תאטרון ספור ביום א' 17/5/09

שעת ספור

עם

רינת  שטרנברג

מתאטרון קרטון  תספר את

שודד  הים  הבודד   

(על פי ספורי כספיון)

ביום א' 17/5/09 בשעה 17:00

ילדים מגיל 3-6 מוזמנים

כניסה: 15 ₪ לילד 25 ₪ לשני אחים