אודות

בית שקד

כפר ורדים
04-9976995   052-5741233
-----