הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים

     
אריה ברן    04.05.17
דו"ח תמציתי לשנת 2016


הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים הוקמה והחלה לפעול בשלהי 2001.הקרן משתייכת לעמותת "חוויה" המופעלת ע"י המועצה המקומית כפר ורדים.
מטרות הקרן (עפ"י תקנון הקרן) הינן:
1.לסייע במימון הוצאות מיוחדות עקב מקרי אסון.
2.לסייע במימון הוצאות מיוחדות לטיפול רפואי.
3.לסייע בפתרון מצוקה כלכלית זמנית.
הכנסות הקרן נובעות מתשלום דמי חבר של המשפחות החברות בקרן. סכום דמי החבר צנוע ומגיע ל 25 ₪ לחודש למשפחה , דהיינו,300 ₪ לשנה למשפחה. התשלום נעשה באמצעות הוראת קבע לבנק.
כל תושבי הכפר מוזמנים וזכאים להצטרף כחברים בקרן.
בהנהלת הקרן חברים אריה ברן (יו"ר),תמי ריטוב עו"ס ,מיכל ברק עו"ס-נציגת המועצה, אלכס שחם רו"ח ,ואורי אמיתי. כל החברים עושים את עבודתם בהתנדבות, למעט מיכל ברק שהינה עובדת מחלקת הרווחה. לקרן אין הוצאות כלשהן למעט ,הוצאות בנק.
 מספר המשפחות החברות בקרן:
מספר המשפחות החברות בקרן שלהן הוראת קבע עמד בתום שנת 2016 על 405 אליהן התווספו 12 משפחות ששילמו במשך השנה את דמי החבר השנתיים במזומן .
הלוואות לחברי הקרן:
מאז הקמת הקרן ועד תום שנת 2016 קיבלו 55 משפחות החברות בקרן הלוואות בסכום כולל של כ-1,302,000 ₪.     מסכום ההלוואות , נפרעו כ-914 אלפי שקלים כך שיתרת ההלוואות שטרם נפרעה היא כ-388 אלפי שקלים. דהיינו כ-30% מסך ההלוואות שניתנו.
יתרת כספי הקרן:
יתרת כספי הקרן המופקדים בבנק הבינלאומי הראשון בסניף כפר ורדים , עמדה ביום 31.12.16 על כ-1,003,000 ₪.    כ-90%  מהסכום הנ"ל הינו בפיקדונות והיתרה בחשבון עו"ש שוטף.

אנו קוראים לכל משפחות הכפר ,שטרם עשו זאת, להצטרף לקרן לעזרה הדדית ,אם לא תזדקקו לכסף ,ונקוה שכך יהיה ,תדעו שאתם מסייעים למשפחות שנקלעו למצוקה ונזקקות לו.
ניתן להצטרף לקרן ,על ידי חתימה על טופס הוראת קבע שאותה ניתן לקבל מרותי מגזברות המועצה.

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה