר ורדים בעקבות אסון שארע בכפר שבו עלה באש בית מגורים ו-2 הילדים שנלכדו בו נספו. לאחר הקמת המועצה ,הוקמה הקרן במתכונתה הנוכחית ויתרת כספי הקרן שנצברו באגודה הועברו לקרן הנוכחית.
מטרות הקרן (עפ"י תקנון הקרן) הינן:
1.לסייע במימון הוצאות מיוחדות עקב מקרי אסון של חברי הקרן או של בני משפחתם בדרגת קירבה ראשונה.
2.לסייע במימון הוצאות מיוחדות לטיפול רפואי שאין לגביהם הסדרי ביטוח או שאותם הסדרים מוגבלים בהיקף מימונם.
3.לסייע בפתרון מצוקה כלכלית זמנית שאליה נקלע חבר הקרן.
למותר לציין ,שפעילות הקרן מתבצעת באופן דיסקרטי ,תוך שמירת צנעת הפרט.

הכנסות הקרן נובעות מתשלום דמי החבר של המשפחות החברות בקרן. תשלום דמי החבר הינו צנוע ומגיע ל-25 ₪ לחודש למשפחה.דהיינו,300 ₪ לשנה למשפחה.
הנהלת הקרן שחברים בה : יורם מצנע ,אלכס שחם, מיכל ברק-המייצגת את הקשר של הקרן עם המועצה, תמי ריטוב ואריה ברן ,פועלת בהתנדבות ולכן לקרן אין כל הוצאות ניהול למעט הוצאות ניהול חשבון הבנק .הקרן כפופה לביקורתו של מבקר המועצה.
במשך 15 שנות פעילותה סייעה הקרן לכ-100 משפחות ,לרוב באמצעות הלוואה ללא ריבית, ובמקרים מיוחדים באמצעות מענק.
נכון לדצמבר 2015 הגיע מספר חברי הקרן לכ-400 משפחות. ויתרת כספי הקרן המופקדים בסניף הבנק הבינלאומי הראשון בכפר לכ-950 אלף שקלים.
מספר המשפחות שנעזרו על ידי הקרן וטרם סיימו לפרוע את חובן מגיע לכ-25 ויתרת חובן השוטף מסתכם בכ-340 אלף שקל.
הנהלת הקרן שואפת להרחיב את מעגל המשפחות החברות בקרן ולצורך כך מתכננת הצבת שולחן בימי שישי במרכז המסחרי בסמוך לסופר שם יוכלו המשפחות המעוניינות לחתום על הוראת קבע לתשלום דמי החבר החודשיים. לחילופין, ניתן לפנות לאחד מחברי הנהלת הקרן או לחתום על הוראת הקבע במשרדי המועצה בפני רותי מגזברות המועצה.
הנהלת הקרן לחברי הקרן ולציבור הרחב על פעולותיה ומצבה הכספי מידי 6 חודשים.

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה