הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים

     
אריה ברן    09.07.17
דו"ח למחצית הראשונה של שנת 2017הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים הוקמה והחלה לפעול בשלהי 2001.הקרן משתייכת לעמותת "חוויה" המופעלת ע"י המועצה המקומית כפר ורדים.
מטרות הקרן הן לסייע במימון הוצאות מיוחדות עקב מקרי אסון, טיפול רפואי ומצוקה כלכלית זמנית. הכנסות הקרן נובעות מתשלום דמי חבר חודשיים בסך 25 ₪ למשפחה, באמצעות הוראת קבע לבנק.
1.יתרת הקרן לעזרה הדדית עמדה בתום המחצית הראשונה של שנת 2017, על סך של כ-1,050,000 ₪. מהם כ-800 אלף ₪ בפיקדונות והיתרה בחשבון עובר ושב.
2. מספר המשפחות חברות הקרן , הגיע ב-30.6.17 ל-403 .מהן ,397 משפחות ששילמו את דמי החבר , בסך 25 ₪ לחודש ,באמצעות הוראת קבע בנקאית ו-6 משפחות ששילמו את דמי החבר השנתיים במזומן.
3.הלוואות חדשות לחברי הקרן. במהלך המחצית הראשונה של שנת 2017 ,ניתנו 2 הלוואות חדשות לחברי הקרן בסכום כולל של 70,000 ₪.להנהלת הקרן הגיעו לאחרונה 2 בקשות חדשות לקבלת הלוואות בסך 80,000 ₪.
4.סך הלוואות לחברי הקרן ויתרתן שטרם נפרעה. מאז הקמתה, קיבלו 57 משפחות מחברות הקרן הלוואות בסכום כולל של כ-1,367,000 ₪.מסכום זה נפרעו עד 30.6.17 כ-973,000 ₪ ונותרו לפירעון בשנים הקרובות, 18 הלוואות שיתרתן הכוללת מגיעה לסך של כ-394,000 ₪.
5.הנהלת הקרן בהנהלת הקרן חברים :תמי ריטוב עו"ס, מיכל ברק עו"ס- נציגת המועצה, אלכס שחם רו"ח, אורי אמיתי, ואריה ברן (יו"ר). כל חברי הנהלת הקרן עושים עבודתם בהתנדבות. לקרן אין הוצאות כלשהן ,למעט הוצאות בנק. מאז הקמת הקרן ועד לפני כשנה ,עמד בראש הקרן יורם מצנע.
אנו קוראים לכל משפחות הכפר שטרם עשו זאת, להצטרף לקרן לעזרה הדדית. אם לא תזדקקו לכסף, ונקוה שכך אכן יהיה, תדעו שאתם מסייעים למשפחות שנקלעו למצוקה ונזקקות לו.
ניתן להצטרף לקרן ,על ידי החתמת הבנק על הוראת קבע בסך 25 ₪ לחודש. את טופס הוראת הקבע ניתן לקבל מרותי מגזברות המועצה.

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה