הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

התוכנית לפיתוח כלכלי של אזור הצפון יוצאת לדרך: 15 מיליארד שקל יושקעו בתושבי הצפון

     
דוברות עיריית מעלות-תרשיחא    27.12.16
שר האוצר, משה כחלון, והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והפנים, אריה מכלוף דרעי, הציגו אתמול את התכנית הממשלתית לפיתוח כלכלי של אזור הצפון. במסגרת התכנית יושקעו כ-15 מיליארד ש"ח על ידי משרדי הממשלה השונים וקק"ל, במטרה להביא לפיתוח כלכלי של אזור הצפון ולשפר את רמת החיים באזור הצפון. במסגרת התכנית יוקצו תקציבים נרחבים לפיתוח תשתיות, לעידוד התעשייה, התעסוקה והמו"פ, שיפור מערכת הרפואה הציבורית, חיזוק השלטון המקומי ולהעלאת רמת החינוך וההשכלה הגבוהה


התכנית, שתובא לאישור הממשלה ביום א', היא פרי עבודת מטה אינטנסיבית שהוכנה על ידי צוות מקצועי בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד יחד עם סגנית הממונה על התקציבים, שירה גרינברג ואלוף (מיל') איתן דנגוט יחד עם משרד הפריפריה, הנגב והגליל והכלכלה והתעשייה ואגף התקציבים במשרד האוצר. התכנית מתבססת על עבודה כלכלית המצביעה על פערים משמעותיים בנתוני התעסוקה והשכר של מחוז הצפון ביחס לשאר חלקי המדינה. בנוסף לכך, התכנית גובשה בשיתוף מלא של נציגי הרשויות המקומיות ממחוז הצפון ונציגי האשכולות האזוריים.

 

במסגרת התכנית יקודמו צעדים בתחומי הפעילות הבאים:

 

פיתוח כלכלי: במסגרת הפיתוח הכלכלי יופעלו בשנות התקציב הקרובות כלי סיוע בהיקף של 600 מיליון ש"ח. בתוך כך, יופעלו מאמצים למשיכת חברות, יוקצו מענקים להגדלת הפריון בתעשייה ובמסחר, וכן יוקצו תקציבים ייעודיים לתמיכה בעסקים קטנים ובינוניים, לעידוד המחקר והפיתוח ויינתנו מענקים לעידוד התיירות והתשתיות.

 

השקעה בתחבורה ותשתיות: התכנית כוללת השקעה מאסיבית בפרויקטים בתחבורה כגון רכבת קלה בין חיפה לנצרת, הארכת קווי המטרונית מחיפה לערים הסמוכות, הקמה, שדרוג והרחבה של כבישים חלפים באזור הצפון ועוד. היקף ההשקעה בתשתיות עומד על כ-12 מיליארד ש"ח.

 

טיפוח ההון האנושי: במטרה לצמצמם פערים ברמת החינוך וההשכלה הגבוהה בין מחוז הצפון לשאר חלקי המדינה, יוקצו בהחלטה זאת תקציבים בסך של מיליארד ש"ח. התקציב ייועד להגדלת שעות ההוראה במחוז הצפון, הגדלת ההשקעה בחינוך הבלתי פורמאלי והגדלת תקציבי בינוי בתי הספר. כמו כן, יוגדלו במסגרת ההחלטה מכסות הסטודנטים במוסדות אקדמיים במחוז הצפון, לרבות סטודנטים במקצועות טכנולוגיים. כמון כן יקוצו תקציבים לבינוי במוסדות ההשכלה הגבוהה.

חיזוק השלטון המקומי: במטרה לחזק את הרשויות המקומיות ואת האשכולות הפועלים במחוז הצפון, יוקצו במסגרת ההחלטה 220 מיליון ש"ח לטובת העמדת מענקי פיתוח לרשויות חלשות וסיוע לפעולות שונות לחיזוק השלטון המקומי בצפון.

 

שדרוג השירותים הציבוריים במחוז הצפון: במסגרת ההחלטה, יוקצו תקציבים ייעודיים לשיפור ושדרוג מערכת הבריאות במחוז הצפון וכן לשיפור מערכת הרווחה. לתחום הבריאות יוקצו מעל ל-900 מיליון ש"ח לטובת בינוי מחלקות, תכנית לאומית לקיצור תורים, תקצוב פרויקטים ייעודים ועוד. כמו כן יוקצו תקציבים נוספים לפעילות מערכת הרווחה, כך שסך ההשקעה בתחומים אלו בשנים הקרובות יגדל במיליארד ש"ח, במטרה לשפר את איכות החיים במחוז הצפון.

 

בנוסף להשקעות הממשלתיות יוקצו 400 מיליון ש"ח על ידי קק"ל לטובת פרויקטים בתחום עידוד פעילות המחקר, בינוי מעונות סטודנטים, תשתיות בתחום התיירות, פרויקטים תומכי דיור, וכן תקציבים לבינוי במערכת הבריאות.

 

כמו כן, יוקמו במסגרת ההחלטה מספר צוותי עבודה בהובלת מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, שמטרתם לקדם צעדים אסטרטגיים כגון העתקת מחנות צה"ל למחוז הצפון במטרה לייצר מינוף כלכלי, בחינת העתקת חברות ממשלתיות בעלות אופי טכנולוגי למחוז הצפון, העתקת המכון הוולקני ועוד. תכלית העבודה של צוותים אלו היא לייצר עוגנים כלכליים שיאפשרו פיתוח כלכלי נוסף במחוז הצפון מעבר לצעדים המיידים אשר יקבעו במסגרת החלטת הממשלה.

 

ראש הממשלה, בנימין נתניהו: "מה שעשינו בדרום נעשה בצפון ואנחנו מתכוונים לזה. אנחנו רוצים לראות זוגות צעירים מהגרים לצפון. אנחנו רוצים שהם יבנו כאן את העתיד. העתיד זה אנשים צעירים, העתיד זה תעסוקה, העתיד זה שילוב של שני עקרונות גדולים, שהם יוצרים את המרקם החברתי, את התקווה, את הצמיחה. שני העקרונות הללו זה שילוב של שני דברים: שילוב של תשתיות ממשלתיות יחד עם יוזמה, עם שוק חופשי, זה מה שאנחנו עושים. לוקחים תשתיות של הממשלה ומעודדים את התעסוקה הפרטית, שהיא בסוף נותנת את התמורה הגדולה ביותר. אנחנו הולכים לעשות כמה וכמה דברים שיפורטו כאן על ידי חבריי, אבל קודם כל אזורי תעשייה ומכון לייצור מתקדם וחדשנות. חדשנות זה המחר, חדשנות תהיה בגליל. זה כבר קיים בכמה מקומות, כמה דברים שקשורים במדינה, בביטחון, אבל אנחנו הולכים להרחיב את זה. אנחנו הולכים גם להביא הנה מפעלים ביטחוניים. כבר יש מפעל אחד חשוב שמתווסף למה שקיים, ומתוך המפעלים האלה באה חדשנות ועוד מפעלים. אנחנו נעודד את זה. אנחנו נשקיע השקעה של מיליארדי שקלים במערכת הרפואה בצפון, בבריאות; אנחנו נגדיל את מספר המיטות; אנחנו נשדרג את התשתיות של בתי החולים; אנחנו נמשיך לפתח את בית הספר לרפואה בצפת, שהופך להצלחה מסחררת - גם זה יבנה תעשיות של המחר. אנחנו רוצים להדגיש את הקדמה, את המחקר, את התעשייה ואת הכלכלה. אנחנו נחזק את מוסדות החינוך, הרי זו התשתית השואבת - גם את זה אנחנו עושים. אנחנו נמשיך להשקיע בתחבורה, זה כבר ברור לכם, אתם רואים את זה. לא יהיו פקקים, זה יזרום. יזרום יחד עם החיים, יחד עם הקדמה, יחד עם הצמיחה, ואני רוצה גם לראות פה תיירות. הגליל זה ערש של תרבויות גדולות ושל דתות גדולות, ואין דבר כזה בעולם - ואנחנו רוצים להביא הנה המוני תיירים. יש לנו תוכניות גדולות מאוד ואני רק נגעתי בקצה המזלג במה שהשרים ואנשים שאמונים עליהם והנשים שאמונות עשו כאן עבודה, פשוט מלאכת מחשבת וההתחלה חשובה מאוד. יש בצפון כאן אנשים נפלאים וראשי ערים מצוינים ואזרחים חדורים באהבת הגליל, שגם הם רוצים לראות את ההתפתחות הזאת, ואני רוצה להגיד שהדבר החשוב ביותר הוא באמת לראות את ההגירה חזרה לגליל, כמו שהדבר הזה לא היה בכלל במונחים של המדינה שלנו במשך עשרות שנים - וזה קורה עכשיו הלכה למעשה בדרום, וזה יקרה בצפון. אנחנו גאים בצפון, אנחנו גאים במדינה שלנו".

 

שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריה מכלוף דרעי: "זהו יום בשורה. אזור הצפון יקבל בשנים הקרובות עזרה במיליארדי שקלים מהממשלה בכל התחומים כדי שהאזור היפה ביותר בארץ יתחזק וישגשג. השקעות הממשלה יהיו בתחומי התשתיות, הרפואה, החינוך, התיירות והעברת בסיסים גדולים של צה"ל צפונה, כפי שעשינו בדרום הארץ. אני משוכנע שההשקעות הגדולות יהפכו את הצפון לחזק ופורח הרבה יותר. ישר כח לרה״מ שאתה עומד מאחורי התוכנית. כך גם שר האוצר. בנינו יחד את התוכנית ובחודשים האחרונים היינו מגויסים למטרה החשובה הזו- תוכנית הצפון.זו תוכנית אמיתית עם כסף, אכיפה ומחייבת את הממשלה לרתום משאבים לגליל. זו תוכנית עם בשורה לצעירים- תשקיעו בגליל וההשקעה תניב פירות. הצפון הולך להשתנות מקצה לקצה. רבע מיליארד ש"ח יגיעו לרשויות על מנת להכניס עוד תקציבי פיתוח, פיתוח עוד אשכולות, פיתוח ארגוני. תמוסד מנהלת שתלחץ ותעקוב ותעזור להוציא לפועל את התוכנית והכל, לטובת הצפון.יישר כוח לכל העוסקים במלאכה.אני יכול לבשר ברוח הימים האלה כי היום סיפחנו את הצפון למדינת ישראל."

 

שר האוצר, משה כחלון: "אסור לנו שהריחוק ממרכז הארץ ימשיך להוות ביטוי לפערים בשירותים הניתנים לאזרחים.אנחנו נחושים להביא את אותם הסטנדרטים שמקובלים במרכז הארץ גם לצפונה. אי אפשר לדבר במושגים של חברה אחת בלי לפתור אחת ולתמיד את הקשר שבין הריחוק מהמרכז ובין עומק הפערים החברתיים. אחרי שנים של השקעה במרכז ובנגב - הגיע זמן צפון. אני בטוח שהתכנית הזאת מהווה צעד גדול בכיוון הנכון להגשמת המטרות שלנו ושל אזרחי הצפון".

 

ח״כ יפעת שאשא-ביטון: ״תושבי הצפון מתעוררים לבוקר חדש. כבת הגליל אני שמחה שתכנית הצפון יוצאת לדרך. לאחר שנים של הבטחות ודיבורים אנחנו באנו ועשינו. בחודשים האחרונים עמלנו רבות בהובלתו של השר כחלון, כשלנגד עינינו עמד תמיד עתיד הצפון ותושביו. בזמן שחברי כנסת כאלו ואחרים הפריחו סיסמאות ופקפקו בקיומה של התוכנית, בחרנו להתמקד במטרה, לעבוד ולקדם תוכנית מקיפה המתמקדת בקידום תעסוקה, חינוך, שירותי בריאות, תשתיות, חיזוק תחום המחקר וההשכלה הגבוהה  ופיתוח כלכלי. כמו כן ובהמשך לדרישתי, התוכנית כוללת גם התייחסות מיוחדת לעומק הגליל - גליל מזרחי, מערבי ובית הכרם".

 

ראש עיריית מעלות תרשיחא ויו"ר אשכול גליל מערבי, שלמה בוחבוט, אשר נשא את דברי הפתיחה באירוע: "אני גאה ונרגש שהעיר מעלות תרשיחא, עיר משותפת ליהודים וערבים, מודל לחיים משותפים משגשגים, אירחה אירוע היסטורי זה להצגת התוכנית לפיתוח הצפון, שתחולל שינוי חברתי וכלכלי לכולם ללא יוצא מן הכלל – ליהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים - החיים יחד באזורינו. לפני כשנה הממשלה הנוכחית קיבלה החלטה לגבש תוכנית לפיתוח כלכלי חברתי של הצפון. בשונה מתוכניות אחרות וקודמות, הממשלה בחרה לשתף אותנו, אשכולות היישובים, וקיימה עימנו דיאלוג כנה ופתוח במשך כל התקופה הזו. ידענו עליות ומורדות, אך הכוונות האמתיות של השרים דרעי וכחלון, יחד עם אנשים טובים ממשרדיהם, גרמו לכך שהתוכנית הזו בסוף תתגבש, ותצא לדרך. התוכנית שגובשה תצעיד את הגליל למחוזות טובים עוד יותר, והיא רק תחילת הדרך לפרויקטים אסטרטגיים נוספים שיתגבשו בצוותי העבודה שהוקמו."

 

 

תמצית משמעויות התוכנית לגליל המערבי

 

800 מלש"ח לביצוע כבישים עוקפים נהריה: כביש 859 מנתיב השיירה לרגבה וכביש 89 החדש שיוסט מצפון לבית החולים - עד 2019. נגישות תחבורתית זה שם המשחק בפיתוח וצמיחה.

מאות מיליוני שקלים לגליל המערבי להגדלת היקף שעות ההוראה וסבסוד חוגים.

77מיליון שקל מקק״ל לתחום התיירות עם עדיפות עליונה לאזור הגליל המערבי. כלומר, מיליוני שקלים לפרויקטים כגון: אגם מונפורט המתחדש, תרשיחא, אתרי תיירות במטה אשר, מעלה יוסף, חיזוק תשתיות התיירות בפקיעין, בית ג'אן, חורפיש ועוד - כל האזור יהפוך לאזור תיירות מועדף .

הגדלת תקציב משרד התיירות לגליל המערבי.

תיקון עיוות של שנים ! המענק לתעשייה חדשה באזורנו יגדל ל- 30% !! עד תיקון זה שכבר אושר, המענק לתעשייה חדשה עמד על 20% ובמרכז הארץ על 12% - כך שלא היה תמריץ רציני להעביר תעשייה לאזורנו כי הפער במענק בין מרכז הארץ לגליל - לא היה דרמטי.

משיכת חברות הייטק באמצעות הקלה במס חברות באזורנו.

מיליוני שקלים מענקים לחיזוק התעשייה הקיימת ולהגדלת הייצור (הפריון) כדי לקלוט עוד עובדים, חיזוק המו"פ בתעשייה המסורתית, סבסוד הצטיידות במכונות מתקדמות - מאד חשוב לתעשיות באזור התעשייה מעלות-קורן, גורן, עכו ועוד.

הקמת אזורי תעשייה חדשים - כגון אזור תעשייה משותף למעלות תרשיחא וכפר ורדים, אזור תעשייה כברי ועוד.

הגדלת תקציבים ייעודיים לגליל לחיזוק עסקים קטנים ובינוניים.

הקמת מרכז חדשנות אזורי בגליל המערבי.

העתקת תעשייה ביטחונית משמעותית בטווח זמן הבינוני.

העתקת פעילות צה"לית של מוסדות פיקוד וכיו"ב לאזור גליל מערבי.

הגדלת המכסה של המכללות "גליל מערבי" ו"אורט בראודה" לקליטת סטודנטים.

הגדלה של מיליוני שקלים לתקציב הרשויות המקומיות, ממשרד הפנים, לטובת פיתוח (220 מלש"ח).

מאות מיליוני שקלים לשיפור נראות בית חולים נהריה, קיצור תורים, רכישת מכשור רפואי מתקדם, תמרוץ רופאים למעבר לגליל.

 

צילום: שלמה שרביט / קובי גדעון

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה