הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

אספת המשתכנים השנתית עברה בנחת

     
מאיר גרינפלד    01.02.09
האספה השנתית של אגודת משתכני כפר ורדים נערכה אמש בנוכחות כמאה חברים * להלן פרוטוקול הישיבה וקטעים מהמצגת שהוצגה לנוכחים
מאיר גרינפלד

 

 

 

01 בפברואר 2009

 

הנדון: פרוטוקול האסיפה הכללית ב - 31 בינואר   2009

נוכחים: חברי אגודת המשתכנים

על סדר היום:

 

א. אישור המועמדים לועד המנהל.

ב. מינוי חברי ועדת ביקורת.

ג. מינוי חברי ועדת קליטה.

ד. הצגת הדו"חות הכספיים של 2007 וצפי ל-2008 .

ה. מינוי רו"ח של האגודה.

 

 מהלך הדיון לאחר שליו"ר האסיפה נבחר מאיר גרינפלד:

 

א. האסיפה הכללית אישרה את המועמדים לועד המנהל : דיתה גרה, עמי זכאי, חיים הלפגוט, אורלי מנדל אורמן, אסף סגל, דן שוסטר, שמואל שחר.

כמו כן, האסיפה הודתה לחברי הוועד היוצא: נועה ביבר, מאיר גרינפלד, חיים הלפגוט, יעקב זיו, עופר חלה ודני שוסטר.

על פעילותם למען הקהילה בשנים 2006 - 2007.

ב. האסיפה הכללית אישרה הארכת מינויה של ועדת ביקורת לשנה נוספת.

   יו"ר - שמוליק טל , חברים: שמוליק הוד , מירי זיסקינד.

ג. האסיפה הכללית אישרה את המשך פעילותה של ועדת הקליטה בראשות הוועד המנהל החדש שהוסמך למנות מקרבו את יו"ר ועדת קליטה לשנת 2009.

 

ד. הוצגו הדוחות הכספיים לשנת 2007 שהוכנו ע"י רו"ח עמית נטע ואושרו ע"י הוועד המנהל וכן הוצג צפי לשנת 2008.

לפי הדוחות יתרת קרן לסוף שנה גדלה מ 24 אלף ₪ בשנת 2006, ל-55 אלף ₪ בשנת 2007 ול -75 אלף ₪ לפי תחזית 2008. 

ה. האסיפה הכללית אישרה את המשך פעילותו של רו"ח עמית  נטע  כרו"ח של האגודה לשנת 2009.

ו. יו"ר הועד המנהל היוצא סיכם את האסיפה בדגשי הפעילות הצפויים לשנת 2009 שיהיו על סדר היום:

- המשך פעילות ועדת קליטה.

- המשך המאבק להשלמת התשתיות ומבני ציבור.

- נושאי איכות סביבה .

- שמירת האופי הציוני פלורליסטי של הכפר.

- תגבור ההתנדבות למען הקהילה.

- בחינה מחדש של  יעדי האגודה בשנים הקרובות.

 

האסיפה ננעלה.

  

 

                     

מאיר גרינפלד - יו"ר הוועד היוצא                        דוד כספי - גזבר הוועד היוצא

 
***

 

במהלך האספה הוצגה לחברים מצגת ואלו עיקריה:

 

תשתיות ומבני ציבור: 

•מינהל מקרקעי ישראל והחברה לפיתוח כפר ורדים אינם מכירים בחובתם לסיים א ת התשתיות ומבני הציבור החסרים (כ - 38 מליון שקל).
•המינהל והחברה רצו להעביר את כל חובות החברה כולל תביעות עתידיות לידי הלקוחות שלהם (רוכשי המגרשים) באמצעות או הסכם העברת מניות או הסכם אחר.
•לדעת גורמים בחברה ובמינהל ניתן לממן את כל החוסרים ע"י מכירת כ- 270 המגרשים הנותרים בשלב א' וב'.

*
 

עמדת האגודה:

 •דחיית כל הסכם חד צדדי שמתעלם מזכויות רוכשי המגרשים.
•אם המנהל והחברה טוענים ומאמינים שניתן יהיה לממן את כל החסר ע"י מכירת 270 המגרשים הנותרים בשלבים א' וב' עליהם לספק הון חוזר למועצה לביצוע החוסרים.
•המועצה תשלים את החסר תוך שלוש שנים.
•ההלוואה למימון הון חוזר תוחזר למינהל ולמועצה מתוך המכירות של 270 המגרשים. 

 
*

 

להלן ציטוט מתוך מסמך של האגודה לאיכות השלטון מ- 29/12/08:


"...8. ברור לכל, שכספי המועצה הם הלכה ולמעשה, כספם המשותף של כל תושבי המועצה המקומית. מכאן שכל הוצאה מכספי המועצה תוליך למצב בו תושבי היישוב כפר ורדים ייאלצו בעל כורחם לשאת בעלויות פיתוח המקרקעין ותשתיות פעם נוספת, לאחר ששילמו כבר עבור אותם שירותים בעת רכישת המגרשים.
9. כעיקרון נראה שחיוב תושבי כפר ורדים לשאת בהוצאות כפולות אינו ראוי.  ..." 

·האגודה סייעה לתושבי סער במימון בדיקת  לבצע באמצעות מומחה חיצוני. תוצאות הבדיקה כללו ביקורת קשה על עקרונות התכנון ואיכות הביצוע.

•תוצאות הבדיקה  שמשו בסיס לתביעת תיקוני מפגעים מהחברה והמועצה בכל הרחובות הנ"ל.***

שמירת האופי הציוני פלורליסטי של הכפר 

 

בשנים האחרונות נעשה מאמץ ע"י חוגים חרדיים לשנות את האופי הציוני פלורליסטי של הכפר.

-  הוקמו שתי עמותות חרדיות :
   1. "בית מנחם - חב"ד כפר ורדים".
   2. "מעיין חי" - שניסתה להשתלט על בתי הכנסת בכפר ולהקים מקווה ורשת חינוך חרדית עצמאית בכפר.
• האגודה מתנגדת לפעילות גורמים אנטי- ציוניים בכפר ובעיקר בקרב הילדים והנוער ותאבק, בסיוע של הציבור הרחב,  ככל שביכולתה בתופעה.

  

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה