הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

מי שמע על ג/16384 ???

     
תמי איצקוביץ    11.06.09
לא שמעתם? לא ידעתם? שאלתי מספר תושבים בשלב א' אם ידוע להם על התכנית והם השיבו בשלילה. גם לי נודע עליה רק לפני מספר ימים




תמי איצקוביץ

                  

 תכנית ג/16384 - עוה"ד תמי איצקוביץ (*)

 

 

בחודש מרץ 2009 קיבלה תכנית ג/16384 תוקף.

לא שמעתם?

לא ידעתם?

כנראה אתם נמנים על הרוב שאינו קורא את רשומות, אינו מעיין בעיתון הארץ או בלוח הבטוח במודעות בענייני תכנון ובניה, ואף אינו מבקר במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה או במועצה המקומית ואינו שואל מעת לעת האם תכנית חדשה חלה על ביתו. 

אז כדאי שתדעו עליה, ובמיוחד אם אתם מתכוונים להגיש בקשה להיתר בניה או למכור את ביתכם.

 

תכנית ג/16384 הומלצה להפקדה בועדה המקומית לתכנון ולבניה בתחילת 2006 והיתה פרי יוזמת המועצה המקומית בראשותה עמד אותה עת מר רון מוסקוביץ.

בתחילת 2007 החליטה הועדה המחוזית בנצרת להפקיד את התכנית ובמהלך ספטמבר 2008 היה פרסום ברשומות ובעיתונים על דבר ההפקדה והאפשרות להגיש התנגדויות לתכנית. לא הוגשה אף התנגדות. התכנית נכנסה לתוקף וזכתה לפרסום ברשומות.

 

ומה אומרת התכנית? 

אציין בקצרה כמה מהוראות תקנון התכנית:

* התכנית חלה על 616 יחידות בשלב א' המשתרעות על 447.50 דונם.

* מטרת התכנית להגדיל את שטח הבניה ב-25%, כלומר:

במגרש שגודלו לא פחות מ- 1.2 דונם אחוזי הבניה הינם 670 מ"ר (מהם 500 מ"ר לשימושים עיקריים ו-170 מ"ר לשטחי שירות) במקום 400 מ"ר שטח בניה מרבי שהותר בתכניות קודמות.

במגרש שגודלו לא פחות מ-0.5 דונם אחוזי הבניה הם 335 מ"ר (מהם 250 מ"ר לשימושים עיקריים ו-85 מ"ר לשטחי שירות) במקום 200 מ"ר שטח בניה מרבי שהותר בתכניות קודמות, ובמקום שהותר עד 160 מ"ר בתכניות קודמות (מוגדר כמגורים א/1) 285 מ"ר (מהם 200 מ"ר לשימושים עיקריים ו-85 מ"ר לשטחי שירות).

* מאחר והתכנית מאפשרת בניה נוספת נקבע כי היטל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות החוק.

 

ארחיב במקצת: היטל השבחה נגבה עקב השבחה המוגדרת כ "עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג", והגביה מבוצעת כאשר ממומשות זכויות, כלומר, כאשר מקבלים היתר בניה או כאשר מעבירים את הזכויות דהיינו, מוכרים את הבית.
היטל ההשבחה עשוי להיות בגובה עשרות אלפי שקלים ולכן על המוכר הפוטנציאלי להיות ער לחובתו לשלם ההיטל ולנסות לקבל מידע על גובה ההיטל ע"מ שלא ימצא נפגע.

לא התקיים כל דיון ציבורי בנושא התכנית הנ"ל, אל נכון מאחר ולא היה בכך צורך לדעת ראש וחברי המועצה היוצאת. לדעתי היה חשוב לקיים דיון ולהביא את הוראות התכנית לידיעת הציבור, לנמק בפניו מדוע יש צורך בתכנית, מה יתרונותיה ומה חסרונותיה ולשמוע מה יש לציבור ובמיוחד לציבור בעלי הבתים בשלב א', עליה חלה התכנית, לומר. שמא אין הציבור מעוניין במתן אפשרות להגדלת הבתים? ואולי מעוניין הציבור להעיר הערות לתכנית?

לפני שנים רבות כאשר החיים התנהלו ע"י אגודת משתכני כפר ורדים ותוכנן שלב ב' הודיעו לנו על התכנית ונתנו לנו אפשרות להתייחס אליה. ואכן לפחות הערה אחת שאני הערתי שולבה בתקנון. ובל נשכח  - אז לא היה אינטרנט, לא היה מנגנון, היה מדובר בשלב ב' ולא בשינוי בשלב א' ובכל זאת מצאו לנכון ליתן לנו אפשרות להתייחסות. ואולם לא רק בכפר ורדים שאלו את הציבור לדעתו. יותר ויותר רווחת היום הדעה ברשויות מקומיות שיש ליתן לציבור אפשרות להתייחס לתכניות ועוד בשלב הכנתן.
גם המחוקק אמר את דברו ולכן בחוזר מנכ"ל משרד הפנים יש התייחסות לפרסום פרוטוקולים הכוללים כמובן החלטות בנוגע לתכניות . בחוזר נקבע כי:

"פרוטוקול ישיבות ועדות התכנון והבניה יפורסמו באתר האינטרנט של מוסד התכנון או באתר האינטרנט של כל הרשויות המקומיות שתחומן כלול במרחב התכנון של אותו מוסד התכנון - וזאת בתוך שבעה ימים מיום אישורו.
"מוסד התכנון או רשות מקומית כאמור, שטרם הקימו אתר אינטרנט, יעבירו את הפרוטוקול המאושר בקובץ דיגיטלי למשרד הפנים - וזאת בתוך שבעה ימים מאישור הפרוטוקול כמפורט לעיל, לצורך פרסומו באתר האינטרנט של משרד הפנים.
"עם קבלת קובץ הפרוטוקול המאושר, יפורסם הפרוטוקול באתר האינטרנט של משרד הפנים - וזאת בתוך שבעה ימים מיום קבלת הקובץ."

 

הנוהל מבטיח שהציבור יוכל להתעדכן. ואני מאמינה שביישוב שלנו ראוי עוד בשלב הכנת תכנית להביא את הצעות השינוי לידיעת הציבור ולקיים דיון מקיף שיבהיר משמעות ההצעות, יתרונות לצד חסרונות.

שאלתי מספר תושבים בשלב א' אם ידוע להם על התכנית והם השיבו בשלילה. גם לי נודע עליה רק לפני מספר ימים. פניתי לאבי במשרד התיווך במרכז המסחרי ושמחתי לשמוע שהוא ער לתכנית. וכעת היא תהיה ידועה גם לכל הקוראים.

 

 

*  עוה"ד תמי איצקוביץ, תושבת כפר ורדים, חברת סיעת "אופק" , שימשה במשך 22 שנים כיועצת המשפטית של עירית עכו.


 





 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
7
מי שמע
סססס 24.04.10 07:31
6
פרסום ברשומות וגילוי נאות
שלמה גצלר 14.06.09 18:19
5
הפעם זו המועצה הקודמת. מה אתם רוצים מסיוון...
גל 13.06.09 22:55
4
פרסום ברשומות ובאמצעי התקשורת- אבן יסוד של הדמוקרטיה
ס.ש. עומר 13.06.09 17:26
3
למה כל הכפר הזה מתנהל בשו-שו?
חופש המידע 13.06.09 08:28
2
תכנית ג/16384 -
עמוס 12.06.09 08:47
1
אין כמוך, תמי. ואני מתכוונת לזה.
גליה 11.06.09 16:32